Header Reklam
Header Reklam

“Antalya, MAtchUP projesi ile akıllı şehir olma yolunda”

18 Ağustos 2020 Dergi: Temmuz-Ağustos 2020
“Antalya, MAtchUP projesi ile akıllı şehir olma yolunda”

Horizon 2020 MAtchUP projesi; akıllı enerji, akıllı ulaşım, akıllı altyapı ve bilgi iletişim teknolojileri girişimleriyle Avrupa’da ve Türkiye’de akıllı şehirlerin artırılmasını destekliyor. Türkiye’nin en büyük Akıllı Kentsel Dönüşüm projesine ev sahipliği yapan Antalya’nın Ekolojik Akıllı Şehir vizyonunun ilk uygulaması olacak MAtchUP Projesi, üç uygulayıcı şehirden biri olan Antalya’da; Antalya Büyükşehir Belediyesi, SAMPAŞ, Demir Enerji, TAYSİM, Akdeniz Üniversitesi ve ANTEPE yerel ortaklığı ile yürütülüyor. Antalya’nın proje kapsamında neler yaptığını ve yapacağını Projenin Teknik Asistanları Neşe Özçandır, Ceren Oğuz, Emine Yiğit, Ali Burak Yavuz ve Proje Sorumlusu Dr. Elif Özgür Özbek e-Belediye dergisi okurlarıyla paylaştı…

Enerjiden ulaşıma, altyapıdan bilgi iletişim teknolojilerine kadar bir akıllı şehir projesi: MAtchUP
Avrupa Birliği hibesiyle desteklenen Horizon 2020 MAtchUP projesi; vatandaşların yaşam kalitesini iyileştirmeyi ve ekonomiyi canlandırmayı amaçlıyor. 2017’de başlayan ve 2022’de sona erecek olan MAtchUP projesi; akıllı enerji, akıllı ulaşım, akıllı altyapı ve bilgi iletişim teknolojileri girişimleriyle Antalya’da ve Türkiye’de akıllı şehirlerin artırılmasını destekliyor. Antalya Türkiye’nin en büyük Akıllı Kentsel Dönüşüm projesine ev sahipliği yapıyor ve Horizon 2020 MAtchUP projesi Antalya’nın Ekolojik Akıllı Şehir vizyonunun ilk uygulaması olacak.

Antalya, Valensiya ve Dresden olmak üzere üç şehirde uygulanacak MAtchUP Projesi Antalya’da Antalya Büyükşehir Belediyesi, belediyenin iştiraklerinden ANTEPE, SAMPAŞ, Demir Enerji, TAYSİM ve Akdeniz Üniversitesi olmak üzere 6 yerel ortak ile yürütülüyor.

Projenin en dikkat çekici unsurlarından biri, katılımcı yaklaşımın esas alınması yani vatandaşların katılımı sağlanarak, sosyal stratejilerin oluşturulması. 

MAtchUP Projesi, altyapı, enerji, su, aydınlatma, çevre, güvenlik, sağlık, akıllı ev ve entegre teknoloji çözümleri de dahil olmak üzere, farklı akıllı şehir uygulamalarını bünyesinde barındırıyor. 

Antalya, Valensiya ve Dresden, yerel ekonomilerini canlandırmak ve vatandaşlarının yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla yenilikçi ve teknolojik çözümler uygulayarak projeye öncülük ediyor.

Projede ayrıca Ostend (Belçika), Herzliya (İsrail), Üsküp (Makedonya), Kerava (Finlandiya) olmak üzere 4 izleyici şehir de yer alıyor. Bu izleyici şehirler ise, uygulayıcı şehirlerde ulaşılan sonuçların çoğaltılmasında ve potansiyellerinin en üst seviyeye çıkartılmasında rol oynuyor.

MAtchUP projesi ile yenilenebilir enerji kaynaklarını şehirlere entegre etmeyi hedefliyoruz
MAtchUp projesi ile yenilenebilir enerji kaynaklarını şehirlere entegre etmeyi hedefliyoruz. Proje kapsamında daha önce tamamlanan Güneş Enerjisi Tarlası, Kızıllı Entegre Katı Atık Tesisi ve Alanya’da yeni açılan atık tesisimizden elektrik enerjisi üretiyoruz. Bu çalışmalarla vatandaşların yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşviki sağlanıyor. Bununla birlikte, 

  • Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antray Ulaşım binalarının çatısında Güneş Enerjisi panellerinin kurulumunu,
  • Konutlarda termal kolektör uygulamalarını,
  • Binalar ve şarj istasyonları için depolama alanlarını,
  • Katı atıktan enerji üretimi gibi uygulamaları halka göstererek kullanımlarını daha da yaygınlaştırmayı planlıyoruz. 


