Header Reklam
Header Reklam

İPG Raporuna Göre Şirketler 43 Bin Ton Plastik Kullanımını Azaltmayı Hedefliyor

21 Eylül 2021
İPG Raporuna Göre Şirketler 43 Bin Ton Plastik Kullanımını Azaltmayı Hedefliyor

Geleceğe yaşanılabilir bir dünya bırakmak için plastik kirliliğinin önüne geçmek büyük önem taşıyor. Global Compact Türkiye, SKD Türkiye ve TÜSİAD iş birliğiyle, iş dünyasını harekete geçirmek amacıyla kurulan İş Dünyası Plastik Girişimi’nin (İPG) “Plastik Taahhütleri Raporu Lansmanı”nda 34 şirketin plastik taahhütleri hazırlanan raporla kamuoyuna duyuruldu. Buna göre şirketler toplamda 43 bin ton plastik kullanımını azaltmayı hedefliyor. 
 
Plastik kirliliği hem Türkiye’de hem de dünyada giderek büyüyen bir sorun haline geliyor. Bu sorunun Türk iş dünyasının somut çözümleriyle önüne geçmeyi hedefleyen “İş Dünyası Plastik Girişimi” 2019 yılında Global Compact Türkiye, SKD Türkiye ve TÜSİAD iş birliğiyle hayata geçirildi. Plastik meselesinin ortak çözümünde iş dünyasını harekete geçirmeyi amaçlayan İPG’ye katılarak bir yılı aşkın süredir etkinlikler, eğitimler ve iyi uygulama paylaşım toplantılarına dahil olan 47 imzacı şirketten 34’ü plastik ayak izlerini ölçerek 2023 yılı için somut hedeflerini belirledi. 


 
Ambalaj, ambalajlı tüketim malları, perakende ve hizmet sektörleri ile dayanıklı tüketim malları ve ham madde üretimi alanlarında faaliyet gösteren 34 şirketin taahhütlerini kapsayan rapor ise çevrimiçi olarak gerçekleştirilen İPG Plastik Taahhütleri Raporu Lansmanı’nda duyuruldu. Taahhüdünü açıklayan;
•    18 şirket tek kullanımlıktan yeniden kullanım modeline geçecek,
•    29 şirket tek kullanımlık, problemli ve gereksiz plastik ambalajı ortadan kaldıracak,
•    20 şirket geri dönüştürülmüş, sorumlu yönetilen ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilen plastik içeriği kullanacak,
•    18 şirket yüzde 100 tekrar kullanılabilir, geri dönüştürülebilir veya kompostlanabilir ambalaja geçecek.
 
İPG’ye bugüne kadar toplam 47 şirket imzacı olurken 7 farklı sektörden imzacı 34 şirket sektörel asgari gerekliliklere uyumlu olarak belirledikleri taahhütleriyle plastik azaltımında 43 bin tonluk bir kümülatif etki yaratmayı hedefliyor. 
 
Lansmanın Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ tarafından modere edilen “Başkanlar Paneli”nde İPG’nin kurucusu Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski konuştu. 
 
Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü “Plastik kirliliği ülkemizi ve dünyayı tehdit eden, çözümü için birçok paydaşın kararlılıkla çalışmasını gerektiren bir sorun. İPG’yi kurarken iş dünyasını bu sorunun çözümüne yönelik harekete geçirmeyi hedefledik; şirketlerin somut, ölçülebilir ve zamana bağlı plastik taahhütlerini belirlemeleri için ihtiyacı olan uzmanlığı bulacakları, savunuculuk faaliyetlerine katkı verebilecekleri ve iş birlikleri oluşturabilecekleri bir platform amaçladık. Hedefimiz buradaki şirket sayısını artırmak, ilerlemeyi takip etmek ve şeffaf bir şekilde yayımlamak.  Bu ortak çabanın yaratacağı etkinin boyutunu ve somut çıktılarını görmek hiç şüphesiz tüm ekosistem üzerinde dönüştürücü bir etki yaratacaktır.  Sürecin sürdürülebilir bir dünya için çalışan herkese ilham vereceğine inanıyorum. Global Compact Türkiye olarak bu dönüşümün bir parçası olmaktan mutluluk duyuyor, Türkiye’deki iş dünyasının plastik kirliliği ile mücadelede adımlarını sıklaştırmasına ve daha fazla şirketin bu çözüme katkı sağlamasına yönelik çağrımızı yineliyoruz” ifadelerine yer verdi.
 
