Çorum Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Merkezi Trafik İşletim Sistemi (METİS)

21 Mart 2014 Dergi: Ocak-Şubat 2014

Ülkemizdeki sinyalize kavşaklar sabit süreli olarak yönetilmektedir. Nüfusun ve buna bağlı olarak taşıt kullanımının artmasıyla birlikte, özellikle büyük şehirlerde yoğun trafik birçok sorun ortaya çıkarmaya başlamıştır. Trafik yoğunluğu, ulaşım süresinin artmasına, fazla yakıt tüketilmesiyle yüksek enerji maliyetlerine ve egzoz gazı salımıyla çevre kirliliğine sebep olmaktadır. Kavşaklara yerleştirilen sensörler (manyetik dedektör, kamera gibi) ile araç yoğunluklarının algılanması ve kavşağın bu yoğunluk değerlerine göre adaptif olarak yönetilmesi, yoğunluk ve buna bağlı problemleri azaltmak adına verimli bir yaklaşımdır.

 

Çorum’da yürütülmekte olan çalışma kapsamında, dinamik kavşak kontrol sisteminin bir parçası olarak;

-       harita tabanlı, sinyalize kavşakların tam adaptif yönetimini sağlayan,

-       uluslararası haberleşme standartlarına uygun şekilde kavşaklarla canlı bağlantı kuran ve 7/24 iletişim halinde olan,

-       kavşak kontrolünü uzaktan yapabilme becerisine sahip,

-       güncel ve geçmiş trafik verilerine göre istatistiksel analizler yapabilen,

-       tümüyle web tabanlı

bir kontrol merkezi uygulamasının geliştirilmesi hedeflenmektedir.

 

Merkezi Trafik İşletim Sistemi (METİS)

Geliştirilmesi planlanan Merkezi Trafik İşletim Sistemi (METİS); trafik sinyalizasyon alanının talep yoğun doğası için tasarlanan ve Türkiye'de ilk defa hayata geçirilmesi planlanan harita tabanlı ilk merkezi kontrol sistemidir.

Geliştirilecek sistem sayesinde:  

-       Farklı profilde, farklı beklenti ve öncelikleri olan kullanıcılar; kendi ihtiyaçları ve beklentileri çerçevesinde, bilgi gereksinimlerine uygun, anlık sinyalizasyon bilgileri ve trafik yoğunluğu bilgilerine,  geçmiş trafik verilerine ulaşabilecekler.

-       Belediye trafik sinyalizasyon ekibi, uzaktan kontrol sistemiyle kavşağa gitmeden, kavşak sinyalizasyon konfigürasyonlarını ve değişiklik istemlerini anlık müdahalelerle gerçekleştirebilecekler.  Hata bildirimleri ve çözümleri bir web tarayıcısı üzerinden dünyanın her yerinden sağlanabilecek. (Özellikle trafik gibi çok teknik ve alan uzmanlığı gerektiren bir hizmet alanında müdahale zamanı çok kritik bir öneme sahiptir.)

-       Tüm kavşaklardan toplanan veriler, veritabanına kaydedilerek, belediyeler tarafından yapılacak trafik çalışmalarına kaynak sağlayacaktır. Sistemde geçmiş veriler kullanılarak karşılaştırmalı ve istatistiksel trafik analizi yapılabilecektir.

-       Ulaşım ana planının hazırlanması gibi çalışmalar başta olmak üzere birçok çalışma için bir kaynak teşkil eden sistem, daha üretken ve verimli bir ulaşım hizmeti verilmesi için nitelikli bir araç olarak kullanılabilecektir.

 

Belediyeler için uzaktan erişim sağlama olanağıyla maliyet etkin bir çözüm sunan METİS, istem toplama, bakım ve arıza yönetiminde işgücü ve maliyetlerin azalmasını sağlayacak, bu sayede verimliliği arttıracak bir sistem olarak değerlendirilmektedir. Uzun vadede motorlu taşıtlarda ulaşım süresinin kısaltılması, yakıt tüketimi ve çevre kirliliğinin azaltılmasında da önemli rol oynayacaktır.

 

Trafik Kontrol Merkezi’nin başlıca donanımsal bileşenleri: LCD monitörler, bu monitörleri kontrol eden üniteler, sunucu bilgisayarlar ve operatörlerin kullandığı bilgisayarlardır.  

 Merkezi’n beyni yazılım tarafı ise;

-       Dinamik kavşak kontrol sistemlerinden elde edilen verilerin kontrol edilmesi,

-       Harita üzerinde görselleştirilmesi,

-       Sistem konfigürasyonunun uzaktan yapılması,

-       Tüm verilerin istatistiklerinin çıkarılması ve raporlanması gibi işlerden sorumludur.

 

METİS’ten Beklenenler

 

Özetle, “Merkezi Trafik İşletim Sistemi”çalışması kapsamında, trafik alanında çalışan profesyonellerin gereksinimleri doğrultusunda geliştirilecek olan Kontrol Merkezi Uygulaması ile anlık ve geçmişe dönük kavşak ve trafik verilerinin, doğrudan talep sahibi kullanıcı tarafından yönetilmesi ve görüntülenmesi ve analiz yapmasını sağlayan proaktif bir uygulama geliştirilmesi hedeflenmektedir.

 

Temel olarak, bir kontrol merkezi yazılımı olan METİS'in, şu yeteneklerle donatılması beklenmektedir:

-       Kavşaklardaki anlık sinyal düzeninin görüntülenmesi,

-       Kavşaklara anında müdahele edebilme,

-       Kavşak görüntülerinin sayısal harita üzerine yansıtılması,

-       Şehrin trafik yoğunluğu haritasının çıkarılması ve yayınlanması

-       Kavşaklardan toplanan verilerin veritabanına aktarılması,

-       Arşivlenen her nevi veri üzerinden trafik analizlerinin gerçekleştirilmesi,

-       Geçmişe yönelik sinyal raporlarının alınması,

-       Kavşaklarda bulunan Kavşak Kontrol Cihazlarına erişim ve programlama,

-       Kavşaklarda ortaya çıkabilecek hataların görüntülenmesi ve gerektiğinde ilgili cihazlara uzaktan müdahale edebilme.

 

Trafik Kontrol Merkezi ile Yapılacak Ek Çalışmalar

-       Toplu taşıma aracının takip ve şehrimiz ana arterlerinde yönlendirilmesi.

-       Belediyemiz araç takip sisteminde kayıtlı araçlarının izlenmesi.

-       Belediyemiz yatırım (Fen, İmar ve Şehircilik, Park ve Bahçeler Md.lüğü vb.)  müdürlüklerince şehir merkezinde yapılacak alt yapı çalışmalarının İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü,  YEDAŞ, Türk Telekom, Çorum Gaz arasında koordinasyonu sağlayarak, şehir içinde daha az trafik kesintisi sağlamak.

-       Protokol gereği Karayolları’na ait 8 adet kavşağın bakım onarımının yanında, anlık verilerini alarak Samsun Karayolları Bölge Müdürlüğü’ne kesintisiz aktarılmasını sağlamak.


Etiketler


Slider Altına