Header Reklam
Header Reklam

Sıfır Karbon Binalar Projesi Ulusal Açılış Toplantısı Yapıldı

17 Haziran 2021
Sıfır Karbon Binalar Projesi Ulusal Açılış Toplantısı Yapıldı

Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından desteklenen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın faydalanan taraf olduğu ve Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından yürütülen “Sıfır Karbon Binalar Projesi”nin ulusal açılış toplantısı, WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler ev sahipliğinde 17 Haziran 2021’de yapıldı. 

Çevre Mühendisi Tuğçe Üzümoğlu moderatörlüğünde yapılan toplantıya; WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Direktörü Dr.Güneş Cansız, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan İklim Değişikliği ve Uyum Dairesi Başkanı Orhan Solak ile Enerji Verimliliği ve Tesisat Dairesi Başkanı - Murat Bayram, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Kentsel Verimlilik İklim Yöneticisi Dr.Meltem Bayraktar konuşmacı olarak katıldı.  

Sıfır Karbon Binalar Projesi, proje faydalanıcısı Türkiye'ye ve Kolombiya’ya bina sektörünün karbonsuzlaştırılması için uzun vadeli yol haritaları geliştirme ve uygulamaları konusunda iki yıl süreli teknik destek sağlayacak. Bu program, ulusal yönetimlerin binalarını iyileştirme eylemlerini hızlandırmalarına yardımcı olan ve Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından finanse edilen bir kamu-özel işbirliği olan Building Efficiency Accelerator (BEA) platformu aracılığıyla uygulanıyor.

Türkiye'de yapılacak çalışmalara WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler'in destek vereceği projenin üç temel çalışma alanı bulunuyor:

1. Faydalanan ülkeler olan Türkiye ve Kolombiya'da sıfır karbon bina politikalarına yönelik ulusal taahhütler ve yol haritaları hazırlama,   
2. Türkiye'den pilot olarak seçilen Gaziantep ve Konya şehirlerinde net sıfır karbon bina uygulamasına yönelik yerel stratejiler ve eylemler hazırlama,  
3. Platformun sağladığı kapasite geliştirme ve teknik destek ile yerel ve merkezi yönetimlerin gelecekte geniş ölçekte yapılacak çalışmalara destek olmak.

WRI Dünya Kaynakları Enstitüsü, sıkışıklık, çarpık kentleşme ve verimsizlik başlığı altındaki sorunlara karşı Türkiye’de 70 milyon kişiyi etkileyen 40’ın üzerinde proje gerçekleştirdi. Sıfır Karbon Binalar Projesi’nin pilot illeri olan Gaziantep ve Konya’da proje çerçevesinde planlanan çalışmalar, WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler ekibi eşliğinde hayata geçecek.

https://wrisehirler.org/ 
https://www.thecityfixturkiye.com/ Slider Altına