Header Reklam
Header Reklam

UNDP Yerel Yönetişime Sivil Katılımı Güçlendirmeyi Hedefleyen Yeni Bir Proje Başlattı

22 Eylül 2023 Dergi: Eylül-Ekim 2023
UNDP Yerel Yönetişime Sivil Katılımı Güçlendirmeyi Hedefleyen Yeni Bir Proje Başlattı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 21 Eylül'de, Türkiye’de yerel yönetişime sivil toplum kuruluşları (STK’lar) ve gönüllülerin katılımını güçlendirmeyi hedefleyen Avrupa Birliği (AB) finansmanlı ve 6 milyon Euro bütçeli bir proje başlattı. Projenin temel bileşenlerinden birini oluşturan 3,5 milyon ABD Dolarlık hibe programı, Ekim ayında 81 ilden başvurulara açılacak. Programda, kentlerde yeşil alanların genişletilmesi, engellilerin toplum yaşamına eksiksiz katılmalarının sağlanması, yerel toplumların iklim kaynaklı sellerden korunması gibi yerelde vatandaşların öncelikli sorunlarını ele almayı hedefleyen ve belediyeler ile ortaklık kuran toplum temelli kuruluşlara hibe verilecek.
Türkiye’yi Şubat ayında vuran yıkıcı depremlerin ardından, hibe programı afetlerin önlenmesi ve afetlere yanıt konularını da kapsayacak şekilde genişletildi. UNDP İyi Niyet Elçisi, aktör ve İhtiyaç Haritası’nın kurucu ortağı Mert Fırat, açılış törenine katılarak, Şubat depremlerinin ardından yürüttükleri destek faaliyetlerine ilişkin deneyimlerinden yararlanarak gönüllülüğün önemi hakkında görüşlerini paylaştı.
UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton “Depremler bize, aktif biçimde yardım süreçlerine katılan sivil toplumun ne büyük fark yaratabileceğini gösterdi. Projemiz, sivil toplum ve gönüllülerin enerjisini öncelikli ihtiyaçları karşılamaya yönlendirerek, yerel yönetimlerin daha verimli, erişilebilir ve yerel topluma daha duyarlı olmasına katkıda bulunacak yerel platformlar yaratacak” dedi. 
Üç yıl süreli proje, UNDP tarafından Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkileri Genel Müdürlüğü ile ortaklık halinde ve Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı desteğiyle uygulanacak.
AB Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum, Temel Haklar, Yargı ve İçişleri Bölüm Başkanı Alexander Fricke “Vatandaşların demokratik süreçlere aktif olarak katılmalarını mümkün kılması, seslerinin duyulması, sorunlarının ele alınması ve haklarının korunmasını sağlaması nedeniyle, sivil katılım, demokratik değerlerin yaygınlaştırılmasında hayati önem taşıyor. Hem ortak değerleri ve sorumluluk duygusunu güçlendiriyor hem de kamu kurumlarının hesap vermesini ve sosyal kapsayıcılığın desteklenmesini sağlıyor” dedi. 
Yerel yönetimlerin, toplumun en yakın hizmet sağlayıcıları olduğunu vurgulayan TBB Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, sivil katılımın vatandaşların beklentilerini ifade etmesine, yerel yönetimlerin kararlarını şekillendirmesine ve sunulan hizmetlerin kalitesinin denetlenmesine yardımcı olduğunu belirtti.
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürü Mustafa İspirgil, sivil toplum kuruluşlarının kurumsal ve mali kapasitelerinin güçlendirilmesi, gönüllü yapıların desteklenmesi, gönüllülüğün ülkemizde daha da yaygınlaştırılması ve bunların yanında hem merkezi hem de yerel düzeyde kamu-sivil toplum ilişkilerinin geliştirilmesinin elzem olduğunu vurguladı.
 
Proje, gönüllü çalışmalar için yasal çerçevenin geliştirilmesini desteklemek, gönüllülük faaliyetlerini daha görünür hale getirmek ve hazırlanacak taslak Gönüllülük Kanunu için düzenleyici etki analizi çalışması yapmak dahil çeşitli yollarla, yerel yönetişime gönüllülerin katılmasını destekleyecek ve teşvik edecek. 
Mert Fırat ise şunları söyledi: “Gönüllülük, insanın başkalarına yardım etme arzusunun güçlü bir ifadesidir. Deprem sonrasında binlerce gönüllünün çalışmalarını koordine ederken edindiğimiz deneyim, gönüllülüğün tüm dünyaya yararlı olma bakımından devasa potansiyele sahip bir ‘doğal kaynak’ olduğunu kanıtlıyor.” 
Hibe programının yanı sıra, proje kapsamında, yerel karar mekanizmalarına sivil toplum katılımı konusunda halihazırda yolunda gidenleri ve geliştirilebilecek alanları tespit etmeyi amaçlayan bir analiz yapılacak; yedi pilot ilde – Çanakkale, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Manisa, Mersin, Trabzon – sivil katılım stratejileri ve iki yıllık eylem planları geliştirilecek ve kamu kurumları, sivil toplum ve üniversite temsilcilerini içeren Sivil Katılım Görev Güçleri oluşturulacak.
Sivil Katılım Projesi hakkında ayrıntılı bilgi için: www.sivilkatilim.org.trSlider Altına