“Mahalleni Tanı, Komşunu Tanı, Afet Planı Yap”

01 Mart 2021 Dergi: Ocak-Şubat 2021

Koşuyolu Muhtarlığı, Afette İlk 72 Saat Çalışma Grubu ve MAYADER

Koşuyolu Muhtarlığı, MAYADER ve Afette İlk 72 Saat Çalışma Grubu iki yıl önce afetlere karşı çalışmalarına başlamıştı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde çeşitli toplantılar ve eğitimler gerçekleştirildi, mahalle envanteri çıkarıldı ve mahalleli bilgilendirildi. İzmir’de yaşanan 6,9 büyüklüğündeki depremin ardından afetle ilgili çalışmalar yeniden hız kazandı ve çalışmalara COVID-19 pandemisi de eklendi. Koşuyolu Mahallesi Muhtarı Eylem Bilir muhtarlık çalışmalarını, Afette İlk 72 Saat Çalışma Grubu ve MAYADER ise afetle ilgili tüm çalışmaları dergimiz okurlarıyla paylaştı…

Koşuyolu Mahalle Meclisi’ni kurarak demokratik, katılımcı, şeffaf bir muhtarlık oluşturmayı hedefledik

Kosuyolu-Muhtarligi-Afette-Ilk-72-Saat-Calisma-Grubu-Mayader-1Muhtarlık, yerel yönetimlerin ve demokrasinin ilk basamağıdır. Muhtar da öncelikle kendi mahallesinin bir bireyi, mahallelisinin komşusudur. Mahallede yaşanan sorunlar ortak olduğu gibi sevinç, mutluluk ve üzüntü de ortaktır. Yaşamın ortak olduğu mahallelerimizde yönetim de ortak olabilmelidir. Ayrıca mahallenin kültürü, duyarlılığı, bilgi ve tecrübe birikimi, mahalle yaşamına yansımalı soran, sorgulayan, talep eden, sorunları tespit edip çözüm önerileri üreten, söz ve karar gücüne dönüşmelidir. Bu nedenle ‘Koşuyolu Mahalle Meclisi’ kurarak demokratik, katılımcı, şeffaf bir muhtarlık oluşturmayı hedefledik. Mahalle Meclisi’ni henüz oluşturamasak da yaptığımız işleri bu anlayışla yapıyoruz ve mahallemizle ilgili önemli kararları ulaşabildiğimiz bütün komşularımıza duyurarak birlikte almaya çalışıyoruz. WhatsApp grubu kurduk. İsteyen herkes bu gruba katılabiliyor. Günlük duyurularımızı ve haberleşmelerimizi bu grup üzerinden yapıyoruz. Ayrıca muhtarlığımızın Facebook, Instagram, Twitter hesapları da var. Yaptığımız faaliyetlerin duyurularını ve haberlerini bu hesaplardan yapıyoruz. Çalışma grupları oluşturduk ve her biri için WhatsApp grubu kurduk. Bu gruplar:

  • Afette İlk 72 Saat Çalışma Grubu
  • Atık Yönetimi Çalışma Grubu
  • Sokak Hayvanları Çalışma Grubu
  • Koşuyolu Ağaç Çalışma Grubu
  • Koşuyolu İmar Çalışma Grubu
  • Trafik ve Otopark Çalışma Grubu

Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mahallemizde yapmayı planladığı 1/5000’lik uygulama plan ile ilgili istediği önerileri mahalle sakinlerimizle birlikte hazırladık ve İBB’ye sunduk. Baz istasyonlarının mahallemizde yarattığı elektro manyetik kirlilik değerlerinin ölçümünü yaptık. Mahallemizde 5 adet baz istasyonu var. Elektromanyetik kirlilik bazı yerlerde sınır değerlerin üzerinde bazı yerlerde daha düşük çıktı. Mahallemizde üreticiden tüketiciye direkt sağlıklı güvenli gıda ulaştırılması için Koşuyolu Kooperatif Girişimi çalışmalar yaptı. Kurumsallaşma doğrultusunda başvuru yaparak yeni yerini açtı. Bu çalışmalarımızın yanında, pandemi döneminde yapamasak da kültürel ve sosyal etkinlikler de düzenliyoruz.

Afet sonrası altın saatler olarak adlandırılan ilk 72 saat için hazırlıklı olmalıyız

Kosuyolu-Muhtarligi-Afette-Ilk-72-Saat-Calisma-Grubu-Mayader-2‘Afette İlk 72 Saat’ yaptığımız önemli çalışmalardan biri. Afetle baş başa kalan insanların ilk anda sesine ses veren, uzattıkları eli tutan, kurtaran, yakınlarındaki insanlardır. Bu doğal ve insani çabalar bilinçli, planlı, programlı yapılmadığında kargaşaya dönüşebiliyor. Bu nedenle ‘Afette İlk 72 Saat’ çalışmasını ‘Mahalleni Tanı, Komşunu Tanı, Afet Planı Yap’ anlayışıyla yapıyoruz. Dünyanın hiçbir ülkesinde sağlık, itfaiye, arama kurtarma ekipleri gibi birimlerin bir afet sonrasında tüm bireylere anında ulaşması mümkün olmamaktadır, afetlerin ilk dakikalarında herkes kendi başınadır. Bu nedenle, afet sonrası altın saatler olarak adlandırılan ilk 72 saat (3 gün) için hazırlıklı olmalıyız.

