Header Reklam
Header Reklam

“Su Kayıp ve Kaçakları Türkiye Forumu”na bekliyoruz…

01 Eylül 2015 Dergi: Temmuz-Ağustos 2015

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yaz büyük bir kuraklık yaşadık. Neredeyse hiç yağmamış, rezervler kurumuş, aşırı sıcaklar da eklenince kriz kapıya dayanmıştı. Ancak, ardından bol yağışlı bir kış geçirince; tüm yaşadıklarımızı unutup, günü kurtaran borçlu gibi sıkıntılarımızı öteledik. Niye böyle düşünüyoruz, çünkü geçen zaman içinde suyu yöneten belediyelerin, özellikle kayıp kaçaklar konusunda çok da bir şey yapmadıklarını gördük. Belediye su idarelerinin kayıp kaçaklara ilişkin hangi projeleri ürettiklerini, hangi yenileme, ürün ve çözümleri uyguladıklarını bilmiyoruz. Ne kadar kaçağı önlediklerini ise hiç duymadık. Su temin etmek için yaptıkları çalışmaları görüyoruz da yıllanmış şebekelerden kaybedilen suları önlemek için neler yaptıklarını bilmiyoruz. Ama hatırlamamız da yarar var sorunlara gerçek çözümler bulunmadığında, borçlar tamamen ödenmediğinde, krizler kaçınılmaz oluyor.

Bu bağlamda önümüzdeki günlerde belediyelerin neler yaptığını öğrenebileceğimiz önemli bir etkinlik düzenleniyor. 28-29 Eylül tarihlerinde “Su Kayıp ve Kaçakları Türkiye Forumu” yapılıyor. Bu etkinliğin, suyu yönetenler açısından oldukça önemli olduğuna ve katılarak kendi deneyimlerini paylaşmaları gerektiğine inanıyoruz. Umuyoruz ki belediyelerimiz aslında pek çok güzel çalışma yapıyordur da biz duymamışızdır.

Öte yandan Mayıs 2014’te çıkarılan 28994 sayılı “İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği” ile su kayıp kaçaklarının önlenmesi ve denetim altına alınması için belediyelere ek sorumluluklar da getirildi. Söz konusu Yönetmeliğin 8. maddesinde şöyle deniliyor: “İçme suyu temin ve dağıtım sistemlerindeki suyun kontrolü maksadıyla ilgili idareler, su dengelerini belirlemek ve su kayıp miktarlarını tespit etmekle yükümlüdürler”.

Yine Yönetmeliğin 9. maddesinde ise şu ifadelere yer veriliyor: “İdareler su kayıp oranlarını, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren, büyükşehir ve il belediyelerinde 5 yıl içerisinde en fazla %30, takip eden 4 yıl içerisinde ise en fazla %25 düzeyine; diğer belediyelerde 9 yıl içerisinde en fazla %30, takip eden 5 yıl içerisinde ise en fazla % 25 düzeyine indirmekle yükümlüdürler”.

Ayrıca yönetmeliğin 10. maddesinde de “İdareler, Ek-1’de formu verilen raporu, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde, sonraki yıllarda ise her yıl, takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar Bakanlığa yazılı olarak gönderir”, ayrıca; “İdareler, yıllık raporlarını Bakanlığa sunulmasından itibaren bir yıl boyunca internet ortamında yayımlamak zorundadır” ifadesi yer almaktadır.

Artık su idareleri bu yeni yönetmelikle birlikte, su kayıp kaçaklarını önleme konusunda daha ciddi şekilde çalışmak zorundalar. Üstelik bunları kendi internet ortamlarında yayınlamak durumundalar. Biz de bu şekilde yapılan çalışmaları öğrenip, takip edebileceğiz. Hatta başarılı projeleri ‘örnek projeler’ olarak sayfalarımıza taşımaktan da büyük mutluluk duyacağız…

Forum’da görüşmek üzere…Slider Altına