Header Reklam
Header Reklam

WRI Türkiye, Adil Şehirler İçin Çalışmalarına Arama Konferansı ile Başladı

23 Mayıs 2024
WRI Türkiye, Adil Şehirler İçin Çalışmalarına Arama Konferansı ile Başladı

Avrupa Birliği’nin Sosyal İçerme ve Gençlik Üzerine Çalışan Hak Temelli STÖ'lere Destek Hibe Programı kapsamında desteklenen “Adil Şehirler için Daha Güçlü Sivil Toplum” Projesi’nin Arama Konferansı, 20 Mayıs 2024 Pazartesi günü WRI Türkiye tarafından Marmara Belediyeler Birliği (MBB) ortaklığında düzenlendi. Konferans, paydaşların bakış açısını anlamak, yerel dinamiklerin belirlenmesi, paydaşlar arasındaki iş birliği ve diyaloğun güçlendirilmesi ve yerel düzeyde çözüm önerileri geliştirme amacıyla gerçekleştirildi.

MBB desteğiyle yürütülen proje, Türkiye'deki hak temelli sivil toplum kuruluşlarının kapasitesini artırarak daha katılımcı ve kapsayıcı bir yaklaşımla tasarlanan ve yönetilen adil şehirlerin oluşturulmasına ve insan hakları ile temel özgürlüklerin ilerletilmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Adalar, Arnavutköy, Esenler ve Sultanbeyli ilçeleri olmak üzere İstanbul’dan 4 ilçenin pilot çalışma alanı olarak belirlendiği ve süreç içerisinde analiz çalışmaları, eğitimler, saha ziyaretleri, yurtdışı teknik geziler ile mikro hibe programları gibi çeşitli aktivitelerin uygulanacağı projenin ilk paydaş faaliyeti Arama Konferansı’ydı. Konferans 20 Mayıs 2024 Pazartesi günü Marmara Belediyeler Birliği Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Konferansın amacı, seçilen ilçeler özelinde kilit konulara kilit paydaşların bakış açısını anlamak, sosyal inovasyonu teşvik etmek, paydaş iletişimini artırmak, yerel düzeyde kapsayıcı eylemleri ve politikaları teşvik etmek amacıyla potansiyel çözümler üzerine fikir alışverişinde bulunmak ve mahalleler düzeyinde yerel dinamiklerin ve çözüm önerilerinin geliştirilmesini sağlamaktı. İstanbul genelinde ve seçilen ilçeler özelinde faaliyet gösteren kent, yaşlı, çocuk, kadın ve genç hakları, sürdürülebilir ulaşım, kamusal alan kullanımı gibi konularda çalışan sivil toplum kuruluşları ile pilot ilçelerden belediye temsilcileri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan oluşan 44 kilit paydaş etkinliğe katılım sağladı.

Konferans, ev sahibi olan Marmara Belediyeler Birliği’nin açılış konuşması ile başladı. Ardından WRI Türkiye projenin faaliyetleri ve kavramsal boyutu hakkında detaylı bilgilendirme yaptı. Birlikte çözüm önerileri geliştirme amacıyla çeşitli atölye çalışmaları düzenlendi. Atölye çalışmalarının ilk bölümünde İstanbul genelinde karşılaşılan kentsel hizmetlerle ilgili temel sorunların listelenmesi istendi. Bu çalışma sonucunda ortaya çıkan temel konu başlıkları şu şekildeydi: Göç ve demografik baskılar, trafik ve ulaşım, afet yönetimi, çevre ve altyapı, kaynak yönetimi ve sürdürülebilirlik, sosyal ve ekonomik eşitsizlik, kentsel yönetim ve planlama, eğitim ve sağlık, erişim, yönetişim ve sivil katılım. 

Atölye çalışmasının ikinci aşamasında ise İstanbul’dan seçilen dört pilot ilçe için hazırlanan dört farklı masada, bahsi geçen konu başlıkları bağlamında derinlemesine sorun analizi çalışmaları yapıldı. İstanbul ve ilçeler ölçeğinde tartışılan sorunlar etkinliğin sonunda belediye temsilcileri tarafından sunuldu.  Atölyenin temel çıktıları ise şu şekilde oldu: 

Adalar: Özellikle yaz aylarında yaşanan nüfus artışı, belediyenin kaynak yönetimi ve ilçenin çevresel sürdürülebilirliği açısından sorunlara yol açmaktadır. Ayrıca Adalar’da kullanılmakta olan akülü araçların fazlalığı ve sıklığı da trafik sorunlarına neden olmaktadır. 

Arnavutköy: Geniş yüz ölçümü ve deniz kullanımı, havaalanı, tarım alanları, sanayi ve konut alanları gibi farklı fonksiyonların bir arada bulunması nedeniyle kaynakların eşit dağılımında zorluklar yaşamaktadır.

Esenler: En önemli sorunlar, kentsel dönüşüm projelerinin ardından yaşam alanlarının yeniden düzenlemesi konularında yoğunlaşmaktadır. 

Sultanbeyli: İstanbul’un çeperinde yer alması ve TEM ulaşım bağlantısının doğrudan ilçenin içinden geçmesi nedeniyle mahalleler arası ulaşım ve entegrasyon sorunları yaşamaktadır. İç ve dış göç kaynaklı nüfus artışı da halihazırda kısıtlı olan meydan, yeşil alan kullanımları gibi kamusal alanların kullanımını daha çok sınırlamaktadır. 


Etiketler


Slider Altına