Mahallemizde yaptığımız her çalışmada daha çok komşumuza ulaşıyoruz daha çok komşumuzu tanıyoruz. Ayrıca mahalle afet gönüllüsü eğitimlerine de başladık. Eğitimler internet üzerinden devam ediyor.

Mahallede daha çok sakinimize ulaşmaya, daha çok komşumuzu birbiriyle tanıştırmaya yönelik faaliyetler yapıyoruz. Ayrıca mahallemizdeki kurum ve kuruluşları ziyaret ederek onlarla ‘mahalle bağı’ kurmaya çalışıyoruz. Çünkü bu kurum ve kuruluş temsilcilerinin ve çalışanlarının çoğunluğu mahallemizde oturmasalar da günlerinin çoğunu mahallemizde geçiriyorlar ve mahallemize de hizmet veriyorlar.

65 yaş üstüne kamusal alanı yasaklamak hak ihlalidir

Kosuyolu-Muhtarligi-Afette-Ilk-72-Saat-Calisma-Grubu-Mayader-311 Mart 2020’de COVID-19 pandemisinin ilan edilmesiyle alışık olduğumuzun tamamen dışında bir düzene geçiş yaptık. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de pandemi süreci nasıl geçirilecek, yeni kurallar neler olacak, ne gibi yasaklar getirilecek üzerine birçok tartışma yaşandı. Bunların sonucunda sokağa çıkma kısıtları getirilmeye başladı. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma yasağı bunların en dikkat çekicisi oldu. Bilindiği gibi şu anda tam yasak ortadan kalkmış olsa da, saat sınırlamaları devam ediyor.

Yaş ayrımcılığı tartışmaları pandemi sürecinden önce de gündemde iken COVID-19 ile birlikte çok daha fazla ve farklı bir boyutta tartışılır oldu. Yasaklarla kamusal alana çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşların, bir yandan devlet tarafından hak ihlaline maruz kalırken, diğer yandan da toplum tarafından dışlanmaları fiziksel ve psikolojik sarsıcı etkilere sebep oldu.

Mayıs 2020 ayının ilk yarısında, hak temelli projelere AB fonları sağlayan Sivil Düşün Platformu “Bizi Bağlayan Şeyler” başlığı altında “COVID -19 Salgını’nda hak ihlalleri” konulu çalışmalar için bir destek açıkladı. Koşuyolu Mahallesi’nde faaliyet gösteren Muhtarlık, MAYADER ve Afette İlk 72 Saat Çalışma Grubu gönüllüleri olarak hangi hak ihlalleri konusunda çalışabileceğimizi değerlendirdik. Türkiye ortalaması %10 olan 65 yaş üstü yurttaşların mahallemizdeki oranının %16’dan fazla olduğu gerçeğinden yola çıkarak, “65 yaş üstüne kamusal alanı yasaklamak hak ihlalidir” saptamasıyla bir proje hazırlamaya başladık. Pandemi sürecinde ülkemizde alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkışı yasaklanan ve hakları ihlal edilen 65 yaş üstü bireylerin yaşadıklarını, temel ihtiyaçlara ulaşım, fiziksel ve psikolojik sıkıntıları, sosyalleşme gibi konularda yaşadıkları sorunları öğrenmek için bir anket çalışması yapmayı ve bir sonraki aşamada da, mahalle kültürü ve dayanışmasıyla çözüm önerilerini geliştirip uygulamayı amaçladık.

Çok da öngörülemeyen bir süre daha sosyal kısıtlamalarla yaşayacağımız bu günlerde komşulara, sosyal dayanışma ağlarına, STK’lara, kamu ve özel sektöre ait destek ve yardım kurumlarına, yerel ve merkezi idarenin temsilcilerine ışık tutmasını ve elde ettiğimiz sonuçların bizden sonra aynı konuda çalışacak olanlar için de bir rehber olmasını umut ediyoruz.

Kazım İşmen Anadolu Lisesi’nin çatısına yerleştirilecek güneş panelleri ile olası afet sürecinde mahallenin acil enerji ihtiyacı karşılanacak

Kosuyolu-Muhtarligi-Afette-Ilk-72-Saat-Calisma-Grubu-Mayader-4Koşuyolu Muhtarlığı, MAYADER ve Afette İlk 72 Saat Girişimi olarak İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (IPKB) tarafından “mahalle ile entegre okul” mottosu ile depreme dayanıklı okul projesi kapsamında inşa edilen Kazım İşmen Anadolu Lisesi’nin çatısına yenilenebilir enerji üretmek üzere güneş panelleri yerleştirme projesini planlıyoruz. Bu proje, Koşuyolu’nda kurulacak enerji kooperatifi ile gerçekleştirilecek. Projemizi okul müdürü ve İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’ndeki yetkili koordinatör ile görüştük, sözlü onayları ve işbirliği olurlarını aldık. Okula kurulması gereken sistemin kapasitesinin 36 kW olacağı, projemizin yıllık getirisinin ise 49.000 kWh olacağı hesaplandı. Bu çerçevede ön teklifler alındı ve fizibilite çalışmaları yapıldı. Depolama sistemi ile yapılmasını planladığımız bu sistemin olası afet sürecinde mahallenin acil enerji ihtiyacını sağlayacak olması bizler için ilave bir motivasyon kaynağı. Bu proje ile yenilenebilir enerjinin öneminin tüm mahalle bileşenlerince benimsenmesini hedefliyoruz.Slider Altına