Header Reklam
Header Reklam

Neden e-Belediye dergisi ?

10 Temmuz 2008 Dergi: Ocak-Şubat 2006
Neden e-Belediye dergisi ? Bu özgün süreç: ‘e-Dönüşüm’ diye tanımlanıyor ve genellikle ‘e-Dönüşüm’den ‘Elektronik Dönüşüm’ anlaşılıyor. Oysa; tüm kurum ve kuruluşlar için olduğu gibi; çağdaş belediyeler için de ‘e Ğ Dönüşüm’, birbirinin olmazsa olmazı, ‘7 Dönüşüm Bileşeni’nden oluşuyor. Bu bileşenlerse, hiyerarşik bir düzen içerisinde, etik + ekolojik + ergonomik + elastik + estetik + ekonomik + elektronik olarak sıralanıyor. Ben; bunu ‘7 e Dizgesi / 7 e Paradigması’ diye tanımlıyorum.

O halde günümüzde çağdaş belediyeleri; yönetimlerini, çalışanlarını, tedarikçilerini; çağdaş belediyelerin ayrıcalıklı sosyal paydaşları e-Kentlileri / e-Hemşehrileri hedef alan, bir yayın organının da mutlaka ‘7e Dizgesi / 7e Paradigması’ çerçevesinde yayım yapması gerekiyor. Oysa; Türkiye’de görünüşte belediyeleri konu alarak yayımlanan dergiler; ‘e Ğ Dönüşüm’ ü tam olarak algılayabilmiş ve gündeme getirilebilmiş değiller

Bu olguların ışığında şöyle diyebiliriz:

TEZ: Geleneksel Belediye’den e Ğ Belediye’ye Dönüşüm’ün Zorunluluğu

ANTİTEZ: Bu dönüşümün zorunluluğunu bilince çıkartacak; bu dönüşümün

gerçekleştirilebilmesi için ‘7 e Dizgesi’ bağlamında eğitim ve paylaşım yapabilecek bir yayının eksikliği

SENTEZ: e-Belediye Dergisi

Bunun içindir ki; e-Belediye Dergisi;

‘Yerel İnsiyatifler’ / Yerel Gündem 21 çerçevesinde; belediyelerdeki ‘Kent Konseyleri’nde; ‘Mahalle Gönüllüleri’ çalışmalarında aktif olarak yer alacak; bu çalışmaları tanıtacak ve hatta söz konusu çalışmalara katkıda bulunacak.

Doğa / İnsan / Gelecek / Çalışan / Hemşehri / İstihdam Dostu Teknolojileri: e-Teknoloji’yi, Yeşil Teknoloji’yi tanıtacak.

e-Belediye Dergisi’nde;

Türkiye’de belediyelerde AB Uyum Çalışmaları Bağlamı’nda Tüm Yasal Düzenleme ve Uygulamalar hakkında bilgi verilecek

Belediyelerde e-Proje Yönetimi / Stratejik Plan / Performans Planı / Performans Ölçüt ve Ölçümleri / Norm Kadro / Analitik Bütçe konuları gündeme getirilecek.

Özel olarak Çağdaş Belediyelerin Elektronik Dönüşüm Bilişim-İletişim Teknolojileri Stratejisi tanımlanacak.

New York / Los Angeles/ Chicago / Miami / Londra / Paris / Berlin / Roma vb. belediyelerin ‘5-10’ Yıllık Bilişim-İletişim Teknolojileri Stratejileri incelenecek, değerlendirilecek.

Afet Yönetimi / Çevre Yönetimi / Entegre Güvenlik / Akıllı Trafik-Akıllı Ulaşım / Akıllı Binalar / GPS Sistemleri / GPS Uygulamaları anlatılacak.

Belediyelere özellikle e-Teknoloji; bilişim-iletişim teknolojileri ürün ve hizmetleri sunan uluslararası ve ulusal kuruluşlar hakkında nesnel / tarafsız bilgiler verilecek.

Belediyecilik tarihimizin efsane isimleri: Haşim İşcan / Lütfi Kırdar / Osman Kavuncu / Vedat Dalokay / Ahmet Priştina / Osman Nuri Ergin’lerle yeniden buluşulacak; kendileri ile ‘Sanal Söyleşiler’ yapılacak.

Cengiz Bektaş / İlber Ortaylı / Mübeccel Kıray / Doğan Kuban / Cevat Geray / Ruşen Keleşgibi ‘Ustalar’ ile buluşulacak.

Özcesi ve Özetçesi;

e-Belediye’ye Dönüşüm’ün Olmazsa Olmazı; ‘7e Paradigması’ doğru bilgi ve belgelerle, tarafsız değerlendirmelerle gündeme getirilerek; ilgili tüm kurum ve kuruluşlarda ‘Farkındalık Yaratılacak’; ‘Tarihimizle Barışılırken Çağımız Kucaklanacak’.

Dr. Müh. SEDAT ÖZKOL

Etiketler


Slider Altına