Ankara Katı Atık Yönetimi

12 Temmuz 2008 Dergi: Eylül-Ekim 2006
Mamak Katı Atık Depolama Alanı Islah Çalışmaları

Başkent Ankara’nın ve ülkemizin gündemini yıllardır kötü koşullarıyla meşgul eden Mamak Katı Atık Depolama Alanı’nda bir süredir devam eden ıslah çalışmalarının büyük kısmı tamamlanmış olup diğer çalışmalar hızla sürdürülmektedir.

20 yıldan fazladır kontrolsüz bir şekilde depolanmış olan atıkların kaymasını önlemek amacıyla teraslı katı atık sahaları ve setler, sızıntı suyunun kaynak sularına karışmasının önlenmesi amacıyla drenaj sistemi yapılmış olup eski atık alanı deponi gazı projesi için hazırlanmıştır. Bu çalışmalar neticesinde kötü koku oluşumu önlenmiştir.

Ayrıca tüm Mamak Katı Atık Alanının çevresini kapsayacak şekilde Peyzaj ve Ağaçlandırma Projesi için ağaçlar dikilmiş ve ağaçlandırma çalışmaları aşamalı olarak devam etmektedir.

Katı Atık Depolama alanının etrafındaki alan temizlenerek atık alanının etrafı güvenlik çitleri ile çevrilerek kontrol altına alınmıştır. Atık Alanına gelen çöp arabalarının kontrolsüz girişini ve döküm yapmasını önlemek ve atıkların düzenli depolanması amacıyla tüm girişlerde güvenlik ve kontrol ekipleri oluşturulmuştur.

Özel olarak belirlenmiş alanlarda bertaraf edilmesi gereken tehlikeli ve tıbbi atıklar Mamak Katı Atık Depolama Alanına kabul edilmemekte olup, tıbbi atıklar sadece Sincan Çadırtepe’de kurulan düzenli tıbbi atık depolama alanına kabul edilmektedir.

Evsel atıkların ve ambalaj atıklarının yanı sıra hafriyat toprağının çevreye zarar vermeyecek şekilde geri kazanılması, değerlendirilmesi ve bertaraf edilmesini sağlamak amacıyla kırma eleme tesisi 8 aydır faaliyetini sürdürmektedir.

"Deponi Gazı’nın Toplanması ve Enerjiye Dönüştürülerek Bertaraf Edilmesi Projesi"

Küresel ısınma tehdidi altında olan dünyamız, gün geçtikçe bu etkiyi daha fazla hissetmektedir. Ancak küresel ısınmaya neden olan gazların kontrol altına alınıp bertaraf edilmesini sağlayan projeler sayesinde küresel ısınma riskinin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunulmaktadır. Sera etkisine neden olan ve depolama alanlarında da oluşan metan gazının atmosferde meydana getirdiği sera etkisi karbondioksit emisyonlarının 21 katıdır ve bu etki küçümsenmeyecek boyuttadır.

Mamak Katı Atık Alanında oluşan deponi gazının toplanması ile ilgili altyapı çalışmaları, sondaj çalışmaları ve yatay ve dikey boruların yerleştirilmesi çalışmaları tamamlanmış olup projenin ilk aşaması olan 4,2 MW’lık enerji santralı kurulmuştur. Oluşan gazlar, gaz toplama sistemiyle toplanıp gaz motorlarına gönderilerek yakılmakta ve elektrik enerjisi üretilmektedir. Böylece Mamak Katı Atık Alanı’nda ortaya çıkan patlama riski ve kötü koku oluşumunun önüne geçilmekte ve aynı zamanda küresel ısınmaya neden olan etkenler de ortadan kaldırılmış olmaktadır.

Evsel Katı Atık Ayırma Tesisleri

Sincan ve Mamak katı atık sahası içerisinde geri kazanım ve kompost tesisleri tamamlanarak sistemler işletmeye alınmıştır. Geri Kazanım Tesisleri evsel atıkları ayırma işlemini yapılabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Evsel katı atık geri kazanım tesislerinin bir parçası olarak organik atıklardan (sebze, meyve, bahçe atıkları vb.) kompost üretimi yapacak kompostlaştırma tesisleri işletilmeye başlanmıştır. Evsel katı atıkların yaklaşık yüzde 50’sini oluşturan ve mineraller açısından son derece zengin organik maddelerin ayrıştırılmasıyla atığın hacmi azaltılarak faydalı bir şekilde yeniden kullanımı sağlanmaktadır.

Ankara Ambalaj Atıkları Yönetimi Projesi

Ambalaj atıklarının belirli bir sistem içinde kaynağında ayrı biriktirilmesi, toplanması, taşınması, geri dönüşümü, bertarafı ve benzeri işlemlerin tümü anlamına gelen "Ambalaj Atıkları Yönetimi Projesi" Ankara mücavir alan sınırları dáhilinde aşamalı olarak uygulanmaktadır. Evlerde, okullarda, iş yerlerinde, resmi kurum ve kuruluşlarda başlatılan eğitim ve tanıtım çalışmalarını takiben ayrı biriktirme ve toplama faaliyetleri sürdürülmektedir.

Toplanan ambalaj atıklarının ayrılması amacıyla Mamak Katı Atık Alanı’nda ambalaj atıklarını ayırma tesisi devreye alınmıştır.

Böylece, sokak toplayıcıları ve çöp ayıklayanlar için sağlık ve güvenlik açısından çok daha iyi koşullarda istihdam olanağı yaratılarak geçimini atıklardan sağlayanlar yasal ve sosyal haklara sahip olarak kayıt dışı ekonominin bir parçası olmaktan kurtarılmaktadır.

Sincan-Çadırtepe Düzenli Katı Atık Depolama Alanı

Sincan-Çadırtepe Düzenli Katı Atık Depolama Alanı ve Geri Kazanım Tesisinin işletilmeye başlanması ile zaman içinde Ankara kentsel atıklarının büyük bir kısmı Sincan Çadırtepe Katı Atık Depolama sahasına yönlendirilecektir.

Sera Projesi

Depolama gazından elde edilecek enerjinin kurulacak seranın ısıtılmasında ve aydınlatılmasında kullanılmasıyla sera, fosil yakıtlara ihtiyaç duymadan işletilecektir. Böylece Ankara halkı Mamak katı atık alanının istenmeyen tüm olumsuzluklarından kurtulduğu gibi buna ilave taze, lezzetli, kaliteli ve organik sebze ihtiyacını rahatlıkla karşılayabilecek aynı zamanda kurulacak çiçek serasından da bahçeleri için gerekli çiçek fidelerini temin edebileceklerdir. Seranın hemen yanında kurulacak çay bahçesi ile de Ankara halkı Ankara manzaralı yeni bir dinlenme alanına kavuşmuş olacak.

Etiketler