Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında 6 adet evsel atıksu arıtma tesisinin yapımı devam ediyor

29 Kasım 2013 Dergi: Eylül-Ekim 2013

Ergene Havzası’nda yer alan Tekirdağ ilinin Saray, Muratlı, Hayrabolu ve Malkara ilçeleri ile Kırklareli’ne bağlı Babaeski ve Pınarhisar ilçelerinin evsel atıksularının arıtılması çalışmaları bağlamında planlanan 6 atıksu arıtma tesisinin yapımı devam ediliyor. Projelerin tamamlanmasıyla Ergene Nehri yeniden hayat bulacak.

 

Asiye Günal
Teklif Mühendisi
Jeoloji Mühendisi
Lotus Müteahhitlik AŞ.

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile DSİ Genel Müdürlüğü’nün, “Ergene Havzası Koruma Eylem Planı” kapsamında 6 evsel atıksu arıtma tesisi yapım işi, Türkerler ve Lotus Müteahhitlik Planlama ortak girişimi tarafından sürdürülüyor.
28 Mayıs 2013 tarihinde Devlet Su İşleri ile imzalanan ve 6 Haziran 2013 tarihinde de yapımına başlanan tesislerin bir yıl içinde tamamlanması beklenen tesislerin planlanıyor.
Yaklaşık 300 bin kişinin evsel atıksuyunu arıtılacağı proje ile Ergene Havzası’nda yer alan Tekirdağ’ın Saray, Muratlı, Hayrabolu ve Malkara Belediyeleri ile Kırklareli’ne bağlı Babaeski ve Pınarhisar Belediyeleri’nin atıksuları arıtılarak, Ergene Nehri’nin temizlenmesine ve Ergene’nin yeniden hayata kavuşturulmasına katkı sağlanacak.
İnşaatın tamamlanmasının ardından iki projedeki altı atıksu arıtma tesisi bir yıl süreyle Türkerler ve Lotus tarafından işletilecek. Tesislerin tamamı ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi olacak ve arıtma için en gelişmiş arıtma teknolojilerinden birisi kabul edilen azot ve fosfor arıtımını içeren uzun havalandırmalı aktif çamur sistemi kullanılacak. Bu teknoloji ile arıtma en üst düzeyde gerçekleşiyor ve arıtmadan elde edilen su, bahçe ve tarımsal sulama da kısmen kullanılabiliyor.
İki ayrı proje kapsamında hayata geçirilecek tesislerden; Tekirdağ iline bağlı Saray, Hayrabolu ve Muratlı Belediyeleri Atıksu Arıtma Tesisleri yapım işi 19.450.095,53 TL bedelle, Kırklareli ili Babaeski ve Pınarhisar Belediyeleri ile Tekirdağ ili Malkara Belediyesi arıtma tesisleri yapım işi de 21.220.000,00 TL bedelle ihale edildi.
Sözleşme kapsamında yapılacak evsel atıksu arıtma (EAAT) tesisler şöyle:
• Kırklareli iline bağlı Babaeski ve Pınarhisar Belediyeleri evsel atıksu arıtma tesisleri
• Tekirdağ iline bağlı Saray, Muratlı, Hayrabolu ve Malkara Belediyeleri evsel atıksu arıtma tesisleri

Kırklareli’ne bağlı Babaeski ve Pınarhisar Belediyeleri Evsel Atıksu Arıtma Tesisleri

