Header Reklam
Header Reklam

Trabzon, Çöpten Kurtulacak

04 Mayıs 2020
Trabzon, Çöpten Kurtulacak

Atıktan enerji alanında yerli teknolojinin lider markası Mimsan, Trabzon’da 100 bin hanenin elektriğini, şehir çöpünden elde edilen RDF (atıktan türetilmiş yakıt) ile sağlayacak. Mimsan tarafından kurulan ve 31 Ekim 2020 YEKDEM’inde devreye alınacak olan biyokütle enerji santralinin yatırımcısı Evra Enerji, 2021 yılının Ocak ayından itibaren elektrik satışına başlayacak.
13 MWe kapasiteli enerji tesisinde Trabzon şehir çöpünden elde edilen RDF, gazlaştırma ve yakma yöntemiyle elektrik üretilecek. Proje kapsamında günde 1000 ton şehir çöpünün RDF’ye çevrilerek bertaraf edilmesi yöntemiyle yaklaşık 100.000 hanenin elektriğini sağlayacak bir enerji üretilecek.  
Biyokütle enerji santrallerinde mühendislik ve üretim gücünü birleştirerek anahtar teslimi çözümler sunan Mimsan’ın dizaynını, imalatını ve yardımcı ekipman tedariğini üstlendiği “Trabzon Biyokütle Enerji Santrali”nde yerli ekipman tedariğinden dolayı mevcut YEKDEM tarifesine ek olarak 26$/MWe destek alınacak.
Türkiye’de biyokütle enerji sektörünün lider markası Mimsan’ın Satış ve Pazarlama Müdürü Hacer İlhan Yiğit, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada 2020 YEKDEM’inde devreye almayı hedefledikleri Trabzon Biyokütle Enerji Santrali ile referanslarının kurulu gücünün 78 MWe kapasitesine ulaşacağını söyledi. Türkiye’de yıllık üretilen atık miktarının 29 milyon tona ulaştığını belirten İlhan, “Mimsan olarak geliştirdiğimiz atık bertaraf teknolojileri ile ‘sıfır atık’ hamlesine katkı sağlamayı ve enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda yakın zamanda faaliyete başlayacak olan Trabzon Biyokütle Enerji Santrali, atık bertarafı ve enerji üretiminin yanında, istihdama da katkı sağlayacaktır” dedi.

Mimsan-Hacer-Ilhan-YigitSlider Altına