Header

Yerel Yönetimlere Etik Farkındalık Çalışmaları Başladı

25 Nisan 2019 Dergi:

“Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması için Teknik Destek Projesi”nin açılışı gerçekleşti. 

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenen, Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından yürütülmekte olan “Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması için Teknik Destek Projesi”nin açılışı geniş katılımlı bir tören ve konferans ile yapıldı. Proje, yerel yönetimlerde seçilmiş ve atanmış kamu görevlilerinin etik farkındalığının artırılması etik davranış kurallarının oluşturulması ve yerelde yolsuzluğun önlenmesi çalışmalarına katkıda bulunmak için hayata geçirildi.

Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin Sözleşme Makamı, Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun Faydalanıcı olduğu Projenin Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal TOPTAN, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma ŞAHİN, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian BERGER ve Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı M. Selim USLU’nun katılımları ile gerçekleşti.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan; konuşmasında Türkiye’nin Avrupa Birliği normlarına ulaşılmasında büyük gayret sarf ettiğini, özellikle hukuk alanında AB müktesebatını en önde gerçekleştiren ülkelerden biri olma kıvancını yaşadığını belirtti.  Uyum çabalarının hayata geçirilmesinde AB’nin desteğine değinen Toptan, “Bu proje de bu destekler içinde en önemlilerinden biridir. Bu proje ortak hedefe etikle varılmasına önemli bir katkı sağlayacaktır. Hedefimiz daha güçlü bir Türkiye” dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin ise açılış konuşmasında, “Bu projenin her noktasında ve Anadolu’ya yayılmasına yanınızda olacağım” dedi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger de AB ve Türkiye’nin ortak çabalarına değinerek, projenin yerel yönetimlerde yolsuzlukla mücadeleye önemli bir katkı sağlayacağını ifade etti. Etik farkındalığın çok ciddiye alınması gerektiğini düşünüyoruz diyen Berger, “Bu bağlamda sivil toplum katılımı ve sivil toplum gözetimini de çok önemsiyoruz. AB sağladığı fon ve finansmanın yanı sıra ilgili teknik uzmanları da bir araya getirerek, Türkiye’ye destek vermektedir” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise konuşmasında, yerel yönetimlerin insanların hayatındaki etkisinin gün geçtikçe arttığını ifade ederek, yerel yönetimlerde sunulan hizmet kalitesini artırabilmek için kapasiteleri sınırlı küçük belediyelerin birleştirildiğini hatırlattı. Aynı şekilde E- belediye veya bulut belediye olarak tabir edilen çalışmaların da hız kesmeden devam ettiğini ifade eden Soylu, bu tür çalışmaların hizmetlerin standartlaşmasında ve denetlenebilir olmasında önem arz ettiğini vurguladı. Soylu şöyle devam etti: “Etik konusu ABD başta olmak üzere batılı ülkelerin reform çabalarında önemli yer tutmaktadır. Geleneksel kamu yönetimi anlayışının yetersiz kaldığı artık tüm dünyada kabul görmektedir. Etik, vatandaş devlet ilişkileri açısından da önem teşkil etmektedir. Vatandaşımız kaymakama ve valiye gittiğinde kendisiyle ilgilenen, nezaket gösteren ve meselesini çözen bir anlayışı ortaya koymak lazım. Vatandaş devlet için yoktur. Devlet vatandaş için vardır. Hizmet sunumunda vatandaş memnuniyetini en üst noktaya çıkarabilmek bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Biz vatandaşın emrindeyiz.”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fuat Oktay da konuşmasında devletle vatandaş arasındaki güvenin pekiştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Oktay, “Kadim devlet geleneğimiz, evrensel etik ilkelere temel oluşturmaktadır” dedi ve ekledi: “Türk İslam tarihinin ilk yazılı eserlerinden biri olan Kutadgu Bilig’deki esaslar, bugünün kamu görevlileri için de geçerliliğini korumaktadır. Ahlaktan, vicdandan ve kadim değerlerimizden yeterince istifade etmeyen hiçbir kamu çalışanımızın ortak geleceğimize hizmet etmesinin mümkün olmayacağına inanıyoruz. Adaletli dürüst ve şeffaf olmak zorundayız.” Oktay ayrıca E-devlet çalışmalarının da hız kesmeden devam ettiğini hatırlatarak, “Kamu hizmetlerini tüm vatandaşlarımız için daha erişilebilir hale getirmek için e- devlet uygulamaları hayata geçirilmiş, dijital Türkiye’nin kapıları açılmıştır.” dedi. Kamuda sıfır belge fikriyle yola çıktıklarını ifade eden Oktay, “Bizde olan hiçbir belgeyi vatandaştan istemeyeceğiz. Aynı şeyi yerel yönetimlerden de bekliyoruz. Zorunlu olmadıkları sürece vatandaştan belge talep etmeden hizmet verebilecek bir şekilde yerel yönetimleri yeniden yapılandırmalarını rica ediyoruz. Etik farkındalığı oluşturma gayretindeyiz.” dedi.

Proje Açılış Törenine ayrıca Valiler ve Belediye Başkanları ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterleri ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterlerinin yanı sıra paydaş kurum ve kuruluşlar ile medya temsilcileri katıldı.  

 Saydamlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, dürüstlük gibi birçok etik davranış kurallarının sanatsal boyutuyla sunulduğu bir sahne gösterisi yer alan Açılış Töreninde Prof. Dr. İnayet AYDIN “Etiğin Önemi” konulu bir konferans verdi.  Törenin öğleden sonraki bölümünde ise Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi Prof. Dr. Fatih UŞAN Moderatörlüğünde; Türk İdareciler Derneği Genel Başkanı Saffet Arıkan BEDÜK, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur AKTAŞ, İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sayın Cemil KAYA, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sayın Muharrem KILIÇ’ın panelist olarak yer aldığı yerel yönetimlerde etik farkındalık paneli gerçekleştirildi.