Babaeski Belediyesi Evsel Atıksu Arıtma Tesisi

Kırklareli ili Babaeski ilçesine ait evsel nitelikli atıksular arıtılarak, Şeytan Deresi’ne deşarj edilecek. İş yeri, DSİ 11. (Edirne) Bölge Müdürlüğü ve Kırklareli ili Babaeski ilçesi sınırları içerisinde Gazi Kemal mah. 24 pafta 226 ada 40 nolu parselde bulunan toplam 30.015 m2 alandır. İşin kapsamında, Ergene Havzası’ndaki çevre kirliliğini önlemek amacıyla hazırlanan ve bu sözleşme kapsamında verilecek olan Kırklareli Babaeski İleri Biyolojik Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Uygulama Projeleri esas alınarak Babaeski (Kırklareli) Evsel Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı yapılacak, mekanik, elektrik teçhizatı temin ve monte edilip, çalışır durumda teslim edilecektir.
Atıksu arıtma tesisinin SCADA sistemi yapılacaktır. Atıksu Arıtma Tesisi 1 yıl süreyle işletilecek, fabrika ve iş yeri deneyleri yapılacak, personel eğitimi verilecektir. Uygulama projelerine uygun atıksu arıtma tesisi içi yol inşaatları yapılacaktır. Arıtılmış atıksu inşa edilecek deşarj hattı ile Şeytan Deresi’ne deşarj edilecektir. Kapsamdaki işlerle ilgili Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) çalışmaları yapılacak, iş sonu projeleri hazırlanacaktır. Bu işlerin tamamı götürü bedelli olarak yapılacaktır.
Babaeski (Kırklareli) EAAT Uygulama Projesi 2045 yılı için tek kademe olarak projelendirilmiştir. 2045 yılı için Qproje 6.652 m3/gün’dür. Hızlı kum filtresi ile UV yapısı dışında kalan tüm üniteler bu sözleşme kapsamında inşa edilecektir.
Arıtma Tesisi yapımı aşağıdaki işleri kapsamaktadır
Giriş Yapısı / Kaba Izgara Sistemi / İnce Izgara Sistemi /Havalandırmalı Kum ve Yağ Tutucular / Giriş Debimetre Yapısı / Anaerobik Havuzlar (Biop) / Havalandırma Havuzları / Blower Binası / Geri Devir ve Fazla Çamur Pompa İstasyonu / Son Çöktürme Havuzları / Deşarj Yapısı ve Taşkın Durumu Pompa İstasyonu / Çıkış Debimetre Yapısı / Çamur Debimetre Yapısı / Çamur Dengeleme Tankı / Çamur Susuzlaştırma Binası / Köpük Toplama Yapısı / Tesis Giriş ve Kontrol Ünitesi / işletme Binası / Trafo ve Jeneratör Binası / Deşarj ve Yağmursuyu Hattı / Yol ve çevre düzenlemesinden (peyzaj).

Arıtılmış Atıksu Kalitesi
Tesis çıkış suyu kalitesinin, 08.01.2006 tarih ve 26047 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği” Tablo 1-2 ile 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” Tablo 21.3’deki alıcı ortam standartlarını ve 2011/10 sayılı “Ergene Havzası Deşarj Standartlarında Kısıtlama Genelgesi” deşarj kriterlerini sağlayacaktır.


Pınarhisar Belediyesi Evsel Atıksu Arıtma Tesisi

Kırklareli ili Pınarhisar ilçesine ait evsel nitelikli atıksuların arıtılarak, Tekke deresine deşarjı sağlanacaktır. İş yeri, DSİ 11. (Edirne) Bölge Müdürlüğü ve Kırklareli ili Pınarhisar ilçesi sınırları içinde, bölgenin güneyinde yaklaşık 20.000 m2’lik alandır.
İşin kapsamında, Kırklareli Pınarhisar İleri Biyolojik Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Uygulama Projeleri esas alınarak Evsel Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı yapılacak, mekanik, elektrik teçhizatı temin ve monte edilip, çalışır durumda teslim edilecektir. Atıksu arıtma tesisinin SCADA sistemi yapılacaktır. Evsel Atıksu Arıtma Tesisi 1 yıl süreyle işletilecek, fabrika ve iş yeri deneyleri yapılacak, personel eğitimi verilecektir. Uygulama projelerine uygun atıksu arıtma tesisi içi yol inşaatları yapılacaktır. Arıtılmış atıksu inşa edilecek deşarj hattı ile Tekke Deresine deşarj edilecektir. Kapsamdaki işlerle ilgili Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) çalışmaları yapılacak, iş sonu projeleri hazırlanacaktır. Bu işlerin tamamı götürü bedelli olarak yapılacaktır.
Pınarhisar (Kırklareli) EAAT Uygulama Projesi 2045 yılı için tek kademe olarak projelendirilmiştir. 2045 yılı için Qproje 3.349 m3/gün’dür. Hızlı kum filtresi ile UV yapısı dışında kalan tüm üniteler bu sözleşme kapsamında inşa edilecektir.

