Header Reklam
Header Reklam

Türkiye jeoloji veri standartları Netcad işbirliği ile belirleniyor

21 Mart 2014 Dergi: Ocak-Şubat 2014

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Netcad işbirliği ile 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun kapsamında riskli alanların belirlenmesi ve dönüşüm alanlarının planlanması kapsamında çalışmalara başladı. Netcad’den yapılan açıklamaya göre; Bu kapsamda bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanılmasının gerekliliğinden hareketle INSPIRE direktifine paralel olarak, Türkiye Mekansal Veri Altyapısı çalışmalarını yoğun bir tempoyla sürdürüldüğü belirtildi. Netcad proje ekibi; Hacettepe ve Anadolu Üniversiteleri’nden konunun uzmanı 7 kişilik bir akademik çalışma kadrosuyla, Türkiye’de jeoloji verisi üreten kurumların verilerini, kurumda görevli proje personeli eşliğinde analiz etti.

Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü, İller Bankası A.Ş, TPAO, MTA, DSİ, AFAD, TCDD, TCK ve Devlet Hava Meydanları’na ilişkin coğrafi ve sözel veriler analiz edilerek, Jeoloji Veri Teması bakımından uygulamalar, ihtiyaç duyulan veri katmanları ve özellikleri gibi gereksinimlere göre standartlar geliştirildi.

Mevcut veriler, jeoloji verilerinin ulusal düzeyde üretimi, sunulması ve paylaşımına yönelik bu standartlara uygun olarak INSPIRE standartlarına dönüştürüldü; direktiflere uygun, aynı zamanda ulusal gereksinimleri karşılamaya yönelik genişletilmiş bir veri tabanı tasarımı yapılarak aktarıldı.

10 Aralık 2013’te tamamlanan çalışmalar neticesinde; bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda kamu kuruluşları tarafından kullanıma; uygulanmaya, görüntülenmeye ve değerlendirmeye hazır halde bulunan yüksek kaliteli ve uyumlaştırılmış bir jeoloji veri teması elde edildi.

Bundan sonraki süreçte standart jeoloji teması; jeoloji verisinin üreticisi paydaşlarla paylaşılacak olup, kurumların yeni üretilecek verilerde bu standartları gözetmeleri sağlanacağı ve böylece Türkiye ölçeğinde, standartlara uygun, veri tekrarları olmayan, paylaşıma açık, kurum ve vatandaş ihtiyaçlarını gözeten bir jeoloji altyapısı kurulmuş olacağı açıklandı.


Etiketler