Header Reklam
Header Reklam

Ankara “Sağlık ve Kaliteli Yaşam” ile “Nitelikli Eğitim” Kategorilerinde Birinci

31 Ekim 2022
Ankara “Sağlık ve Kaliteli Yaşam” ile “Nitelikli Eğitim” Kategorilerinde Birinci Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB),  İnsani Gelişme Vakfı’nın (İNGEV) yerel yönetimler için hazırladığı “İnsani Gelişme ve Sürdürülebilir Kalkınma Endeksi”nde “Sağlık ve Kaliteli Yaşam” ile “Nitelikli Eğitim” kategorilerinde 30 büyükşehir arasında ilk sırada yer aldı. İNGEV, insani gelişmede başarı gösteren büyükşehir ve il belediyelerine çevrimiçi bir lansman ile ödüllerini verdi.
ABB Başkanı Mansur Yavaş adına ödülü alan Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, “Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir kalkınma hedefleri bütün dünyada 2030 yılına kadar nasıl bir belediyecilik sistemi belirlediğini ve özellikle insani gelişim açısından hangi hedefleri öncelikli olarak ortaya koyması açısından son derece önemlidir. Başkanımızın deyişiyle ‘Ankara’nın zenginleşmesi ve bunun sürdürülebilir bir kalkınma programı çerçevesi içerisinde yapılması en büyük projemizdir.’ Bu çerçevede sürdürülebilir kalkınma hedefleri Sayın Mansur Yavaş belediyeciliğinin en önemli kıstaslarından biridir” dedi.
İNGEV tarafından her yıl 30 Büyükşehir kapsamında sürdürülen bu çalışmada bu yıl 51 kent de dâhil edildi. Araştırma İGE/SKA İller modeli kapsamında 9 kategori ve 519 göstergede modellendi. Araştırmanın veri seti olarak; merkezi ve yerel-resmi kurumlardan edinilen veriler, belediye faaliyet raporlarının taranması sonucunda oluşturulan göstergeler, belediyelerin iletişim kanallarıyla gerçekleştirilen gizli vatandaş anketleriyle ortaya çıkan sonuçlar kullanıldı.
 


Slider Altına