Slider Altına

Yerel Yönetimlerde Etik Kurulu'nun İkinci Durağı Trabzon Oldu

08 Kasım 2019 Dergi:

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması için Teknik Destek Projesi”, yerelde seçilmiş ve atanmış kamu görevlilerinin etik farkındalığının artırılması, etik davranış kurallarının oluşturulması ve yolsuzluğun önlenmesi çalışmalarına katkıda bulunmak için Ocak 2019 tarihinde hayata geçirildi.

Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin Sözleşme Makamı olduğu ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından yürütülen yerel yönetimlerde reform etkisi yaratacak olan“Yerel Yönetimlerde Etik Farkındalık Projesi” kapsamında yerel yönetimlerde özellikle il özel idareleri ve belediyeler tarafından sunulan hizmet alanlarında etik davranış kodlarının oluşturulması için ülke çapında bir dizi çalıştay gerçekleştiriliyor. Çalıştaylar; valilikler, belediyeler, İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, Sivil Toplum Örgütleri, mesleki kuruluşlardan temsilcilerin katılımı ile gerçekleşiyor. İlk ikisi Gaziantep’te gerçekleştirilen çalıştayların üçüncüsü 5 Kasım’da dördüncüsü 7 Kasım’da Trabzon’da başladı. 

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan’ın başkanlığında gerçekleşen basın toplantısında konuşan Toptan “Çok önemli bir projeyi hayata geçirdik. Tüm Türkiye’yi içine alan bir program düzenledik. Program yeni başladı, burası ikinci durak. Burada da başarılı olacağımıza inanıyoruz. Üzerinde durduğumuz konu aslında geleceğimizi de ilgilendiren, çocuklarımızın geleceğini ilgilendiren asırlık bir hedefe varma projesi. Bu projeyi başarılı kılarsak Türkiye’de önemli bir imaj değişikliğine imza atmış oluruz.” ifadelerini kullandı.

Çalıştay kapsamında, yerel yönetimlerde etik değerlere yönelik hassas hizmet alanları ve etik dışı davranış örnekleri; yerel yönetimlerden ve diğer ilgili kurum/kuruluşlardan gelen katılımcılardan müteşekkil çalışma gruplarına, yerel yönetimlerin hizmet alanlarında etik davranış kuralları geliştirmelerine kaynak teşkil edecek şekilde projenin uzmanları tarafından interaktif olarak sunuldu.

Çalıştaya Trabzon’un yanı sıra; komşu iller Samsun, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Rize’den
Belediye Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri, İl Özel İdaresi Temsilcileri ile İmar ve Bütçe Planlama Komisyonlarından, STK’lardan, mesleki kuruluşlardan, Kamu Görevlileri Etik Kurulundan, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden, İller İdaresi Genel Müdürlüğünden, Valiliklerdeki Etik Komisyonlardan, Belediye Meclislerindeki Etik Komisyonlardan katılım gerçekleştirildi.

İlk durağı Gaziantep olan çalıştaylar, Trabzon’un ardından Erzurum, Antalya, Diyarbakır, İstanbul, İzmir ve Ankara’da devam edecek. Çalıştaylar kapsamında yerel yönetimlerdeki hizmet alanlarında şeffaflık, dürüstlük, hesap verebilirlik ve yüksek hizmet kalitesi gibi etik davranış kurallarının oluşturulması ve benimsenmesi ile vatandaşın memnuniyetinin artırılması hedeflenmektedir.