Çanakkale, ülkenin ilk yeşil yönetim binasına ev sahipliği yapacak

11 Haziran 2018 Dergi: Mayıs-Haziran 2018

Çanakkale Belediyesi’nin büyük bir titizlikle üzerinde çalıştığı Yeşil Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi Binası’nın inşaat faaliyetleri tüm hızıyla sürüyor. Bina tamamlandığında fiziki yapısı ve kullanılan teknoloji ile birlikte ülkenin yarışma yolu ile seçilen ilk ‘yeşil’ yerel yönetim binası olma özelliğini taşıyacak. Eski Belediye Binasının günümüz koşullarında hizmet sunumuna ve taleplere yeterli kalmayışından dolayısıyla hız kazanan çalışmalar doğrultusunda 2012 yılında düzenlenen “Yeşil Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi Binası ile Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Ulusal Mimari Proje Yarışması” ile süreç de başlatılmış oldu. Yarışma sonrası tüm teknik işlemlerin ardından başlatılan inşaat faaliyetleri ise hızla sürüyor.

‘Yeşil Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi Binası’ adı verilen bu tesis, eski belediye binasının bulunduğu alanda inşa edilmekte. Enerji kaynaklarını güneş, rüzgâr, toprak gibi doğal kaynaklardan sağlayacak bina enerji israfını engelleyecek ve tüm  belediye birimlerini aynı çatı altında toplayacak.

Toplam 27 bin 83 m² kapalı alana sahip yapının zemin altı birimleri; 162 araçlık 6 bin 602 m²’lik kapalı otopark alanı, iki adet 814 kişilik 598 m²’lik çok amaçlı salon, 390 kişilik 410 m²’lik nikâh salonu bölümlerinden oluşuyor. Zemin üstü birimleri ise 60 üye / 85 dinleyici kapasiteli 290 m²’lik meclis salonu, kent meydanı girişli 404 m²’lik sanat galerisi ve diğer müdürlük ünitelerini kapsıyor. Projedeki açık ofis düzenlemesi, çok sayıda odadan oluşan çalışma mekanlarına göre az sayıda ve daha fazla alandan oluştuğu için ısıtma ve aydınlatılma kolaylığı açısından da birçok fayda sağlıyor. Bu bölümlerde bulunan açılabilen pencereler sayesinde mikro klima etkisi ile çalışma ortamlarının ferahlığının doğal yollardan artırılması hedefleniyor.

Alt zemin kattan itibaren tüm yapı koridorlarının üzeri cam çatıyla kapatılacak ve kullanılan atriyum sayesinde binanın tamamı gün ışığından direkt olarak fayda sağlayacak. Çatı camına yerleştirilmiş yarı geçirgen fotovoltaik paneller, bina için elektrik üretmek ve güneş ışınlarının içeri kontrollü bir şekilde girmesine olanak yaratıyor. Çelik makaslar arasına yerleştirilen hareketli ahşap paneller ses yansımalarını minimuma indirmek, akustik konforu sağlamak ve güneş ışınlarını kontrol altına almak amacıyla kullanılıyor. En alt katta bulunan bitkiler ise CO2 gazı absorbe etmeye faydalı olmak ve aynı zamanda ses yutucu olarak akustik konfora yardımcı olmak amacıyla doğal ışığı direkt alması sağlanacak biçimde yerleştirilecek.

Bina çatısında oluşturulan saçaklar hem yapısal bütünlüğü sağlayacak hem de kullanıcılara gölge alanlar oluşturacak. Otoparklar bodrum katlarda bulunacak. Arazinin kuzeyinde oluşturulan açık bisiklet parkları ve soyunma/duş odalarından da meydana ve belediye binasına ulaşım sağlanacak.

Uzun cepheleri kuzey ve güney yönlerine açılan çalışma bölümleri iklimsel duyarlılığına göre tasarlanan çalışma ortamları için perfore delikli metal güneş kırıcılar, güneşten kontrollü faydalanan cephelere yerleştirildi.

 

Projede çevreye zorla bir yükleme yapan anonim bir mimari yerine, yerel sorunlara cevap üretmeye çalışan, bulunduğu çevre ve koşullarla ilişkili yaklaşımı olan aynı zamanda kentliye de farkındalık kazandırmayı amaçlayan "duyarlı" bir tasarım yapılmaya çalışılmış. Kentlinin kullanacağı açık alanlar, bisiklet parkları, sergi ve konferans salonları gibi birçok aktivitenin kolaylıkla erişildiği bir yapılanma tercih edilmiş.