İklim değişiminden kaynaklanan sorunların üstesinden gelmeye yönelik bağlayıcı kararlar alınması ve yaptırımların devreye sokulmasının önemli olduğu belirten SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin ise Dünya’nın geleceğinin güvence altına alınması için Yeşil Dönüşüm’ün kaçınılmaz olduğunu söyledi. Dildar Edin “Yeşil dönüşümün en somut araçlarından biri olan ve plastik kirliliğinin temel sebeplerine ekonomik, sosyal ve çevresel çözümler sunan Döngüsel Ekonomi vizyonunu savunuyoruz. Döngüsel ekonomi odaklı iş modelleri, tasarım ve inovasyon ile plastik ambalajların geri dönüştürülebilir olmasını, gereksiz ve problemli plastik ambalajların tamamen ortadan kaldırılmasını sağlamayı ve yeniden kullanım modelleri ile tek kullanımlık plastiklerin önüne geçmeyi mümkün kılıyor. Bu vizyon şirketlere orta ve uzun vadede iklim, ekosistem ve kaynak risklerini minimize etme imkanı sağlarken bir yandan da tüketicinin desteğini alarak rekabette öne çıkma fırsatı veriyor. SKD Türkiye olarak, kurucularından olduğumuz, İş Dünyası Plastik Girişimi’nin bu alanda ülkemize önemli katkıları olacağına dair inancımız tam. Biz de teknik bilgi birikimimizle şirketlerin taahhüt belirleme ve bu taahhütlerini yerine getirmeleri sürecinde onlara rehberlik etmekten kıvanç duyuyoruz. Bu platformun bir parçası olarak kararlılıkla aksiyon alan ve taahhütleriyle bu dönüşümde öncü rol oynayan tüm şirketleri yürekten kutluyorum” dedi.
 
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski “Kaynakların sınırlı olduğu ve ekosistemin insan kaynaklı baskı karşısında kendini yenileyemediği gerçeklerini dikkate alan bu yeni ekonomik sisteme geçiş üretim ve tüketim kalıplarında önemli dönüşümleri gerektiriyor. Bu süreçte “döngüsellik” prensiplerini içselleştiren ekonomik ve sektörel planlamalar kritik rol oynayacaktır. Bu çerçevede, plastiğin kullanımının ve yarattığı kirliliğin azaltılmasında iş dünyasının dönüştürücü gücü yüksektir. Bununla birlikte, döngüsel ekonomi potansiyelinin güçlü bir şekilde hayata geçirilmesi hedefiyle, mevzuatın bütüncül bir çerçevede uygulamaları teşvik eden bir yapıya kavuşturulması da kritik önemde. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerini merkeze alan, kapsayıcı ve yenilikçi politikaların etkili uygulanmasını hızla sağlamalıyız. İş dünyası, kamu, STK ve üniversiteler dahil tüm paydaşların aktif iş birliği bu yöndeki etkili çözümleri mümkün kılacaktır. Bu kapsamda, İş Dünyası Plastik Girişimi plastik kirliliği ile mücadele konusunda inisiyatif alma, bilgi üretme, ilham olacak örnek uygulamaları paylaşma, politikaları güçlendirecek öneriler geliştirme ve savunuculuk çalışmalarıyla önemli bir platform oluşturuyor. İPG’nin ülkemizde döngüsel ekonomi yaklaşımının iş yapma modellerine entegre olmasında önemli bir katkı sağlarken, kamu ve iş dünyası arasında önemli bir köprü işlevi de sağlayacağına inanıyoruz. Tüm şirketleri çözümün parçası olmaya ve İş Dünyası Plastik Girişimi’ne katılmaya davet ediyoruz” dedi.
 
Etkinliğin kapanış konuşmasını Plastic Ocean Generation Vakfı Kurucusu, A Plastic Ocean Belgeseli Yapımcısı Jo Ruxton gerçekleştirdi. Ruxton konuşmasında “Şimdiye kadar yaptığımız en çılgınca şey, tek kullanımlık ürünleri plastikten üretmekti. Bunun nedeni plastiklerin hem doğaya meydan okumak için tasarlanması, hem de diğer malzemeler gibi doğada parçalanamayışı. Bunları öylece göz ardı edemeyiz, çünkü söz konusu plastik olunca doğada kaybolma diye bir kavram mevcut değil” ifadelerine yer verdi. 
 
İPG kapsamında plastik taahhütlerini açıklayan şirketler ve İPG’ye imzacı olarak destek veren şirketler ile plastik taahhütleri raporuna www.plastikgirişimi.org adresinden ulaşabilirsiniz. 
 Slider Altına