Header Reklam
Header Reklam

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nden Zehirsiz Kent Olma Sözü

29 Nisan 2022
Samsun Büyükşehir Belediyesi’nden Zehirsiz Kent Olma Sözü

Samsun Büyükşehir Belediyesi, tüm canlıların yaşamını tehdit eden pestisit ve biyosidal ürünler yerine, ekolojik ve doğa dostu alternatifleri kullanacağına dair taahhütte bulunarak “Zehirsiz Kentlere Doğru” kararlılığını ortaya koyan Türkiye’deki ilk belediye oldu.

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin, Avrupa Birliği tarafından Sivil Toplum Diyaloğu VI kapsamında desteklenen, Avrupa Pestisit Eylem Ağı ortaklığı ve Zehirsiz Sofralar Platformu işbirliğiyle yürüttüğü Zehirsiz Kentlere Doğru projesi kapsamında başlatılan “Zehirsiz Kentler için Harekete Geç” başlıklı imza kampanyası için Samsun Büyükşehir Belediyesi’nden güzel bir haber geldi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kampanya kapsamında hazırlanan taahhüt belgesini imzalayarak, Samsun halkının daha yeşil ve daha sağlıklı bir çevrede yaşaması için pestisit ve biyosidal ürünlerden arınma yolunda “Zehirsiz Kent” olmanın gereklerini yerine getireceğini açıkladı.
Taahhüt belgesini imzalayan ilk belediye olan Samsun Büyükşehir Belediyesi, ekolojik ve doğa dostu alternatiflere geçeceğine dair verdiği söz ile zehirsiz kentlerin mümkün olduğunu gösterdi ve diğer belediyelere de iyi bir örnek ve öncü oldu. Başkan Mustafa Demir, aşağıdaki hedefleri gerçekleştirmek üzere uygun politikaları ve önlemleri uygulamayı taahhüt etti: 
1.    Belediyemizin kontrolü altındaki halka açık alanlarda herbisit (ot zehiri) kullanımının 2025 yılına kadar sonlandırılması için gerekli düzenlemelerin yapılması; diğer pestisitlerin ve biyosidal ürünlerin kullanımının ise 2030 yılına kadar %50 azaltılması.
2.    Belediyemizin kontrolü altındaki halka açık alanlarda tüm pestisit ve biyosidal ürünlerin kullanımının 2040 yılına kadar tamamen sonlandırılması.
3.    Pestisit ve biyosidal ürün yasağının, halka açık özel alanlara ve yaşam alanlarının yanındaki tarım alanlarında uygulanması için katılımcı stratejik eylem planlarının belirlenmesi ve ilgili tarafların bilgilendirilerek katılımcı olmalarına yönelik çağrı yapılması; bu konuda çalışma grubu oluşturulması.

 

“Havayı, suyu ve toprağı kirletmek kabul edilemez”

Samsun’da biyoçeşitliliğin güçlendirildiği ve halkın yaşam kalitesinin arttığı yerleşim alanlarını korumayı hedeflediklerini söyleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ali Tulumen, tüm canlılara zarar veren kimyasallarla havayı, suyu ve toprağı kirletmenin kabul edilemez olduğunun altını çizdiği açıklamasında, “Vektörle mücadele ettiğimiz alanlardan, canlı yaşamının bulunduğu yüzey suları ve akarsularda tamamen biyolojik mücadele yöntemlerini tercih ediyoruz. Bu alanların dışında kalan yerlerde kullanılan kimyasal ilaçların oranlarını da giderek azaltıyoruz.” dedi.
Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin öncülüğünde, Avrupa Pestisit Eylem Ağı ortaklığı ve Zehirsiz Sofralar Platformu işbirliği ile yürütülen Zehirsiz Kentlere Doğru projesinin bu anlamda son derece önemli olduğunu belirten Tulumen, sözlerine şöyle devam etti: “Daha sağlıklı şehirlerin oluşması adına projede emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”

Vakit kaybetmeden Zehirsiz Kentler

Zehirsiz Sofralar Platformu’nun sağlıklı bir gelecek için yürüttüğü çalışmalarının kamuoyunda ve karar vericilerde karşılık bulmasını olumlu karşıladıklarını söyleyen Platform Koordinatörü ve Buğday Derneği Genel Müdürü Batur Şehirlioğlu, “Dünyada ve Türkiye’de zehirsiz kent olma yolunda önemli adımlar atılıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi gibi, vektörle mücadele konusunda ekolojik ve doğa dostu alternatiflere yönelmeye başlayan belediyelerimizin ortaya koyduğu iyi örnekler, model uygulamalar sayesinde önümüzdeki yıllarda bu kararlılığı beyan eden belediyelerin artacağını ümit ediyoruz. Buğday Derneği olarak, bu yönde belediyelerimizi desteklemeye ve işbirliklerinin geliştirilmesi için çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz.” dedi.
Şehirlioğlu, yerel yönetimlerden zehirsiz alternatiflere geçilmesi için gereken adımları atmalarını beklediklerini belirttiği açıklamasında herkesi Zehirsiz Kentler Kampanyası’na destek olmaya davet etti.


“Zehirsiz Kentler İçin Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Taahhüdü” metninin tamamına şu adresten ulaşılabilir: 

https://www.zehirsizkentler.org/wp-content/uploads/2022/04/ZEHIRSIZ-KENTLER-TAAHUTNAME-1.pdf

Zehirsiz Kentler Kampanyası’na destek olmak için: Change.org/ZehirsizKentler
Zehirsiz Kentlere Doğru projesi hakkında daha fazla bilgi için: www.zehirsizkentler.org
 Slider Altına