Header Reklam
Header Reklam

"Şehirlerin Öncelikli Gündemi İklim Değişikliği Olmalı"

31 Mayıs 2019 Dergi: Mayıs-Haziran 2019

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM)- Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi,“İklim Duyarlı Kentsel Yapılı Çevre Üretimi” (Production of Climate Responsive Urban Built Environments)  konferansına ev sahipliği yaptı.

2018/19 Mercator-İPM Araştırmacısı Ender Peker tarafından düzenlenen konferans, iklime duyarlı tasarım ve kentleşme ölçütlerinin politikaya ve şehircilik pratiğine nasıl yansıtılabileceğini tartıştı. Dünya çapında iklim değişikliği alanında çalışan akademisyenleri ortak bir platformda buluşturan üç günlük etkinlik, şehirleşmenin iklim değişikliğine katkısı ve şehirleri bekleyen iklim değişikliği kaynaklı olası riskler ekseninde farklı birçok oturuma ev sahipliği yaptı. 

Konferansın ilk gününde, kentsel tasarım, kentsel ısı adası, termal konfor, enerji tüketimi, yeşil alanlar ve yapılaşma ilişkilerine odaklanan modelleme ve kentlerin geleceğine yönelik tahminlere dayanan araştırmalar sunuldu. Oturumlar, University College Dublin’den Prof. Gerald Mills’in iklim duyarlı kentleşmede yerel ölçekten küresel ölçeğe pek çok farklı alt konunun altını çizdiği çerçeve sunumu ile sonlandı.   

İkinci gün sunulan araştırmalar, kentleşmede doğa-tabanlı çözümler, iklim duyarlı kentlere geçiş süreçleri, katılım ve yönetişim gibi konular üzerinde odaklandı. Program, Newcastle Universitesi’nden Prof. Simin Davoudi’nin iklim değişikliği karşısında dirençli kentlerin oluşabilmesi için değişime uyum sağlayan bir planlama yaklaşımının önemine vurgu yaptığı çerçeve sunumu ile sonlandı.   

Son gün ise, iklim değişikliği ve kentler bağlamında, dönüşümün sosyal boyutları, kentlilerin farkındalık ve davranış kalıpları üzerine araştırmalar sunuldu. Akademi ile şehir planlama pratiği arasında köprü oluşturmak amacıyla gerçekleşen konferansın kapanış paneli Hollanda Konsolosluğu’nda gerçekleşti.

Hollanda Başkonsolosu Bart van Bolhuis ‘in ve IPM araştırma ve akademik ilişkiler koordinatörü Senem Aydın Düzgit’in açılış konuşmalarıyla başlayan son bölümde Sekiz Artı Mimarlık ve Kentsel Tasarım, Vcycle, Sıfır Enerji ve Pasif Ev Derneği ve İmece platformu, farklı ölçeklerde uyguladıkları projeleri paylaştı. Sunumlarda iklim değişikliği sorununun yanı sıra bu soruna karşı şehir planlama ve mimari anlamda ortaya konulan çözümlerden bahsedilerek, hızlı bir şekilde büyüyen ve nüfusun giderek katlandığı büyük şehirlerin iklim değişikliğine karşı mekanizmalar kurmasının gerekliliği üzerinde duruldu.

Program sonunda, Ender Peker moderatörlüğünde, Anlı Ataöv, Simin Davoudi, Gerald Mills ve Bart van Bolhuis’in katılımıyla gerçekleşen kapanış panelinde, politikanın akademiyle olan bağlantısızlığı, bu problemin nasıl çözülebileceği, iklim değişikliğine karşı duyarsız kalan siyasi projeler ve bunlara olan yaklaşımlar ele alındı.

 Slider Altına