Matchup-Kentsel-DonusumÖte yandan enerji tasarrufu bizim için çok önemli bir konu. Bunları da izlediğimiz bir alan var; Kepez-Santral Bölgesi. Kentsel dönüşüm kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen “akıllı bölgeler”den ilki Kepez-Santral Bölgesi. MAtchUP kapsamında bu bölgeye altyapı, enerji, ulaşım, su, LED aydınlatma, çevre, güvenlik, sağlık, akıllı ev ve entegre teknoloji çözümlerini içeren birçok akıllı şehir uygulaması yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Kepez-Santral Bölgesi’nde Smart Meter dediğimiz akıllı enerji ölçüm cihazlarıyla evlerdeki enerji tasarrufunu ölçüyoruz. Verileri orada yaşayanlarla da paylaşarak yenilenebilir enerji kullanımını artırmayı hedefliyoruz.  

Tabii bu uygulamaları sadece Antalya ile sınırlı tutmamak gerektiğini düşünüyoruz. Sürdürülebilir enerji politikalarının uygulanmasında yerel yönetimlerin çabalarını desteklemek için başlatılan Belediye Başkanları Birliği Sözleşmesi gereği tüm Türkiye’de karbon salınımının azaltılması, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı gibi konulara dikkat çekmeyi hedefliyoruz.

Ulaşım çözümlerinde hedef: Sürdürülebilir ulaşım
MAtchUP projesi ile akıllı şehir konsepti oluşturarak vatandaşları daha az enerji harcayan ve çevre dostu ulaşım taşıtlarına yönlendirmeyi, sürdürülebilir ulaşım sistemini geliştirmeyi ve bu sistemlerin yaygınlaşmasını sağlamayı hedefliyoruz. Tramvay, bisiklet, otobüs, elektrikli scooter noktaları oluşturduk ve bu noktaları Multimodel Hubs adlı bir sistemle izliyoruz. Bu kapsamda; 2 adet elektrikli otobüs, 20 adet elektrikli araç, 30 adet elektrikli scooter alınacak ve bunların şarj istasyonları kurulacak. Ayrıca 2 adet akıllı kavşak uygulaması yapılacak.

Sürdürülebilir ulaşıma ulaşmak için elektrikli taşıtların kullanım oranlarının artırılması, sürdürülebilir bir sistem oluşturulması, ulaşımın rahatlaması ile yakıt kullanımının azalması ve daha az emisyon ile çevreye duyarlı ulaşım sisteminin özendirilmesi gerekiyor. Yerel yönetimler olarak vatandaşlara bu uygulamaları göstermeliyiz ki onları bilinçlendirebilelim. 

Açık Veri Portalı ile Antalya’da yürütülen enerji üretim faaliyetlerinin tek bir platformdan yönetilmesi
MAtchUP Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında Açık Veri Portalımız olacak. Açık Veri Portalı ile Antalya Büyükşehir Belediyesinin şeffaflığı sağlanacak. Aynı zamanda Antalya’da yürütülen enerji üretim faaliyetlerinin tek bir platformdan yönetilmesi, sürdürülebilir ulaşım çözümleri kapsamında elektrikli otobüs, elektrikli araç ve elektrikli scooter ile şarj istasyonlarının merkezi yönetimi ve çok sayıda inovatif uygulama hayata geçirilecek. Ayrıca kentin bütün verilerinin toplandığı bir platform da olacak. Kamu binalarında ve Kepez Santral Bölgesi’ndeki konutlarda yenilenebilir enerji ve depolama çözümleri, akıllı ev, akıllı bina ve kontrol bileşenleri, akıllı sayaçlar, akıllı aydınlatmalar uygulanmaya devam ediyor. 

