Header Reklam
Header Reklam

Kentlerde Hava Kirliliğinin Önlenmesinde Danimarka Örneği

17 Ekim 2020
Kentlerde Hava Kirliliğinin Önlenmesinde Danimarka Örneği

Hava kirliliği, özellikle kentsel alanlarda, insanların sağlığını etkileyen en önemli çevresel sorunlardan biridir. Avrupa Komisyonu'nun son tahminlerine göre, sadece AB içinde hava kirliliği maliyetleri; sağlık hizmetlerinde 4 milyar Euro'nun üzerinde, iş günlerinde 16 milyar Euro'nun üzerinde kayıp ve her yıl 400.000 erken ölüm. Küresel olarak kentleşme hızla artıyor, milyarlarca vatandaşı hava kirliliğine maruz bırakıyor ve yerel yetkililerin hava kirliliğini ele alma ve şehirlerdeki hava kalitesini iyileştirmeye yardımcı olmak için davranış değişikliğini teşvik etme ihtiyacı giderek artıyor.
Dünya çapında artan sayıda şehir, hava kalitesini iyileştirmeye yönelik politika ve stratejileri koordine ve entegre etmek, deneyimleri paylaşmak için birlikte çalışıyor.
2019 yılında Kopenhag'da düzenlenen C40 Dünya Belediye Başkanları Zirvesi'nde 35 belediye başkanı tarafından imzalanan C40 Temiz Hava Bildirgesi, birlikte hedef belirleme ve uygulama konusunda işbirliği yapmanın önemini gösteriyor.
On yıllardır, Danimarka şehirleri kentsel hava kirliliğinin ele alınmasında öncü oldu. Daha 1960'ların sonlarında, kükürt dioksit, sağlık ve çevre üzerinde çeşitli olumsuz etkileri olan bir hava kirletici olarak kabul edildi. 1972'de bu, Danimarka'da akaryakıtlardaki kükürt içeriğinin düzenlenmesine yol açtı. Danimarka aracılığıyla 1974 Çevre Koruma Yasası, yetkililere, sanayi ve enerji sektörlerinden kaynaklanan hava emisyonlarını sınırlama gibi yetkiler getirdi. Yasa, yerel hava emisyonlarını ve ilgili sağlık risklerini azaltmak için etkili bir araç olduğunu kanıtladı.
Ulaşım, kentsel hava kalitesinin kötü olmasının bir başka önemli nedenidir. 1970'lerde, Danimarka'da ulaşım emisyonlarının olumsuz sağlık etkilerine ilişkin farkındalık artmaya başladı. Bu endişe, nakliye emisyonlarındaki zayıflığın insan sinir sistemini etkileyebileceğinin ve bunun da artan baskıya neden olabileceğinin ifşa edilmesiyle başladı.
Kurşunsuz benzin kullanımının düzenlenmesi
1990 yılında Danimarka, karbon monoksit, uçucu organik bileşikler ve nitrojen oksit emisyonlarını azaltmak için tüm yeni arabalara katalitik konvertör takılmasını zorunlu kılarak güçlendirilmiş emisyon gerekliliklerini uygulamaya koydu. AB, 1993 yılında benzer bir düzenleme çıkardı.
Yakıt kalitesi gereksinimleri, vergilendirme, araç emisyon standartları ve kentsel araç erişim kısıtlamaları, Danimarka'da kentsel hava kalitesini iyileştirmek ve yerel işletmeleri yeni gereksinimleri karşılayacak çözümler geliştirmeye teşvik etmiştir.
Kentsel ısıtma tedarikinden kaynaklanan hava kirliliğinin azaltılması 
Yerel ısıtma ihtiyaçlarını daha geniş enerji sistemine entegre etmek, Danimarka şehirlerindeki hava kalitesini iyileştirmek için de merkezi bir araç olmuştur. Kömür veya petrol kullanan bireysel evsel ısıtmadan, konvansiyonel enerji santrallerinden; endüstrilerden ve atık yakmadan gelen fazla ısıya dayalı bölgesel ısıtmaya geçiş, verimliliği artırmış, karbon ayak izini ve kentsel ısıtma arzından kaynaklanan hava kirliliğini azaltmıştır.
Bugün, Danimarka'da her üç haneden ikisi, merkezi olarak yoğun nüfuslu bölgelerde üretilirse daha verimli bir ısı kaynağına olanak tanıyan bölgesel ısıtma kullanıyor.
Ayrıca, ikincil bir ısıtma kaynağı olarak odun sobalarının kullanımı Danimarka'da yaygındır. Bu, aynı zamanda insan sağlığına zarar veren önemli bir partikül madde kaynağıdır. Bu yerel ısıtma kaynağından kaynaklanan kirlilik sorununu çözmedeki ana yaklaşım, eski sobaları modern, daha enerji verimli, çevre dostu olanlarla değiştirmektir.
Yeni odun sobası tasarımında eko-yeniliğin teşvik edilmesi
Danimarka’da yeni odun sobaları, Avrupalı rakiplerinden çok daha verimli ve temiz olmalarıyla öne çıkıyor.
Odun sobaları için gelecek AB eko-tasarım gereklilikleri
2008 yılında, Danimarka Çevre Koruma Ajansı, yeni odun sobaları için emisyon sınır değerlerini içeren dünyanın ilk yasal mevzuatını yayınladı. Yıllar içerisinde bu emisyon limit değerleri revize edilmiş ve 2017 yılında emisyon limit değerleri 2022'de yürürlüğe girecek AB standartlarının altında bir seviye ile sınırlandırılmıştır.
Buna paralel olarak, çevre etiketlemesinin tanıtımı ve kullanımı, yaygın olarak odun sobaları için geçerli hale getirilmiştir. İskandinav eko-etiketi Swan, pazarı daha da verimli ve temiz bir hale getirdi.
Danimarkalı tüketiciler, Nordic Swan etiketli yeni odun sobalarını giderek daha fazla tercih ediyor. 2006 yılında, sadece bir imalatçı böyle bir odun sobası üretmişti ve Swan etiketinin kullanımı zirve yaptığında, tüm yeni odun sobalarının yüzde 90'ı Swan etiketliydi.
Yetkililerden ve tüketicilerden gelen çevresel gereklilikler, odun sobası üreticilerinden daha temiz ürünlerin inovasyonu için önemli bir itici güç oldu. Tüm fiyat aralıklarında, tüketiciler bugün ulusal veya AB'den daha düşük emisyon seviyelerine sahip bir odun sobası satın alabiliyor.Slider Altına