Header Reklam
Header Reklam

'Ulusal Geri Dönüşüm Strateji Belgesi ve Eylem Planı' yayınlandı

06 Mart 2015 Dergi: Ocak-Şubat 2015

 

“Ulusal Geri Dönüşüm Strateji Belgesi ve Eylem Planı” Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, tarafından 2014’ün son aylarında yayınlandı. Söz konusu Strateji Belgesi ve Eylem Planı, 2014-2017 yıllarını kapsayacak.

“Atık Yönetimi” konusunun, çevre koruma politikalarının ana unsuru olduğunu bugün artık herkes kabul ediyor. Ancak doğru işleyen bir Atık Yönetim için yine doğru planlanan bir stratejinizin olması gerekiyor. İyi çalışan bir Atık Yönetimi ile de doğal kaynaklarınızın hızla tüketilmesini önleyebilir, atıklarınızın çevre ve insan sağlığına zarar vermesini engelleyip, bir değer olarak ekonomiye geri kazandırılmasını sağlayabilirsiniz. Bu hedeflere ulaşmak için hazırlanan “Ulusal Geri Dönüşüm Strateji Belgesi ve Eylem Planı” ile 2017 sonuna kadar 54 eylem planı hazırlanmış durumda. Belirlenen hedeflere uygun olarak hangi eylemin, hangi zaman dilimi içerisinde, kim tarafından ve hangi kurum/kuruluşun işbirliği ile uygulanacağı da belgede yer alıyor.

Çevre sektörünün tüm taraflarının katkısıyla hazırlandığı belirtilen belgenin gerçekçi bir şekilde hayata geçirilmesini ümit ediyoruz. “Ulusal Geri Dönüşüm Strateji Belgesi ve Eylem Planı”nda yer alan bazı eylemler özetle şöyle:

  • Geri dönüşüm konusunda nitelikli personel ihtiyacının karşılanması amacıyla mesleki eğitim; örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel kurslar düzeyinde ele alınarak geri dönüşüm sektör elemanları yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.
  • Geri dönüşüm alanında meslek standartları ve yeterlilikleri hazırlanacaktır
  • Geri dönüşüm/geri kazanım ve toplama-ayırma tesislerine yönelik iş yeri ve çalışma koşulları standartları belirlenecektir
  • Geri kazanılabilir atıkların diğer atıklarla karıştırılmadan kaynağında ayrı toplanmasının sağlanması ve geri kazanım ve/veya bertarafa gönderilmek üzere bırakılması amacıyla oluşturulan atık getirme merkezlerine ilişkin yeni bir mevzuat çıkarılacaktır
  • Bitkisel atık yağlardan biyodizel üretiminin desteklenmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir.
  • Endüstriden kaynaklanan atıkların başka bir sektörde alternatif hammadde veya yakıt olarak kullanılmasına yönelik mevzuat çalışması yapılacaktır.
  • Geri dönüşüme yönelik kooperatifler kurulacaktır, geliştirilecektir ve bu konuda dünyadaki başarılı kooperatifler ile işbirliğinin kolaylaştırılması amacıyla eğitim ve araştırma-geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilecektir
  • Belediyelerin katı atıkların toplanması için ihtiyaç duyduğu finansman ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır
  • Geri dönüşüm/geri kazanım ve toplama-ayırmaya yönelik sektörel bazda güvenilir istatistiki bilgilerin toplanması amacıyla ilgili kurumlarda mevcut olan veri toplama sistemlerinin entegre hale getirilmesi ve etkin çalışması sağlanacaktır.

 

Önümüzdeki sayıda görüşmek dileğiyle…

 
Serpil YAVUZ
Yazı İşleri Müdürü


Etiketler


Slider Altına