Header Reklam
Header Reklam

Securitas Türkiye, depreme karşı tedbirler almaya devam ediyor

24 Nisan 2017 Dergi: Mart-Nisan 2017

Securitas Güvenlik Hizmetleri tarafından depreme karşı bilinçlenme ve gerekli önlemlerin alınmasına dair hayata geçirilen Marmara Depremi Projesi ( MADEP) çalışmalarına hızla devam ediyor.

Depremin ortaya çıkaracağı hasarları azaltmak amacı ile Aralık 2011’de Securitas Türkiye tarafından hayata geçirilen ve dört evreden oluşan MADEP, birinci fazını tamamladı. Proje idari kadro, saha kadrosu, hizmet verdiği kuruluşlar ve diğer kuruluşlara yönelik dört fazdan oluşuyor.

Türkiye’de 76 ilde yaklaşık 11 bin çalışanıyla istihdamda önemli bir yere sahip olan Securitas Türkiye, MADEP’in ilk fazı içerisinde yer alan idari kadronun bilinçlendirilmesi ve ofislerinin depreme dayanıklılığının değerlendirilmesi aşamalarını tamamlandı. Bu süreçte eş zamanlı olarak kriz masası hazırlıklarını tamamlayan Securitas, çalışanları arasında yer alan gönüllülerden ADME adı altında “Acil Durum Müdahale Ekibi”ni oluşturdu.

MADEP kapsamında ilk fazda yer alan depreme hazırlık, planlama ve zarar azaltma, acil müdahale, kriz yönetimi ve iş devamlılığını sağlama planlamalarını hazırlayan Securitas, MADEP’in ikinci fazında ise saha kadrosunda farkındalık yaratarak bilinçlendirme sağlamayı hedefliyor. Projenin üçüncü fazında iş ortaklarının bilinçlendirilmesi bulunurken dördüncü ve son fazında ise elde edilen bilgi ve birikiminin bir hizmete dönüştürülerek diğer şirketlerin kullanımına sunulması yer alıyor.Slider Altına