Header Reklam
Header Reklam

Hakan Plastik’ten sıhhı tesisat otomasyonu ve güvenli temiz su tedariği için: Hycleen Automation System

04 Mart 2019 Dergi: Ocak-Şubat 2019

GF Piping Systems (GFPS)’in içme suyu tesisatlarının otomasyonu için geliştirdiği

Hycleen Automation System, özellikle büyük bina komplekslerinde içme suyu tesisatlarının planlanması, kurulumu, işletilmesi ve bakımını güvenilir ve basit bir şekilde desteklemektedir.  Bir paket olarak sunulan sistem, tesisata giren suyun kontrolü, denetimi, raporlanması gibi özellikleri ile suyun hijyenik ve sağlıklı kullanımına olanak sağlamaktadır.

Uygun olmayan su sıcaklıkları, durgunluk ve biyofilm oluşumu nedeniyle bakterilerin oluşma riskini artmaktadır. Bu nedenle, binalardaki içme suyu tesisatları dikkatle planlanmalı, tasarlanmalı ve çalıştırılmalıdır. Hycleen Automation System, planlamacılar için güvenli ve hızlı planlama, sistemi basit kurallara göre boyutlandırma, programlama ve karmaşık hesaplamalar olmadan hidrolik ayar imkanı sağlamaktadır. Sistem, sıhhi tesisatçılar için “Tak- Çalıştır” şeklinde güç ve veri için sadece bir kablo ile basit kurulum sunmaktadır.  Bu şekilde hızlı ve yazılım destekli devreye alım söz konusu olmaktadır. Sistem Yöneticileri için ise düşük bakım maliyetli temiz içme suyu sistemi, düşük riskli uygulama ile kullanım ve güncelleme konularında avantajlar sunmaktadır.

Hycleen Automation System, optimum içme suyu hijyenini 4 adımda güvence altına almaktadır: Önleme, İzleme, Müdahale ve Risk Değerlendirmesi

 

 

Önleme

 

Tüm boru kesitlerinde yeterli sirkülasyon

Yerel gereksinimlere ve standartlara göre minimum sıcaklığın sağlanması

Tüm çalışma aşamalarında sabit hidrolik ayar

Otomatik sirkülasyon ile düzenli su değişimi

 

İzleme

Kesintisiz sıcaklık izleme

Ölçüm verilerinin saklanması ve hijyenik önlemlerin sisteme kaydedilmesi

 

Müdahale

Düzenli termal dezenfeksiyon

 

Risk değerlendirmesi

Durum ve risk değerlendirmesi için kapsamlı veri tabanı

 

Hycleen Automation System bileşenleri

Sistem; Master Box, vanalar, güç kaynağı ve veri iletim kablolarından oluşmaktadır.

Hycleen Automation Master Box, kurulan sistemi tek kablo sayesinde(her 500 m) 50 denetleyiciye kadar kontrol edebilmektedir. Devreye alma sırasında Master Box, sistemdeki tüm vanaları ve sensörleri kimliği ve türü ile algılamakta ve bunları uygun uygulamalara aktarmaktadır. Önceden tanımlanmış değerlerle sistem hemen çalışmaya hazırdır. Bununla birlikte, tüm parametreler yalnızca Master Box aracılığıyla değil, aynı zamanda bilgisayara, tablete veya akıllı telefona bağlantı yoluyla da bireysel ihtiyaçlara uygun bir şekilde uyarlanabilmektedir.

LegioTherm 2T ve LegioTherm K vanaları, Master Box ile birlikte sistemin kalbinde yer almaktadır. Önceden programlanmış parametrelere bağlı olarak çalışan vanalar, su sıcaklığı okumalarını algılayarak, değerleri Master Box’a aktarmaktadır. Özellikle büyük sıcak su dağıtım sistemlerinde – örneğin hastanelerde, otellerde, huzurevlerinde – durgunluk, pürüzlü yüzeyler ve 50 °C'nin altındaki sıcaklıklar, biyofilmlerin oluşumunu ve böylece Legionella'nın çoğalmasını teşvik edebilmektedir. Legionella’nın önlenmesinde, yeterince yüksek sıcaklıklarda ve düzenli su değişimi büyük önem taşımaktadır. Vanalardan otomatik olarak elde edilen verilerle hassas hidrolik ayar kontrolü ile Lejyonella bakterisinin öldüğü kabul edilen 70 °C ile termal dezenfeksiyon yapılabilmektedir.

Türkiye’de Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi tesisat sistemlerinin temiz su kullanımı GFPS Hycleen Automation System ile kontrol altında tutulmaktadır.

 Slider Altına