Arıtma Tesisi yapımı aşağıdaki işleri kapsamaktadır
Giriş Bacası / Izgaralar ve Terfi Merkezi /Havalandırmalı Kum ve Yağ Tutucu Havuzu /Debimetre Yapısı / Anaerobik Fosfor Tankı / Havalandırma Havuzu / Çöktürme Havuzu Dağıtım Yapısı /Geri Devir Çamur ve Fazla Çamur Yapısı / Çöktürme Havuzları /Çamur Susuzlaştırma Binası / Havalandırma Körükleri Binası / Trafo Jeneratör Binası / İdari Bina / Bekçi Binası / Süzüntü Suyu Terfi Merkezi / Çıkış Debimetre Yapısı / Çıkış ve Numune Alma Yapısı / Çamur Depolama Tankı / Arıtılmış su Deşarj Yapısı / Deşarj ve Yağmursuyu Hattı ile / Yol ve çevre düzenlemesinden (peyzaj).


Tekirdağ’a bağlı Saray, Muratlı, Hayrabolu ve Malkara Belediyeleri evsel atıksu arıtma tesisleri

Saray Belediyesi Evsel Atıksu Arıtma Tesisi

Tekirdağ ili Saray ilçesine ait evsel nitelikli atıksular arıtılarak, Galata deresine deşarjı sağlanacaktır. İş yeri, DSİ 11. (Edirne) Bölge Müdürlüğü ve Tekirdağ ili Saray ilçesi sınırları içinde bölgenin güneyinde bulunan Eskibağ mevkiinde yaklaşık 25.000 m2’lik alandır. İşin kapsamında, Ergene Havzasındaki çevre kirliliğini önlemek amacıyla bu sözleşme kapsamında verilecek olan Saray (Tekirdağ) İleri Biyolojik Evsel Atıksu Arıtma Tesisi (EAAT) Uygulama Projeleri esas alınarak Saray (Tekirdağ) Evsel Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı yapılacak, mekanik, elektrik teçhizatı temin ve monte edilip, çalışır durumda teslim edilecektir. Atıksu arıtma tesisinin SCADA sistemi yapılacaktır. Atıksu Arıtma Tesisi 1 yıl süreyle işletilecek, fabrika ve iş yeri deneyleri yapılacak, personel eğitimi verilecektir. Uygulama projelerine uygun atıksu arıtma tesisi içi yol inşaatları yapılacaktır. Arıtılmış atıksu, inşa edilecek deşarj hattı ile Galata deresine deşarj edilecektir. Kapsamdaki işlerle ilgili Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) çalışmaları yapılacak, iş sonu projeleri hazırlanacaktır. Bu işlerin tamamı götürü bedelli olarak yapılacaktır.
Saray (Tekirdağ) EAAT Uygulama Projesi 2030 ve 2045 yılları olmak üzere iki kademe olarak projelendirilmiştir. 2030 yılı Qproje 7166,4 m3/gün, 2045 yılı ise Qproje 10631,3 m3/gün’dür. Hızlı kum filtresi ile UV yapısı dışında kalan tüm üniteler bu sözleşme kapsamında inşa edilecektir.

Arıtma Tesisi yapımı aşağıdaki işleri kapsamaktadır
Giriş Bacası /Izgara Yapısı / Havalandırmalı Kum ve Yağ Tutucu Havuzu / Debimetre Yapısı / Anaerobik Fosfor Tankı / Havalandırma Havuzu / Çöktürme Havuzu Dağıtma Yapısı / Geri Devir Çamur ve Fazla Çamur Yapısı / Çöktürme Havuzları
/ Çamur Susuzlaştırma Binası / HK-011 - Havalandırma Havuzu Körükleri Binası / TJ-012 - Trafo Jeneratör Binası / Kum Tutucu Körük Binası / İdari Bina / Bekçi Binası / Çamur Depolama Tankı n/ Süzüntü Suyu Terfi Merkezi / Çıkış Debimetre Yapısı / Çıkış ve Numune Alma Yapısı / Deşarj ve Yağmursuyu Hattı / Yol ve çevre düzenlemesinden (peyzaj).


