Header Reklam
Header Reklam

Mercedes-Benz Türk'ten, “Çevre Yönetim Sistemi”

31 Mayıs 2018
Mercedes-Benz Türk'ten, “Çevre Yönetim Sistemi”

 Mercedes-Benz Türk; Daimler bünyesindeki çevre koruma verimliliği düzenlemelerine birebir uymaya devam ederken; sorumluluk bilinci doğrultusunda tesislerinin çevreye etkilerini sürekli azaltıyor ve iyileştirmelerine devam ediyor. Son olarak ISO 14001:2015’e geçiş denetimini başarıyla tamamlayan ve Çevre Yönetimi Sistemi sertifikasını almaya hak kazanan Mercedes-Benz Türk; ilgili yasal yönetmeliğin gerektirdiği sertifikalara sahip uzmanlardan oluşan Enerji Yönetim Takımı’nın hazırladığı düzenli raporlamalarla iyileştirme gereken noktaları ve tasarruf potansiyellerini belirledikten sonra gerekli yatırımları gerçekleştiriyor.

Atık yönetimine 2 milyon Avro’ya yakın yatırım                                                            

Atık Yönetimi ile Hoşdere Otobüs Fabrikası ve Aksaray Kamyon Fabrikası’nda “tehlikeli” ve “tehlikesiz” atıklar, oluştukları noktalarda biriktirilerek bertaraf işlemine gönderiliyor. Bu yöntemle atıkların fabrika içinde taşınması kolaylaştırılırken, fabrika sahasında bulunan merkezi atık mahalinde de daha fazla yer kazanılıyor. Mercedes-Benz Türk, atık yönetimi ile ilgili Hoşdere Otobüs Fabrikası’na 1.000.000 Avro’nun üzerinde ve Aksaray Kamyon Fabrikası’na ise 700.000 Avro’yu aşan tutarlarda yatırımlar gerçekleştirdi.

2017 yılında uygulanmaya başlanan Sıfır Atık Su projesiyle de fabrikadan çıkan bütün tehlikeli atık sular fabrika içerisinde bulunan endüstriyel ve biyolojik arıtma tesislerinden geçerek deşarj ediliyor.

Mercedes-Benz Türk, Hava Kirliliği Kontrolü’nü de elden bırakmıyor ve fabrikalarındaki yanma, yapıştırma ve boya süreçlerinden kaynaklanan uçucu organik bileşen emisyonlarını kontrol altında tutuyor. Bu emisyonların azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, son 4 yılın en düşük uçucu organik emisyon değerlerine ulaşıldı.

Bina otomasyon sistemiyle enerji tasarrufu

Hoşdere Otobüs Fabrikası’ndaki bina otomasyon sisteminin bir parçası olan zaman programları ile aydınlatmalarınve ısıtma-soğutma sistemlerinin gereksiz yere çalışması engelleniyor, buna ek olarak ısı kontrol cihazları ile ortam sıcaklıkları izlenerek kontrol sağlanıyor. Aydınlatmalar, ısıtma-soğutma sistemleri ve pompalar zaman programları ile kontrol edilirken, ısı geri kazanım sistemi ile ısıtma yapılan zamanlarda emilen havadaki ısı geri kazanılarak tekrar ortama veriliyor. Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nın kuruluşundan beri kullanılan bina otomasyon sistemi ile yaklaşık %25 oranında enerji tasarrufu sağlanıyor. Enerjinin daha verimli kullanılmasını hedefleyen ve enerji kesintisi nedeniyle ortaya çıkabilecek olumsuz çevresel etkileri kaynağından engellemek amacıyla Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda kurulan “Trijenerasyon Tesisi” sayesinde doğalgaz kullanılarak; elektrik, ısıtmave soğutma suyu elde ediliyor. Bu sistemle elektrik ihtiyacının %100’ü, kış aylarında ise ısı ihtiyacının %40’ı ve yaz aylarında klima amaçlı soğutma ihtiyacının bir kısmı karşılanıyor. Tüm bu çalışmalar sonucunda; 2007 senesinden beri Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda sürdürülen enerji verimliliği çalışmaları kapsamında araç başı %30’un üzerinde enerji tasarrufu elde edilirken, karbondioksit salınımında yıllık 10.000 ton civarında düşüş sağlandı.

Markanın sahip olduğu Aksaray Kamyon Fabrikası’nda ise 2017 yılında elektrik tüketiminde %3, doğalgaz tüketiminde %14 ve su tüketiminde %20 oranında tasarruf sağlanırken, karbondioksit salınımında %23,5 oranında düşüş elde edildi.

