Header Reklam
Header Reklam

Plastik Atık İthalatı Yasağı Kalkıyor

10 Temmuz 2021
Plastik Atık İthalatı Yasağı Kalkıyor

Polietilen atık ithalatı, 18 Mayıs 2021’de yasaklanmıştı. Bu yasak çevrecileri sevindirirken plastik endüstrisinden büyük tepki almıştı. Greenpeace; Türkiye’ye 2004 yılından bugüne Avrupa Birliği ülkelerinden ithal edilen plastik atıkların 173 kat arttığına dikkat çekmişti. Benzer tepkiler doğrultusunda polimer grubu olarak bilinen plastik hurda ithalatı yasaklanınca plastik sektörü zor duruma düştü. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) başta olmak üzere endüstrinin pek çok meslek örgütü, yıllık 10 milyon ton plastik üretimi ihtiyacının çok azının Türkiye'nin plastik atıklarından karşılanabildiğini, çok yüksek fiyatla ithal hammadde satın almaya mecbur bırakılmanın büyük güçlük yaratacağını öne sürdü.
Dünya Gazetesi’nin haberine göre Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, sektörel kuruluşlarla bir araya gelerek bir taslak çalışması yapıldı ve taslak üzerinde mutabakat sağlandı.

Sıkı denetim ve çipli takip başlayacak
Öncelikle 1350 firmanın tüm lisansları yeniden gözden geçirilecek ve sıkı denetim tedbirleri yaşama geçirilecek. Ton başına 100 TL şartının olacağı iddia edilen teminat mektubu zorunlu tutulacak, böylelikle merdiven altı firmaların önüne geçilebilecek.

Daha önce kırma makinesi ile elde edilen kapasitenin %50’si ile sınırlı tutulan ithalat miktarı için baz alınan kriter de değişiyor. Daha büyük ölçekli yatırım gerektiren ısıl işlem kapasitesi, ithalat oranını belirleyecek. Böylelikle ithalat miktarı ve ithalatçı firma sayısının düşmesi bekleniyor.

Taslağa göre, daha çevreci geri dönüşümün yapılabilmesi için firmaların gerekli makine ve ekipmanları bulundurması gerekecek. Taslaktaki bir diğer önemli yenilik ise ithal edilen atığın takibi için tehlikeli atık taşımacılığında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kullandığı Mobil Atık Takip Sistemi’ne (MoTAT) ithal plastik atık da dahil edilecek. Böylelikle ithal plastik atıklar limandan fabrikaya gidene kadar çipli sistemle takip edilecek. Yani atık plastiklerin beyan dışı bir yere nakledilmesi mümkün olmayacak. Mevzuat taslağının yakın zamanda yayınlanması bekleniyor.Slider Altına