Vatandaşların planlama ve uygulama süreçlerine aktif katılımı
Antalya Büyükşehir Belediyesi her zaman vatandaş katılımını gözeten bir belediye oldu. Vatandaşlarımız istediği zaman Belediye Başkanımıza ulaşabiliyor. Antalya, belediyenin ulaşılmasının zor olduğu bir şehir değil. MAtchUP kapsamında ise yaşanabilir kentler için akıllı modeller geliştirmek üzere yerel idare, politikacılar, üniversiteler, sanayi kuruluşları, yatırımcılar ve vatandaşların güçlerini birleştirmelerini hedefliyoruz. Aynı zamanda, kentsel dönüşüm stratejilerini, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir şekilde güçlendirmeyi, vatandaşların planlama ve uygulama süreçlerine aktif katılımlarını amaçlıyoruz. 

Antalya, “Sürdürülebilir Kent İçi Hareketlilik” konusunda proje fikirleri bekliyor
Surdurulebilir-kent-ici-hareketlilik-odullu-proje-fikir-yarismasiAntalya Büyükşehir Belediyesi’nin 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında “Sürdürülebilir Kent İçi Hareketlilik Ödüllü Proje Yarışması” düzenlediğini de ayrıca belirtmek isteriz. 

Yarışmaya özellikle gençlerin katılımını, vatandaşların isteklerini öğrenmek istiyoruz. Biraz nabız yoklamak, biraz da vatandaşlarımızın fikirlerini ve hayallerini onlarla birlikte gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Bu yarışma, MAtchUP kapsamında “vatandaş katılımı” ilkemizi destekliyor.

Yarışma, kentte karbon emisyonunu sıfırlamayı, güvenliği, çevreyi önceleyen yaklaşımla toplu taşımaya entegre edilmiş bisiklet ve yürüyüş yollarını geliştirmeyi hedefliyor, kentsel sorunların çözümünde aktif vatandaşlığı destekliyor. Yarışma; sürdürülebilir kent içi hareketlilikte iyi uygulama örneklerinin Antalya’da uygulanması, bilgi ve deneyim transferi, teknolojik gelişmelerin ve kamuoyunun yeni ulaşım biçimlerini/ modlarını benimseme isteğinin geliştirilmesi, geleneksel özel otomobil sahipliği modelinden yeni toplu taşıma hareketlilik türlerine geçişin benimsenmesi, sürdürülebilir ulaşım hedefleri ve hareketlilik için güncel trendlerin takibini hedefliyor. 

Katılımcıların dünyadaki ulaşım sorunlarını yakından tanımaları, kendi yerellerindeki sorunlarla büyük resmi ilişkilendirmeleri ve kent içi ulaşımda ne gibi adımlar atılabileceği ile ilgili düşündükleri amaçları belirleyerek proje fikirleri üretmeleri bekleniyor. Yarışmaya başvurular 7 Eylül 2020 tarihinde sona eriyor.

MAtchUP kapsamında “Sürdürülebilir Enerji Eylem ve İklim Uyum Planı” da hazırlanacak
SECAP-CalistayiMAtchUP projesi kapsamında ayrıca “Antalya Sürdürülebilir Enerji Eylem ve İklim Uyum Planı (SECAP)” hazırlamak üzere 24 Temmuz’da bir çalıştay düzenledik. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak 2012 yılında Sürdürülebilir Enerji Eylem Planımızı hazırlamıştık ve Türkiye’de “Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı”nı hazırlayan ilk belediye olduk. 

İklim değişikliği ile mücadelede sürdürülebilirliği politikamız olarak benimsiyoruz. Bunun için MAtchUP Projesi kapsamında yeni bir çalışma daha yapılacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin de taraf olduğu Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi (Covenant of Mayors) kriterlerine göre şehrin 2030 ve 2050 yıllarına kadar CO2 salımlarını ne kadar azaltacağını taahhüt eden “Sürdürülebilir Enerji Eylem ve İklim Uyum Planı” hazırlanacak.

MAtchUP öncülüğünde ayrıca gençlerin sosyal girişimcilik fikirlerini gerçekleştirmelerine imkân verecek ve bu alana ilgili gençlerin kapasitelerini geliştirecek Social-Lab gibi bir oluşum kurulacak. 

Tüm bunların yanında Instagram ve Facebook hesabımızda halkı bilgilendirmek için paylaşımlarda bulunuyoruz. Hedef kitlemiz bütün Antalya, MAtchUP kapsamında ise bütün Avrupa, hatta dünya. Biz sürdürülebilir yaşamı desteklemede Belediye olarak var olduğumuzu göstermek istiyoruz. MAtchUP Projesi de bunun en önemli adımlarından biri.Slider Altına