Fosfatlama ve katodik daldırma ile çevre dostu fabrikalar

Mercedes-Benz Türk, korozyon direnci ve profil içi çeperlerinde sağladığı yüksek kaplanabilirlik açısından mevcut en modern malzeme ve süreç seçimini tercih ederek Hoşdere ve Aksaray’daki fabrikalarında fosfatlama ve katodik daldırma sistemini uyguluyor. Son derece çevreci olan bu sistemsayesinde 10 yılı aşkın korozyon garantisi sağlanarak ürünlerin kullanım süresi artırılırken, ortaya çıkabilecek onarım amaçlı boyama ihtiyacı minimuma iniyor. Bu sayede bir yandan hammadde ve enerji tasarrufu sağlanırken diğer yandan da onarım sürecinin doğurabileceği çevre kirliliği sınırlandırılıyor. Süreç olarak son derece çevreci olan kataforez, su bazlı olmasına bağlı olarak tehlikeli atık ve solvent emisyonu oluşumuna neden olmuyor ve kataforez banyosu sürekli kullanıldığından atık suya yol açmıyor.

Hoşdere Otobüs Fabrikası için bir dönüm noktası oluşturan astar robotu kullanımı sayesinde de araç başı tüketilen astar boya miktarı en az %40 düşürülerek üretim kalitesi artırılırken; kimyasal kullanımı azaltılarak, VOC salınımının da azalmasına katkıda bulunuldu.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Kalite Güvence Direktörü Murat Bengü “Mercedes-Benz Türk olarak ‘sürdürülebilir çevre, sürdürülebilir üretim’ felsefesi ile üretimin her adımında çevreyi korumaya büyük önem veriyoruz. Süreçlerimizi ve teknolojik tercihlerimizi bu doğrultuda şekillendirerek çevresel yükün azaltılması için birçok faaliyet yürütüyoruz. Yoğun emek gerektiren bir iş olması sebebiyle kişinin sahip olduğu bilinç işin kalitesini çok etkiliyor. Bu sebeple çevre süreçlerinde farkındalık ve bilinçlendirme eğitimlerine çok önem veriyoruz.” şeklinde konuştu.

Mercedes-Benz Türk Kamyon Üretim Mühendisliği Direktörü Sedat Zeytunlü ise; “Aksaray Kamyon Fabrikamızda gerçekleştirdiğimiz çevreci uygulamalar neticesinde Daimler kuruluşları arasında düzenlenen Çevre Liderlik Ödülü yarışmasında 77 proje içerisinden, Aksaray Kamyon Fabrikası “Geleceğimizi Koruyalım” projesi ile 3.’lük ödülüne layık görülerek; Daimler Çevre Liderlik ödülünü 2 kez alan tek fabrika unvanına da sahip oldu. Bu bizim için büyük bir gurur kaynağı.’’ dedi.

2017 yılında fabrikalar özelinde yapılan çalışmalar:

Hoşdere Otobüs Fabrikası:

-          Fabrikanın ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisinin üretildiği kojenerasyon elektrik üretim tesisinde 2 adet yeni nesil ve %2.5 daha verimli doğalgaz motoru devreye alınarak, doğalgaz sarfiyatında 259.000 m³ ve CO2 emisyonunda yaklaşık 463 ton/yıl azaltım sağlandı.

-          Tesis suyunun ısıtılmasında kullanılan kazanların değiştirilmesi ile yıllık yaklaşık 679.000 m³ doğalgaz tasarrufu ile birlikte 1215 ton CO2 emisyon azaltımı sağlandı.      

-          Tesis genelinde 5080 aydınlatma armatürü LED ile değiştirildi, 1.800.000 kWh elektrik enerjisi tasarrufu ve 832 ton CO2 emisyon azaltımı sağlandı.

-          Boya kabinlerine takılan varlık sensörleri sayesinde kabin içerisinde uygulama olmadığı durumlarda yüksek güçlü fanlar yavaşlatılmakta, otomasyon program revizyonları sayesinde tesis verimlilikleri artırılmakta ve enerji tüketimlerinde ciddi düşüş sağlanmakta. Bu revizyonlar sayesinde toplamda 2.350.000 kWh elektrik enerjisi tasarrufu ve yıllık 1086 ton CO2 azaltımı gerçekleştirildi.

Aksaray Kamyon Fabrikası:

-          2017 yılında, fabrika ana ısı beslemesini sağlayan sistemlerde yapılan yatırım ve iyileştirmeler sayesinde 2.200 ton CO2 salınımı önlendi. Beraberinde fabrika kapalı alanlarında ısıtma sistemleri için standart bir düzenleme yapıldı ve kapalı alan sıcaklıkları yönetilebilir hale getirildi. Bu proje ile de 2.000 ton CO2 salınımının önüne geçildi.

-          Gün ışığı sensörüne göre aydınlatma şiddet ayarı yapabilen full otomasyonlu LED aydınlatma sistemlerine geçiş süreci başlatıldı. Bu düzenleme sayesinde 411 ton CO2 salınımı önlendi.

-          Ana enerji kalemlerinden biri olan basınçlı hava tüketimleri konusu ele alındı ve bu alanda yapılan iyileştirme faaliyetleri ile 101 ton CO2 salınımı engellendi.Slider Altına