Header Reklam
Header Reklam

Su Kayıp ve Kaçakları Forumu ve Fuarı 2-3 Kasım Tarihleri Arasında Düzenleniyor

23 Ağustos 2022 Dergi: Temmuz-Ağustos 2022
Su Kayıp ve Kaçakları Forumu ve Fuarı 2-3 Kasım Tarihleri Arasında Düzenleniyor

Beşincisi 2019 yılında Ankara’da düzenlenen Su Kayıp ve Kaçakları Forumu ve Fuarı’nın altıncısı, 2-3 Kasım 2022 tarihleri arasında, Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Derneği tarafından İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşecek. Etkinlik, özel sektörün, su idarelerinin, belediyelerin ve üniversitelerin bir araya gelerek Türkiye’de si kayıp ve kaçakları ile nasıl mücadele edileceğinin strateji, planlama ve finansmanı konularına odaklanacak. Tarım ve Orman Bakanlığı, İller Bankası Genel Müdürlüğü ve Dünya Su Konseyi destekleriyle düzenlenen yegane etkinlik olan Su Kayıp ve Kaçakları Forumu ve Fuarı’nda iki gün boyunca; Su Yönetimi ve Yenilikçi Çözümler, Suyun Geleceği: Liderlik ve Politikalar, Kurumsal Markalar; Sürdürülebilirlik ve Su, Türkiye’den İyi Uygulama Örnekleri, Su Kayıpları ile İlgili Mücadelenin Finansmanı, Uluslararası Vaka Analizleri başlıkları altında oturumlar yer alacak.
3.000 metrekare sergi alanında ise 100’den fazla kurum, kuruluş, 81 ilden belediyeler, 30 Büyükşehir Belediyesine bağlı tüm Su Kanalizasyon İdareleri ve ilgili sektördeki üst düzey temsilcileriyle birlikte binden fazla katılımcı bir araya gelecek. 
6.Su Kayıp ve Kaçakları Forumu ile eş zamanlı olarak Kazısız Teknolojiler Konferansı (No-Dig TUrkey) ve ikinci Su Yönetimi Ödülleri de düzenlenecek.
Yaşamın devamlılığı için gerekli olan suyun kaynağından alınıp kullanıcıya iletilmesine kadar geçen süreç, kalkınma açısından şehir yaşamı için hayati bir öneme sahiptir. Ülkemizde 10. Kalkınma Planı ile beraber “yerleşim yerlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının tamamının karşılanması, su kayıp-kaçakları önlenmesi, mevcut şebekelerin iyileştirilerek sağlıklı ve çevre dostu malzeme kullanımı yaygınlaştırılması” hususları, su kayıplarının önlenmesi ve bunu sağlamak üzere kentin altyapı yatırımlarını özellikle yerel yönetimler için stratejik bir konuma gelmiştir.
8 Mayıs 2014 tarihinde yayımlanan İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği ile su kayıp ve kaçaklarının önlenmesine dair sektörde ve ülkemizde yeni bir sayfa açılmış oldu.
Yönetmeliği takiben ilkini 2014’ te gerçekleştirdiğimiz Su Kayıp ve Kaçakları Türkiye Forumu & Fuarı; su kaynaklarının en etkin biçimde kullanılması, içme suyu temininde gelir getirmeyen su kayıplarının azaltılması, verimlilik iyileştirmeleri, entegre su yönetimi, başarılı örnek uygulamaların tanıtılması ve yaygınlaştırılmasının tartışıldığı ve sunulduğu önemli bir platform haline gelmiştir.
Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Derneği tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı’nın himayelerinde düzenlenen Forum ve Fuar 2014 yılından bugüne kadar 6000 ziyaretçisi ile su yönetimi profesyonelleri, yerel yönetimleri, üniversiteleri, sulama birliklerini, finans sektörünü bir araya getirip sektör dinamiklerine yön vermektedir.

www.waterlossforum.org 
 Slider Altına