Header Reklam
Header Reklam

Söyleşi

Çöpüne Sahip Çık Vakfı Genel Müdürü Emrah Bilge: “Doğru tüketim ve doğru şekilde ayrıştırma konusunda davranış dönüşümü yaratıyoruz”

Çöpüne Sahip Çık Vakfı, 2015 yılından bu yana çöpün azaltılması ve kaynağında doğru şekilde ayrıştırılması konusunda davranış dönüşümü sağlayarak, daha temiz bir çevrenin oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteriyor. Bu konuda iletişim..

  • 02 Ocak 2020
  • 1968
Taşınabilir Pil Üreticileri ve İhracatçıları Derneği (TAP) Genel Sekreteri Neslihan Boyacılar: “Atık pillerin toplanması ve geri dönüşümü konusunda belediyelerle yaptığımız işbirlikleri büyük önem arz ediyor”

2004 yılında kurulan Taşınabilir Pil Üreticileri ve İhracatçıları Derneği (TAP), atık pillerin toplanması ve geri dönüşümü konusunda faaliyet gösteriyor. Derneğin faaliyetleri hakkında konuştuğumuz TAP Genel Sekreteri Neslihan Boyacılar, 2004 yılından bu yana geldiğimiz noktada bu k..

  • 31 Ekim 2019
  • 4274
TEPAV Politika Analisti Dr. Asmin Kavas Bilgiç: “Yerel yönetimler ve yenilenebilir enerji alanında kapsayıcı bir planlama ve katılımcı bir yöntemle gerçekleştirilecek olan uygulama süreci çok önemli”

Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 93’ünün belediye sınırları içerisinde ve bunun yüzde 77,6’sının büyükşehir belediyelerinde yaşadığı göz önünde bulundurulduğunda enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve fosil yakıtlardan kurtulabilmek için ye..

  • 31 Ekim 2019
  • 1925
Slider Altına