Muratlı Belediyesi Evsel Atıksu Arıtma Tesisi

Tekirdağ ili Muratlı ilçesine ait evsel nitelikli atıksuların arıtılarak, Çorlu deresine deşarjı sağlanacaktır. İş yeri, DSİ 11. (Edirne) Bölge Müdürlüğü ve Tekirdağ ili, Muratlı ilçesi sınırları içinde Çeşme civarı mevkiinde, 9 pafta, 52 ada ve 20 nolu parseldir. İşin kapsamında, Ergene Havzasındaki çevre kirliliğini önlemek amacıyla hazırlanan ve bu sözleşme kapsamında verilecek olan Muratlı (Tekirdağ) İleri Biyolojik Evsel Atıksu Arıtma Tesisi (EAAT) Uygulama Projeleri esas alınarak Muratlı (Tekirdağ) Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı yapılacak, mekanik, elektrik teçhizatı temin ve monte edilip, çalışır durumda teslim edilecektir. Atıksu arıtma tesisinin SCADA sistemi yapılacaktır. Atıksu Arıtma Tesisi 1 (bir) yıl süreyle işletilecek, fabrika ve iş yeri deneyleri yapılacak, personel eğitimi verilecektir. Uygulama projelerine uygun atıksu arıtma tesisi içi yol inşaatları yapılacaktır. Arıtılmış atıksu inşa edilecek deşarj hattı ile Çorlu deresine deşarj edilecektir. Kapsamdaki işlerle ilgili Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) çalışmaları yapılacak, iş sonu projeleri hazırlanacaktır. Bu işlerin tamamı götürü bedelli olarak yapılacaktır.
Muratlı (Tekirdağ) AAT Uygulama Projesi 2045 yılı için tek kademe olarak projelendirilmiştir. 2045 yılı için Qproje 5236 m3/gün’dür. Hızlı kum filtresi ile UV yapısı dışında kalan tüm üniteler bu sözleşme kapsamında inşa edilecektir.

Arıtma Tesisi yapımı aşağıdaki işleri kapsamaktadır
Kaba Izgara / İnce Izgara / Havalandırmalı Kum Tutucu / Elektromanyetik Debi Ölçüm Odası / Bio-P Havuzları, Havalandırma Havuzları / Toplama ve Dağıtma Yapısı / Çökeltme Havuzları / Elektromanyetik Debi Ölçüm Odası / Fazla Çamur ve Geri Devir Terfi Merkezi / Vana Odası / Çamur Stabilizasyon Tankı / İdare Binası Kanalizasyon ve Süzüntü Suyu Terfi Merkezi / Köpük Terfi Merkezi/ İdare Binası / Giriş Kontrol Binası / Blower Binası / Trafo ve Jeneratör Binası / Dekantör Binası / Deşarj Yapısı / Yol ve çevre düzenlemesinden (peyzaj).

