Header Reklam
Header Reklam

Yerel Yönetim Paydaşları Reform için Ankara’da Buluşuyor

19 Ekim 2021
Yerel Yönetim Paydaşları Reform için Ankara’da Buluşuyor

Türkiye’de kaliteli ve etkin yerel hizmet sunumu ve katılımcı yerel yönetim yapısına ulaşılması hedefiyle yürütülen çalışmalar, 21 Ekim Perşembe günü, Yerel Yönetim Reformu III. Aşama Projesi “Ulusal Konferans”ında sunulacak.
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından Türkiye’de uluslararası standartlara uygun bir yerel yönetim yapısına ulaşılması için yürütülen Yerel Yönetim Reformu III. Aşama Projesi’nde bugüne kadar elde edilen çıktılar, Ankara Bilkent Otel’de düzenlenecek Ulusal Konferans’ta yer alacak. 

Kaliteli ve etkin yerel hizmet sunumu ve şeffaf, katılımcı, hesap verebilir ve vatandaş odaklı yerel yönetişim hedefiyle hayata geçirilen faaliyetler, yerel yönetim alanından paydaşların katılacağı bu toplantı 09.30-17.30 saatleri arasında yapılacak.

Ulusal Konferans’ta ayrıca, panel ve sunumlar aracılığıyla yerel yönetimlerle ilgili katılımcılık, sürdürülebilirlik, krizlere dayanıklılık gibi kritik hususlar tartışılacak.

Toplantı, Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, diğer bakanlıklar, Türkiye Belediyeler Birliği, valilikler, büyükşehir, il ve ilçe belediyeleri, il ve ilçe kent konseyleri, belediye meclis üyeleri, UNDP temsilcileri, STK’lar, akademisyenler, alanda çalışan uzmanlar, kamu kurumu çalışanları ve basın mensuplarını bir araya getirecek.
Etkinlikte ayrıca, Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Tarihsel Perspektif Işığında Yerel Yönetimlerde Değişim ve Sürdürülebilirlik” konusunda bir konuşma yapacak.
Yerel Yönetim Reformu III. Aşama, kısa adıyla LAR III Projesi, İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile belediyelerin yasal, kurumsal ve operasyonel kapasitelerinin artırılmasını ve yerel yönetim sisteminde katılımcılığı sağlamayı amaçlıyor. Faaliyetler; etkin ve kaliteli belediye hizmet sunumu, büyükşehir belediyelerinde kapasite artırımı ve yerelde katılımın artırılması ve çevrimiçi yönetim bilgi sistemi altyapısının kurulması ve güncellenmesi olmak üzere üç bileşenden oluşuyor.
Proje hakkında ayrıntılı bilgi için: www.lar.org.tr

Katılım teyidi için: Neslihan Yumukoğlu, Yerel Yönetim Reformu III. Aşama Proje Yöneticisi, neslihan.yumukoglu@undp.orgSlider Altına