 

“Sürdürülebilir Yapı” yaklaşımı

Proje, tasarım sürecinin en başında, güneş enerjisinden optimum faydayı hedeflemiş. Güneş kontrolünde cephe formu, doluluk – boşluk oranı, cephe hareketleri ve güneş kırıcılar önemli rol oynuyor. Bina cephelerinde optimum düzeyde ısı yalıtımı yapılacak. Cam cephelerde kaplamasız ısı yalıtımlı cama göre pencerede ısı kaybını %40 oranında azaltan low-e cam seçildi. Bu camlar renksiz görüntüsüyle ışık girişini azaltmadan güneş kontrolü ve pencere önlerinde oluşan sıcak – soğuk farklarını engelleyerek yayılmış bir rahatlık sağlıyor. Soğutma yüklerini düşürerek enerji tasarrufu sağlamak ve gölgeleme yaparak konforlu çalışma ortamları oluşturmak amacıyla cam giydirme cephe önünde perfore delikli metal güneş kırıcılar kullanılıyor.

Uzun cepheleri kuzey ve güney yönlerine açılan çalışma bölümleri iklimsel duyarlılığını konumlanış üzerinden göstermeye çabalamış. Çalışma ortamları, perfore delikli metal güneş kırıcılar sayesinde güneşten kontrollü faydalanan cephelere yerleştirilmiş. Ofisler mümkün olduğunca açık büro anlayışıyla, net hacimlerin modüler olarak bölünmesiyle de esnek ve dönüşebilir nitelikte tasarlanmış. Açık ofis düzenlemesi, çok sayıda odadan oluşan çalışma mekanlarına göre az sayıda ve total hacimlerden oluştuğu için ısıtılma ve aydınlatılma kolaylığı açısından bir çok fayda sağlıyor. Bu bölümlerde bulunan açılabilen pencereler sayesinde mikro klima etkisi ile çalışma ortamlarının niteliğinin artırılması hedeflenmiş. Her bir müdürlük için kişi sayısına göre modüler olarak ayrılan her bölümde bir arşiv odası, toplantı bölümü ve bir müdür odası ayrılmış. Her katta fotokopi odası, toplantı odası ve sistem odası bulunuyor. Sadece başkanlık bölümü belediyenin temsil değerlerinden dolayı ve tüm meydana hakim olması sebebiyle batı cephesine yerleştirilmiş. Bu bölümlerde de güneş ışınlarının kontrollü bir şekilde içeri alınması için güneş kırıcılar kullanılmış. Alt zemin kattan itibaren tüm yapı koridorları üzeri cam çatıyla kapatılmış atriyum sayesinde gün ışığından direkt olarak fayda sağlıyor. Çatı camına yerleştirilmiş yarı geçirgen fotovoltaik paneller, bina için elektrik üretmek ve güneş ışınlarının içeri kontrollü bir şekilde girmesini sağlıyor. Çelik makaslar arasına yerleştirilen hareketli ahşap paneller ses yansımalarını minimuma indirmek, akustik konforu sağlamak ve güneş ışınlarını kontrol altına almak amacıyla kullanılmış. En alt katta bulunan bitkiler CO2 gazı absorbe etmeye faydalı olmak ve aynı zamanda ses yutucu olarak akustik konfora yardımcı olmak amacıyla doğal ışığı direkt alması sağlanacak biçimde yerleştirilmiş. Bina çatısında oluşturulan saçaklar hem yapısal bütünlüğü sağlıyor hem de kullanıcılara gölge alanları oluşturuyor. Otoparklar bodrum katlarda çözülmüş. Arazinin kuzeyinde oluşturulan açık bisiklet parkları ve soyunma/duş odalarından da meydana ve belediye binasına ulaşım sağlanmış durumda.

Projede gelinen son nokta…

Yapımı devam eden Yeşil Yerel Yönetim ve Kültür merkezi Binası’nın 2018 yılı sonu itibari ile tamamlanması hedefleniyor. Önemli yapı teknolojisi ve mühendislik eforunun sarf edildiği, işçilik olarak en büyük iş hacmini içeren kaba inşaatın yüzde 85’i bitmiş, toplam iş ilerlemesi ise yüzde 45 seviyesine ulaşmış bulunuyor. A, D ve E bloklarda betonarme imalatlar tamamen biterken, kaba inşaat işleri de tamamlandı. Betonarme ve Çelik karkas imalatları birinci kat ve üzerinde devam ederken, bu iki blokta yaklaşık 7500 m2’lik betonarme ve çelik imalatı yapılacak. Kaba inşaatın ilerlemesine paralel olarak mevcut durum itibari ile sahada Betonarme, Çelik, Duvar, Sıva, Mekanik tesisat, Elektrik, Elektronik tesisat vb. iş kalemlerinde imalatlar tüm hızıyla devam ediyor.

 Slider Altına