Header Reklam
Header Reklam

Şişli Belediyesi İklim Eylem Planını Hayata Geçiriyor

13 Mayıs 2021
Şişli Belediyesi İklim Eylem Planını Hayata Geçiriyor

Ulusal düzeyde yürütülen iklim değişikliği eylem planlarına katkı sağlamak amacıyla Uluslararası Başkanlar Sözleşmesi’nde (Covenant of Mayors) imzası bulunan Şişli Belediyesi, söz konusu sözleşme taahhüdü kapsamında planlanan ‘Küresel İklim Değişikliği ile Mücadele’ çalışmalarına başladı.

Hazırlanacak ‘Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’ ile birlikte, Şişli’de iklim dostu kentsel gelişme ve sürdürülebilir kent yaşamının sağlanması amaçlanıyor. Çalışma aynı zamanda, Belediye Başkanları Sözleşmesi (Covenant of Mayors) hedeflerine göre revize edilerek ‘Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’nın’ hazırlanmasını, azaltım ve uyum eylemlerinin belirlenmesini ve uygulanmasını da kapsıyor.

Şişli ilçesi sera gazı envanteri hazırlanacak

Yaklaşık 1 yıllık süreci kapsayacak çalışmada öncelikle mevcut durum tespiti yapılarak Şişli Belediyesi ve Şişli ilçesi sera gazı envanteri çıkarılacak. İlgili çalışma kapsamında; sürdürülebilir enerji eylem planları oluşturulacak, analizler sonrasında ise iklim değişikliği ile mücadele ve uyuma yönelik planlar hazırlanacak. Şişli Belediyesi, yürüteceği bu çalışmayla, iklim değişikliği mücadele planlarını yerel ölçekte gerçekleştirerek ulusal ve uluslararası çalışmalara da katkı sunmayı amaçlıyor. İklim Eylem Planı sonuçları sonrasında çevre adına her türlü iyileştirme çalışmaları yapılarak uygulanması sağlanacak. Şişli Belediyesi, bu kapsamda daha temiz, çevre dostu bir Şişli için sürdürülebilir alışkanlıkları ve çalışmaları komşularıyla paylaşarak onları da sürecin içine dahil etmeyi planlıyor.

“Çevre bilinci yaygınlaştırılmalı”

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, İklim Eylem Planı hakkında şunları söyledi: “Son yıllarda küresel iklim değişikliği ile ilgili olarak, ulusal ve uluslararası boyutta iklim değişikliğini önleme ve azaltım çalışmaları hız kazanmıştır. Ülkeler sera gazı salımı etkisinin azaltılması ile ilgili çok ciddi çalışmalar yapmaktadır. İklimsel değişimden kaynaklı yaşanacak sorunların önlenebilmesi; ancak sera gazı salımlarının azaltılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanılması ve çevre bilincinin yaygınlaştırılmasıyla mümkün olabilir. Şişli’deki sera gazı envanterinin çıkarılması ve bu konuda yürütülecek çalışmalar sonucunda, sera gazının minimum seviyeye indirilmesini hedefliyoruz.”
       Slider Altına