Yaşanabilir Şehirler Online Forumu 27 Ekim’de

23 Ekim 2020 Dergi:

WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler, 27 Ekim Salı günü 11.00-12.30 saatleri arasında “Covid-19 Sonrası Şehirler” temasıyla Yaşanabilir Şehirler Online Forumu düzenleyecek. 

WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler, 2013 yılından bu yana her yıl Ekim/Kasım aylarında Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu’nu düzenliyor. Sempozyumun hedefi; WRI Türkiye’nin çalışma alanına giren konularda dünyadaki ve ülkemizdeki son gelişmeleri, iyi uygulamaları ve çıkarılan dersleri aktararak başta yerel yönetimlerden gelen katılımcılarla bu çalışmaları paylaşmak.

WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler, bu yıl pandemi dolayısıyla tam günlük fiziksel birlikteliği gerektiren bir etkinlik yerine 27 Ekim Salı günü 11.00-12.30 saatleri arasında “Covid-19 Sonrası Şehirler” temasıyla Yaşanabilir Şehirler Online Forumu düzenleyecek. 

Moderatör 
Dr. Güneş Cansız - Direktör, WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler

Konuşmacılar
Nuri Özbağdatlı - İklim Değişikliği ve Çevre Portföy Yöneticisi, UNDP Türkiye
Dr. Oğuz Can - Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Pınar Çağlın - Şehir Plancısı, UN-Habitat
Utku Cihan - Ulaşım Daire Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Etkinliğe katılmak için kayıt yaptırmak zorunlu. Kayıt yaptırmak için tıklayınız.