Header Reklam
Header Reklam

Seco Tools Döngüsel Ekonomi için Geri Dönüşümün Önemini Vurguluyor

20 Mart 2021
Seco Tools Döngüsel Ekonomi için Geri Dönüşümün Önemini Vurguluyor

Dünyanın nadir ve sınırlı kaynaklarını nasıl kullandığımızı ve bunlardan maksimum değer ve kullanım elde etmemizi sağlamak için ne yapılabileceğini gözden geçirmemizi isteyen geri dönüşüm, tek unsur olmamakla beraber döngüsel ekonomide önemli bir rol oynuyor.

Geri dönüşüm, süreçler ve iş modellerinde yapılacak birtakım kapsamlı değişikliklere öncülük etmesiyle öne çıkan Seco Tools'un 2030 yılına kadar %90 oranında döngüsel ekonomiye ulaşmaya yönelik iddialı hedefe ulaşılmasında kilit bir rol oynayacak. 

Genel merkezi Fagersta’da (İsveç) olan ve 75'ten fazla ülkede şubesi bulunan Seco Tools frezeleme, tornalama, delik açma operasyonları için metal kesme çözümlerinde dünya lideri tedarikçi şirket Seco Tools’un Sürdürülebilirlik ve Denetim Koordinatörü Ted Forslund şunları söylüyor: "Bu zorlu bir hedef ancak bunun şirketimiz ve işimiz için çok önemli olduğunun farkındayız. Seco Tools açısından iyi olan şey, zaten gelişime açık geri dönüşüm süreçlerimizin olması. Dolayısıyla geriye müşterilerimizle iyi bir ortaklık oluşturarak sattığımız takımları geri satın almamızın değerini anlamalarını sağlamak kalıyor. Böylece hiçbir şeyin boşa gitmediği kapalı bir döngü oluşmuş oluyor."

Küresel olarak, kullandığımız kaynakların yalnızca %8,6'sı geri dönüştürülüyor, bu da her şeyin %90'ından fazlasının bir kez kullanılıp imha edildiği anlamına geliyor. Seco Tools işinin niteliği nedeniyle şirket, yaşam döngüsünün sonuna gelmiş takımları geri satın alıp onları geri dönüştürerek veya yeni amaçlara hizmet edecek yeni takımlara dönüştürüyor. 

Ted Forslund; "Eski ürünleri geri satın alarak dönüştürdüğümüzde, yeni malzeme ve metal kullanmamız gerekmeyeceği için iklim değişikliğinin etkisini azaltabiliriz. Bu pek çok açıdan çift taraflı bir kazanç. Çevresel kaygılar konusunda sürekli artan farkındalık var ve tedarikçilerle müşteriler bu sorunlara yönelik akılcı girişimler görmek istiyorlar. Şu ana kadar bu girişim hakkında müşterilerden çok pozitif yanıtlar aldık. Geri dönüştürülmüş malzeme kullanarak ürettiğimiz takımların aynı yüksek standartta olduğunu ve kaliteden ödün vermediğimizi biliyorlar. Ayrıca kullanım ömrünü doldurmuş olan takımların geri satın alınması için de bir pazar var ve bu, onların da işine yarıyor. Sadece bunu iş ilişkilerimize pozitif bir şekilde dahil etmemiz gerek. 
Döngüsel bir ekonomide geri dönüşüm çok önemlidir. Bu önemli bir bileşen, fakat döngüsel ekonominin başka unsurları da var ve hepsine bakmamız gerekiyor. Bunlardan biri ürünlerimizin yaşam döngüsüdür. Bu ürünleri daha uzun süre dayanacak ve kullanışlı oldukları sürenin sonuna geldiklerinde geri dönüştürülebilecek şekilde nasıl tasarlayabiliriz? Yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir tedarik zincirleri kullanarak bunları nasıl üretebiliriz? Döngüsel ekonominin özü, zaten oluşturduğumuz değeri korumaktır.

Geri dönüşüm, atıkların en aza indirilmesine yardımcı olur ancak bunun tek yolu değildir. Değerli kaynak "kaçağını" durdurma amacıyla analiz edilebilecek geniş bir alan yelpazesi vardır: Dağıtım zinciri lojistiği, sınıflandırma, depolama, risk yönetimi, güç üretimi, hatta moleküler biyoloji ve polimer kimyası bu alanlar arasındadır. Düşük maliyetli ve daha kaliteli toplama ve işlem sistemleri ile kullanım ömrü sona eren ürünlerin etkili bir şekilde bölümlendirilmesi, Seco Tools'un döngüsel tasarım ekonomisini desteklemesini sağlayacaktır” diyor.

Çevre ve iklim değişikliğiyle ilgili sorunların ele alınmasında karşılaşılan en önemli sorunlardan birinin, görevin büyük bir ölçeğe sahip olmasına karşın Ted Forslund, Seco Tools'un 2030 yılına kadar %90 oranında döngüsel olma hedefine ulaşılabileceğine inanıyor. "Global zorluğun üstesinden gelmek için tedarikçilerimizle ve müşterilerimizle birlikte çalışmak çok önemlidir. Bunu yaparsak gezegenimiz için güvenli bir çalışma alanında daha az atıkla daha fazla değer yaratabiliriz, bu da her iki tarafın kazançlı çıkacağı bir durumdur." Slider Altına