Tersine Mühendislik'te KSB İmzası... Özel İmalat Yedek Parça Üretim Servisi

21 Mart 2014 Dergi: Ocak-Şubat 2014

Ülkemizde birçok sanayi ve enerji tesisinde, Türkiye’de herhangi bir servisi olmayan, yedek parçası temin edilemeyen veya çok zor ve uzun sürelerde temin edilebilen, eski ve yeni birçok pompa bulunmaktadır. Bu pompaların bozulan, arızalanan, kırılan parçalarının temininde yaşanan zorluklar, tesisleri güç durumda bırakmaktadır. Böyle durumlarda, kısa süre içinde yedek parça temin edilemezse, yüksek maliyetli üretim duruşları, pompa ve tesisat değişiklikleri de kaçınılmaz olmaktadır.

Bu sorunlarla karşı karşıya kalan tesisler, ya sistemlerindeki onarılamayan pompaları veya makineleri değiştirmek zorunda kalmakta ya da ilkel teknolojilerle parça kopyalatmaya çalışmaktadırlar. Pompa değişmesi durumunda, yeni pompaya uyum sağlaması için tesisatta da değişiklikler yapılması kaçınılmaz olup; bu değişiklikler de ayrıca zaman ve para kaybına sebep olmaktadır.

Sıradan yöntemlerle parça kopyalatma işi, yoğun bir mühendislik emeği gerektirmemekle beraber, kopyalanan bu parçalar orijinalinin yerini tutmayıp, ciddi verim kaybı yaratarak, enerji masraflarını çok artırmaktadır ki, bu masraf genellikle parça fiyatının kat kat üstünde maliyet yaratabilmektedir.

Son dönemlerde Tersine Mühendislik’in (Reverse Engineering) bu kadar yaygın olma sebepleri arasında;

-          Uzun zamandır üretilmeyen bir parçanın tekrar üretilmek istenmesi,

-          Orijinal ürün dizaynının yetersiz açıklamalara sahip olması,

-          İhtiyaç duyulan ürünün orijinal üreticisinin bulunamaması,

-          Ürünün orijinal dokümantasyonunun kaybolması veya bulunamaması,

-          Ürünün bazı eski ve düzeltilmesi gereken özellikleri dolayısıyla yeniden tasarlanmaya ihtiyaç duyulması,

-          Ürünün daha iyi ve güncel özelliklerinin güçlendirilmesi,

-          Rakip ürünlerin iyi ve zayıf özelliklerinin analiz edilmesi,

-          Ürünün performansını ve özelliklerini geliştirmek amacıyla sonuca götürecek yeni yollar aranması,

-          Rakiplerin iyi analiz edilerek daha iyi ürünler geliştirilmesinde rekabete dayalı kıyaslama metodlarının geliştirilmesi,

-          Orijinal CAD modelinin yeni üretim modelleri için yeterli olmaması,

-          Orijinal üretici firmanın ek/yedek parçaları temin etmede yetersiz ya da isteksiz olması,

-          Orijinal üretici firmanın parça sağlamada çok yüksek ücret talep etmesi,

-          Modası geçmiş parçaların ya da eski üretim işlemlerinin günümüz teknolojisiyle daha ucuza güncellenmesini sıralayabiliriz.

Tüm bu yukarıda sayılan sorunlara çözüm olarak, KSB Türkiye Servis Departmanı, müşterilerine yedek parça sağlayabilmek için “Özel İmalat Yedek Parça Üretim” servisini Amerika ve Almanya’dan sonra, 2013 yılı itibarıyla Türkiye’de de faaliyete geçirmiştir.

Bu departman, arızalanan, bozulan veya kırılan parçayı numune olarak alıp, tersine mühendislik metodu kullanarak, çeşitli analizler ve ölçümler yapıyor ve parçayı orijinal kalitesinde veya prosese daha uygun bir alaşım kullanarak orijinalinden de uzun ömürlü ve daha yüksek verimli yedek parçalar üretmektedir. Bu iddiasını da arkasında yılların birikimi ile oluşan KSB “know-how” tecrübesiyle gerçekleştirmektedir.

KSB Türkiye, bu servisin hakkını tam anlamıyla verebilmek için, büyük yatırımlar gerektiren, yüksek teknoloji dökümhanelerini, hassas üretim makinalarını, test ve ölçüm cihazlarını, malzeme laboratuvarlarını, 3 boyutlu tarama ve ölçüm cihazlarını, prototip makinalarını, 3 boyutlu kalıp inşa makinalarını, CFD Akış Analizi, CAD/CAM/CAE ve Reverse Engineering yazılımlarını ve eğitimli-yetkin mühendislerini kullanmaktadır.

Tersine Mühendislik yoluyla üretilen yedek parçalar arasında; her türlü pompa çarkı, gövdesi, mili, aşınma halkası, rulman yatakları, balans diskleri ve burçları saymamız mümkündür. Ayrıca benzer teknolojileri kullanan kompresör parçaları, türbin parçaları ve gemi pervaneleri de yine bu departmanda üretilebilen diğer ürünler arasında yer almaktadır.

Sonuç olarak, KSB Servis Departmanı’nın verdiği bu kapsamlı hizmet, müşterilerimizin yüksek maliyetli üretim duruşlarını, makine ve tesisat değişikliklerini ve bakım masraflarını büyük ölçüde azaltarak, ülke ekonomisine de büyük katkı sağlamaktadır.

 

 

 


Etiketler


Slider Altına