Header Reklam
Header Reklam

TK Elevator Net Sıfır Karbon Emisyonuna Ulaşmayı Hedefliyor

07 Haziran 2021 Dergi: Mayıs-Haziran 2021
TK Elevator Net Sıfır Karbon Emisyonuna Ulaşmayı Hedefliyor

TK Elevator, “Race to Zero” ve “Business Ambition for 1.5°C” kampanyalarına dahil olarak, küresel ısınmanın 1.5°C ile sınırlandırılması için en geç 2050 yılına kadar net sıfır küresel emisyona ulaşmayı amaçlıyor. 
 
TK Elevator, düşük karbonlu bir gelecek için önemli adımlar atıyor. ‘Net Sıfır’a ulaşmak için karbon emisyonlarını azaltmayı hedefleyen şirket, bu doğrultuda “Business Ambition for 1.5°C” kampanyasını destekliyor.

TK Elevator CEO’su Peter Walker, “TK Elevator olarak küresel ısınmayı durdurmak için net sıfır hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu amaca yönelik uluslararası organizasyonları ve kampanyaları destekliyoruz. Verdiğimiz sözü yerine getirmek için attığımız somut adımlardan biri de doğrudan ve dolaylı emisyonlarımızın azaltılması” dedi.

TK Elevator, net sıfır emisyonuna ulaşmak için somut adımlar atıyor

TK Elevator, Haziran 2020’de, faaliyetlerine ilişkin emisyonları azaltma hedeflerini açıkladı. Bu bağlamda, karbon ayak izini yüzde 25 oranında ve 2040 yılına kadar ise yüzde 50 oranında azaltmayı hedefliyor. Şirket bu hedefle CO2 emisyonlarının yarısından fazlasına yol açan araç filosunu dönüştürecek. TK Elevator aynı zamanda, yenilenebilir kaynakları daha fazla kullanarak, tesislerinden kaynaklanan emisyonları da önemli ölçüde düşürecek. Enerji verimliliğinde; kaynakların verimli kullanılması ve döngüsel ekonomi prensipleri, TKE’nin emisyon azaltma hedeflerinde odak noktaları olacak.

TK Elevator 2020 yılında da “Carbon Disclosure Project” tarafından onaylandı

TK Elevator, emisyonları azaltma, iklim risklerini azaltma ve düşük karbonlu ekonomi geliştirme konusundaki çalışmalarıyla Carbon Disclosure Project (Karbon Saydamlık Projesi) (CDP) tarafından da onaylandı. TK Elevator, 2020 yılında CDP tarafından puanlanan toplam 9 bin 600 şirket arasından prestijli CDP “A” listesine layık görülen birkaç yüksek performanslı şirketten biri oldu. Yüksek CDP puanı; çevresel amaç ile eylemler, bunlarla ilgili şeffaflık ve yönetim konularında şirketin liderlik konumunu pekiştirmeye devam ediyor.

“Business Ambition for 1.5°C” Kampanyası (1.5 Dereceye Yönelik İş Hedefleri Kampanyası), BM Küresel İlkeler Sözleşmesi ve We Mean Business koalisyonu ortaklığında Science Based Targets Initiative (SBTI) liderliğindeki “Business Ambition for 1.5°C” kampanyası (1.5 Dereceye Yönelik İş Hedefleri Kampanyası), şirketlere emisyonlarının 1.5°C hedefini sağlamaları için yapılan bir acil eylem çağrısı. Kampanya, iklim krizini önleme planlarının hızlandırılması gerektiğini bildiren BM liderleri, işletmeler ve STK’lardan oluşan küresel bir koalisyon tarafından destekleniyor. TK Elevator de bu kampanyaya katılarak, kendi emisyonlarını azaltmak üzere hükümetler ve işletmelerden oluşan küresel ittifakın yanında yer alıyor.Slider Altına