Röportaj

Çöpüne Sahip Çık Vakfı Genel Müdürü Emrah Bilge: “Doğru tüketim ve doğru şekilde ayrıştırma konusund..

Çöpüne Sahip Çık Vakfı, 2015 yılından bu yana çöpün azaltılması ve kaynağında doğru şekilde ayrıştırılması konusunda davranış dönüşümü sağlayarak, daha temiz bir çevrenin oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteriyor. Bu konuda iletişim, araştırma, model oluşturma gibi çalışmalarla beraber kamuyla işbirliği ..

  • 02 Ocak 2020
  • 380

Taşınabilir Pil Üreticileri ve İhracatçıları Derneği (TAP) Genel Sekreteri Neslihan Boyacılar: “Atık..

2004 yılında kurulan Taşınabilir Pil Üreticileri ve İhracatçıları Derneği (TAP), atık pillerin toplanması ve geri dönüşümü konusunda faaliyet gösteriyor. Derneğin faaliyetleri hakkında konuştuğumuz TAP Genel Sekreteri Neslihan Boyacılar, 2004 yılından bu yana geldiğimiz noktada bu konudaki bilincin ve rakamların büyük bir ivmeyle arttığını söyley..

  • 31 Ekim 2019
  • 664

TEPAV Politika Analisti Dr. Asmin Kavas Bilgiç: “Yerel yönetimler ve yenilenebilir enerji alanında k..

Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 93’ünün belediye sınırları içerisinde ve bunun yüzde 77,6’sının büyükşehir belediyelerinde yaşadığı göz önünde bulundurulduğunda enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve fosil yakıtlardan kurtulabilmek için yerel yönetimlerde doğru enerji politika uygulamaları oldukça öne..

  • 31 Ekim 2019
  • 492