Hayrabolu Belediyesi Evsel Atıksu Arıtma Tesisi

Tekirdağ ili Hayrabolu ilçesine ait evsel nitelikli atıksuları arıtılarak Kurudere’ye deşarjı sağlanacaktır. İş yeri, DSİ 11. (Edirne) Bölge Müdürlüğü ve Tekirdağ ili Hayrabolu ilçesi sınırları içinde bölgenin kuzeyinde bulunan 203 ada 8 ve 9 nolu parseller üzerine yaklaşık 25.000 m2’lik alandır. İşin kapsamında, Ergene Havzasındaki çevre kirliliğini önlemek amacıyla bu sözleşme kapsamında verilecek olan Hayrabolu (Tekirdağ) İleri Biyolojik Evsel Atıksu Arıtma Tesisi (EAAT) Uygulama Projeleri esas alınarak Hayrabolu (Tekirdağ) Evsel Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı yapılacak, mekanik, elektrik teçhizatı temin ve monte edilip, çalışır durumda teslim edilecektir. Atıksu arıtma tesisinin SCADA sistemi yapılacaktır. Atıksu Arıtma Tesisi 1 yıl süreyle işletilecek, fabrika ve iş yeri deneyleri yapılacak, personel eğitimi verilecektir. Uygulama projelerine uygun atıksu arıtma tesisi içi yol inşaatları yapılacaktır. Arıtılmış atıksu, inşa edilecek deşarj hattı ile Kurudere’ye deşarj edilecektir. Kapsamdaki işlerle ilgili Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) çalışmaları yapılacak, iş sonu projeleri hazırlanacaktır. Bu işlerin tamamı götürü bedelli olarak yapılacaktır.
Hayrabolu (Tekirdağ) EAAT Uygulama Projesi 2045 yılı için tek kademe olarak projelendirilmiştir. 2045 yılı için Qproje 5.339,04 m3/gün’dür. Hızlı kum filtresi ile UV yapısı dışında kalan tüm üniteler bu sözleşme kapsamında inşa edilecektir.

Arıtma Tesisi yapımı aşağıdaki işleri kapsamaktadır
Izgara ve Terfi Merkezi / KYT-002 - Havalandırmalı Kum ve Yağ Tutucu Havuzu / Debimetre Yapısı / Anaerobik Fosfor Tankı / Havalandırma Havuzu /Çöktürme Havuzu Dağıtma Yapısı / Geri Devir Çamur ve Fazla Çamur Yapısı / Çöktürme Havuzları / Çamur Susuzlaştırma Binası / Havalandırma Havuzu Körükleri Binası / Trafo Jeneratör Binası / Kum Tutucu Körük Binası / İdari Bina / Bekçi Binası / Çamur Depolama Tankı / Süzüntü Suyu Terfi Merkezi / Çıkış Debimetre Yapısı /Çıkış ve Numune Alma Yapısı / Deşarj ve Yağmursuyu Hattı / Yol ve çevre düzenlemesinden (peyzaj).


Malkara Belediyesi Evsel Atıksu Arıtma Tesisi

Tekirdağ ili Malkara ilçesine ait evsel nitelikli atıksuların arıtılarak, Beşyalak deresine deşarjı sağlanacaktır. İş yeri, DSİ 11. (Edirne) Bölge Müdürlüğü ve Tekirdağ ili Malkara ilçesi sınırları içerisinde Gazibey Mah. Beşyalak mevkii, 225 ada 48 ve 50 nolu parselde bulunan toplam 19.163 m2 alandır. İşin kapsamında, Tekirdağ Malkara İleri Biyolojik Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Uygulama Projeleri esas alınarak Malkara (Tekirdağ) Evsel Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı yapılacak, mekanik, elektrik teçhizatı temin ve monte edilip, çalışır durumda teslim edilecektir. Evsel atıksu arıtma tesisinin SCADA sistemi yapılacaktır. Atıksu Arıtma Tesisi 1 yıl süreyle işletilecek, fabrika ve iş yeri deneyleri yapılacak, personel eğitimi verilecektir. Uygulama projelerine uygun atıksu arıtma tesisi içi yol inşaatları yapılacaktır. Arıtılmış atıksu inşa edilecek deşarj hattı ile Beşyalak Deresine deşarj edilecektir. Kapsamdaki işlerle ilgili Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) çalışmaları yapılacak, iş sonu projeleri hazırlanacaktır. Bu işlerin tamamı götürü bedelli olarak yapılacaktır.
Malkara (Tekirdağ) EAAT Uygulama Projesi 2045 yılı için tek kademe olarak projelendirilmiştir. 2045 yılı için Qproje 7.320 m3/gün’dür.

