Header Reklam
Header Reklam

Xylem, akıllı su teknolojilerine geçişe yol gösteriyor

03 Mayıs 2019 Dergi: Mart-Nisan 2019

Su sektörünün akıllı altyapıya geçişini hızlandırma çalışmaları kapsamında global su teknolojisi şirketi Xylem, akıllı su teknolojilerine geçişte su yöneticilerine yol göstermek ve eğitim sağlamak amacıyla bir bülten yayımladı. Akıllı Su Yönetimi – Güçlü Bir Su Geleceği İçin Akıllı Su Çözümleri adlı bu bülten Avrupa’daki akıllı su sektörünün mevcut durumunu ve akıllı su teknolojileri ve uygulamalarının geleceğini genel hatlarıyla ele alıyor. Bülten aynı zamanda Xylem’in akıllı su platformu hakkında baştan sona detaylı bilgiler sunuyor. Londra, Milan, Hollanda ve Singapur’da hayata geçirilen örnekler akıllı su çözümlerinin bu çözümler kademe kademe uygulamaya geçirilse de – operasyonların verimliliğini önemli ölçüde nasıl iyileştirebileceğini ve suya erişim gücü sorununu ele almada kamu hizmetlerine nasıl yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Xylem Başkanı ve CEO’su Patrick Decker şu açıklamalarda bulundu: “Enerji maliyetleri ile gelir getirmeyen su fiyatlarındaki artıştan git gide artan su altyapısını koruma ve genişletme karşılanabilirlik sorununa ve ortaya çıkan kirleticilerin yaygınlığına kadar su yöneticilerinin karşılaştıkları zorluklar önemlidir ve git gide artmaktadır. Daha akıllı ekipman ve veri analizlerinin kullanıldığı akıllı su çözümleri bu zorlukları ele alarak su yönetimi ekonomisini temelden değiştirme potansiyeline sahiptir.

Daha akıllı ve sürdürülebilir su yönetimi sağlamaya yönelik ortak yeteneğimizi güçlendirirken kamu hizmeti alanındaki müşterilerimiz ile çözüm ortaklığı kurmak için sabırsızlanıyoruz. Veri odaklı bu çözümleri makro ölçekte kullanabilmek, su ve atık su yöneticilerinin büyüyen müşteri hacminin ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmelerine imkân tanıyacaktır”.Slider Altına