Header Reklam
Header Reklam

Validebağ Korusu’nun Geleceği Çalıştayda Ele Alındı

06 Ağustos 2021
Validebağ Korusu’nun Geleceği Çalıştayda Ele Alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Planlama Ajansı (İPA), “Validebağ Korusu’nun Geleceği Çalıştayı”nı düzenledi. Sorun ve beklentilerin ortak akıl ve uzlaşı ile ortaya konulması hedeflenen Çalıştayda, Koru’nun, ekolojik değerler, kültürel miras, hukuk ve idari alanlardaki mevcut durumu değerlendirildi. Ekosistem bütünlüğü içinde, doğal ve kültürel yapısı korunarak gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için çözüm önerileri sunuldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Validebağ Gönüllülerini ziyaretinde, İPA moderatörlüğünde bir çalışma yapılmasını ve nihai bir teklifin oluşturulmasını istemişti.
İBB İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul’un çevresel ve kültürel açıdan özgün alanlarından biri olan Validebağ Korusu’nun, gelecek kuşaklara korunarak aktarılabilmesi için neler yapılması gerektiğini bir çalıştayla ele aldı. İPA Florya Kampüsü’nde gerçekleştirilen “Validebağ Korusu’nun Geleceği Çalıştayı”na, yetkili ve ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri ile konu üzerine çalışan uzman ve akademisyenler katıldı. Çalıştayda, Koru’ya dair sorun ve beklentilerin birlikte tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin ortak akıl ve uzlaşı ile ortaya konulması hedeflendi. 
Şahan: “Koru Senelerdir Yorulmuş, Hırpalanmış Bir Alan” 
Çalıştayın açılış konuşmasını yapan İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Emrah Şahan, kentlerin ekosisteminin öncelikli gündem olması gerektiğini vurguladı. “ Türkiye'nin birçok noktasında yangınların, sel gibi afetlerin yüreğimizi yaktığı şu günlerde kentlerimizin ekosisteminin öncelikli bir gündem olduğunu hatırlamalı ve hatırlatmalıyız” diyen Şahan, Validebağ Korusu’nun tüm İstanbul’un önemli bir konusu olduğunun altını çizdi. Koru’nun geleceğini, bilimsel bir koordinasyonla değerlendirdiklerini belirten Şahan, şunları söyledi:
“Validebağ Korusu yalnızca Üsküdar'ın, Kadıköy'ün değil; İstanbul'un önemli bir konusu. Validebağ Korusu senelerdir yorulmuş, hırpalanmış bir alan. Bu konuyu Ekrem Başkanımızın öncülüğünde İstanbul Planlama Ajansı olarak bilimsel koordinasyonla ele alıyoruz. Bugün burada yetkili, ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum örgütleri, meslek odaları, konuda çalışan uzman ve akademisyenlerin katılımı ile Validebağ Korusu’na dair sorun ve beklentileri birlikte tespit etmeyi; çözüm önerilerini ortak akıl ve uzlaşı ile ortaya koymayı hedefliyoruz.”
Dört Oturum Yapıldı
Validebağ Korusu’nun, doğal ve kültürel yapısını korumak ve geliştirmek, ekosistem bütünlüğünü devam ettirmek amacıyla, ekolojik değerler, kültürel miras, hukuki ve idari durumuna dair sorunlar, ihtiyaçlar, beklentiler ve tehditler ortaya konularak, var olan sorunların çözümüne yönelik çözüm önerileri dile getirildi. Çalıştay şu dört başlık altında gerçekleştirildi:
 ‘Validebağ Korusu’nun Mevcut Durumu’, ‘Validebağ Korusu’nu Korumak’ ‘Validebağ Korusu’nun Mevcut Durumunu Ortak Değerlendirme’ ve ‘Validebağ Korusu İçin Çözüm Önerileri’ 
İmamoğlu, Nihai Teklif Oluşturulmasını İstemişti
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Belediyesi’nin, Koru’da, 21 Haziran’da başlatacağını açıkladığı ‘Validebağ Bakım ve Rehabilitasyon Projesi’ne karşı ‘Koru nöbeti’ tutan Validebağ Gönüllüleri’ni ziyaret ederek destek vermişti. Bölge halkının Validebağ Korusu’ndaki çabalarını takdirle karşıladığını belirten İmamoğlu, ziyareti sırasında, İPA (İstanbul Planlama Ajansı) moderatörlüğünde yapılacak çalışmaya gönüllülerin de fikirlerini sunmalarını ve nihai bir teklif oluşturulmasını istemişti. İmamoğlu, şu öneride bulunmuştu:
“ İPA moderatörlüğünde, hızlıca sizlerle beraber yaptığınız çalışmaları sürecin içine katan, bir nihai teklif oluşturulsun. Bu teklif kime? Bize, İBB’ye. Bu teklif, bize olduğu gibi, Üsküdar Belediyesi’ne, Şehircilik Bakanlığı’na. Hatta sonucu, bizzat kendim, Şehircilik Bakanı’na ve yetkililerine sunayım.”
200 Yıllık Tarihe Sahip
Yaklaşık 200 yıllık bir tarihe sahip olan Validebağ Korusu, 35,4 hektarlık büyüklüğü ile Anadolu Yakasının en geniş yeşil alanlarından biri. Büyüklüğü, sahip olduğu biyoçeşitlilik ve ekosistem varlığı ile yaban hayata, kent ve kentlilere farklı boyutlarda yarar sağlıyor. Hektarda 93 ton olmak üzere yılda 3 bin tonun üzerinde karbon depoluyor. Her yıl toplamda 921 ton toz tutarak bulunduğu bölgede havanın temizlenmesine katkıda bulunuyor. Göç yolları üzerinde bulunan Koru’da, İstanbul’daki 2 bin çeşit otsu bitkinin iki yüzü;Türkiye’nin485 kış türünden130’u, 400’ü aşkın kelebek türünün 31’i varlık gösteriyor. Ayrıca 12’si anıt ağaç niteliğinde 100 tane korunmaya değer ağaç olmak üzere 101 tür ve 6 bin civarında ağaç ve ağaççık bulunuyor. Koruda, 19. ve 20. yüzyıllara ait, tescilli ve tescilsiz Osmanlı döneminin sivil mimari örneklerinin yanı sıra, Cumhuriyet döneminin resmi yapılarından oluşan kültür varlıkları yer alıyor. Slider Altına