Arıtma Tesisi yapımı aşağıdaki işleri kapsamaktadır
Kaba Izgara Yapısı / İnce Izgara Yapısı / Giriş Terfi Merkezi / Havalandırmalı Kum ve Yağ Tutucu / Giriş Debimetre Yapısı / Bio-P Tankları / Havalandırma Havuzları / Çökeltme Havuzları Dağıtım Yapısı, Geri Devir ve Fazla Çamur Terfi Merkezi / Çökeltme Havuzları / Çıkış Debimetre Yapısı / Hızlı Kum Filtresi ve UV Yapısı / Çamur Dengeleme Tankları /Köpük Terfi Merkezi / Çamur Depolama Alanı / Numune Alma ve Filtre By-Pass Yapısı Vana Odaları / Tahliye Yapısı / Giriş Kontrol Binası / İdare Binası / Blower Binası / Çamur Susuzlaştırma Binası / Trafo-Jeneratör Binası / Kanalizasyon Bacası / Yağmursuyu Bacası / Menhol / Deşarj ve Yağmursuyu Hattı / Yol ve çevre düzenlemesinden (peyzaj).

 

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı


Ergene Havzasındaki kirlenmenin kontrol altına alınması ve kabul edilebilir sınırlar içine çekilebilmesi için “Ergene Havzası Koruma Eylem Planı (EHKEP)” hazırlanmış olup, eylem planında bütün tarafların üzerine düşen görevler belirtilmiş ve yapılacak faaliyetler bir iş takvimine bağlanmıştır. Söz konusu eylem planı, 06.05.2011 tarihinde Tekirdağ Çorlu’da kamuoyuna açıklanmıştır. Eylem Planı 15 Eylemden oluşmaktadır. Eylem planı takvimi aşağıda sunulmuştur.
Malum olduğu üzere, plansız ve kontrolsüz bir şekilde gelişen sanayi bölgeleri, Ergene Havzası’ndaki su kaynaklarının hızlı bir şekilde tüketilmesine ve günde 400.000 m3’ten daha fazla su kullanımıyla su bütçesinin olumsuz yönde etkilenmesine yol açmıştır. Diğer taraftan, bazı sanayi tesislerinin atıksuları arıtılsa bile, Ergene Nehri’ne tabii debisinin takriben 3 katı ve bazı zamanlarda daha fazla atıksu verilmesi ve o bölgede yaşayan 1.150.000 civarındaki nüfusun günde yaklaşık 230.000 m3 evsel atıksuyun hiç arıtılmadan, doğrudan alıcı ortama boşaltılması yüzünden Ergene Havzası ileri derecede kirlenmiştir. Dolayısıyla havzadaki tüm tesisler atıksularını mevcut mevzuatta yer alan deşarj standartlarına uygun olarak arıtsalar dahi, Ergene Nehri’nin tabii debisinin standartlara uygun boşaltımlardan gelen kirlilik yükünü kaldıramayacağı, dolayısıyla kirliliğinin önlenmesi ve su kalitesinin hedeflenen II’nci sınıf su kalitesi sınıfına yükselmesinin mümkün olamayacağı tespit edilmiştir.
“Meriç-Ergene Havzası Endüstriyel Atıksu Yönetimi Ana Planı” çalışmasına göre, Ergene Nehri’nde su kalitesini iyileştirmek maksadıyla yapılan hesaplamalarda;
• Kimyasal oksijen ihtiyacı parametresinde % 99 giderim,
• Toplam azot parametresinde % 96 giderim,
• Toplam fosfor parametresinde % 99 giderim yapılması gerekmektedir.

Diğer taraftan, Ergene Havzası Koruma Eylem Planında Ergene Nehri’nin;
• Kısa vade (3 yıl): KOI, iletkenlik ve renk - III. sınıf su kalitesine
• Orta vade (5 yıl): KOI, iletkenlik ve renk- II. sınıf su kalitesine
• Uzun vade (10 yıl): Tüm parametrelerde- II. sınıf su kalitesine yükseleceği hedeflenmiştir.

Bakanlıkça, Ergene Havzası kapsamında bugüne kadar önemli çalışmalar yapılmıştır. Söz konusu çalışmalar aşağıda yer almaktadır:
• Ergene Havzası Çevre Yönetimi Master Planı (2008),
• Meriç-Ergene Havzası Koruma Eylem Planı (2008),
• Meriç-Ergene Havzası Endüstriyel Atıksu Yönetimi Ana Plan Çalışması (2010)
• İzleme ve denetim çalışmaları

 


Etiketler


Slider Altına