Armstrong Building Products’dan Sismik Asma Tavan Sistemi: Seismic Rx®

02 Mayıs 2019 Dergi: Mart-Nisan 2019

Sismik riskin önlenmesi için, binaların tasarımı aşamasında, insanların güvenliği için rolü çok önemli olan yapısal olmayan unsurları da göz önünde bulundurmak gerekir. Akustik ve metal asma tavanlara yönelik komple çözümlerin üretilmesi ve pazarlanması konusunda engin tecrübesi ile sektöre yön veren Armstrong Building Products, yüksek derecede sismik tehlikeye kadar sınıflandırılabilen her alandaki asma tavanların stabilitesini artıran Lay-In taşıyıcı sistemi olan Seismic Rx®’i sundu.

Seismic Rx®, özellikle kamu kurumları, ofisler, okullar veya kamuya açık birçok uygulama alanı için uygun bir çözüm. Ayrıca hastanelerde, savunma ve acil durum yönetim tesislerinde (itfaiye teşkilatı, polis karakolları...), yani bir deprem veya başka ciddi bir durumda bile, her zaman operasyonel olması gereken binalar için idealdir. Diğer endüstriyel alanlarda, özellikle kimya sektöründe, rafinerilerde ve enerji sektöründe, aralıklı titreşimlerin mevcudiyeti göz önünde bulundurularak tavana ilave koruma sağlamak için önemlidir.

Seismic Rx® 'in maksimum direnci, Amerika ’nın New York eyaletindeki, Buffalo Üniversitesi 'nde yapılan tam kapsamlı anti-sismik testlerle belgelenip sertifikalanmıştır. Geçilen dinamik ve statik testlerinin ardından, ürün ICC-ES 'den (International Code Council – Evaluation Service), ciddi risk altındaki sismik olaylar için ABD yönetmeliğine uygunluk beyanı almıştır, aynı zamanda Türkiye 'de de referans alınmaktadır.

Geleneksel uygulama metodlarına göre daha güvenli ve eksiksiz bir çözüm olup, Armstrong’un Board, Tegular, MicroLook ve Vector kenar detaylı tüm panel modelleri dinamik ve statik testleri geçerek uygunluğu kanıtlanmıştır.

Seismik Rx® sistemi, özellikle sismik direnç için gereken korumayı geliştirmek adına kurulumun karmaşıklığını azaltmak ve aynı zamanda en iyi performansı sağlamak için tasarlanmış ürünleri kullanır. Seismic Rx®, deprem tehlikesi altında olan alanlara göre adapte edilebilen bir taşıyıcı sistem olan Prelude 24 XL2 ‘in ve özel aksesuarların kullanılmasını öngörmektedir. Orta riskli bölgelerde, Sismik dalgaların yol açtığı lateral ve dikey dinamik kuvvetleri karşılayan ayrı bir sistem olarak hareket eden köşebent Profili T 3024 H 'nin ve  yük taşıyıcı profillerin bir kuvvet sonucunda köşebentten ayrılmasını önlemek için, uç kısımlarına BERC2 klipsleriyle duvara sabitlenmesi tavsiye edilir. Daha kritik alanlarda ise, ana ve ikincil destek yapılarına uygun ayırma derzleri ile ilişkilendirilir ve nihayetinde zeminden bağımsız olarak asılması gereken aydınlatma armatürleri ve havalandırma ızgaraları gibi servis elemanları için özel düzenlemeler yapmak gereklidir.

 Slider Altına