Masdaf, Atıksuları Deşarj Ederken Çevreyi de Koruyor

21 Mayıs 2021 Dergi:

Sanayileşme ve hızlı nüfus artışıyla birlikte su kaynakları üzerindeki kirlilik hızla artıyor. Atıksu arıtma tesislerindeki suyun sorunsuz bir şekilde; deniz, göl ve dere gibi doğal su kaynaklarına deşarj edilmesi hayati önem taşıyor. Pompa sektörünün lider markalarından Masdaf’ın ileri teknoloji “ENDURO Dalgıç Pompaları”, atıksu arıtma tesislerindeki zorlu olan kanalizasyon atıklarıyla mücadelede etkili çözümler sunarak, suyun deşarjı esnasında yaşanan sorunları ortadan kaldırıp, çevreyi koruyor. 

Sanayileşme, şehirleşme, nüfus artışı ve zirai faaliyetler su kirliliğine neden olan başlıca etmenler arasında yer alıyor. Bütün dünyada ve ülkemizde sınırlı olan su kaynakları üzerindeki kirlilik giderek artıyor. 

Evsel ve endüstriyel atıklar genellikle akarsulara boşaltılıyor. Kirlenen bu suların çoğu zaman tarımsal alanlarda kullanılması ise toprağın kirlenmesine ve zaman içerisinde bu toprakların çoraklaşmasına sebep oluyor. Bu noktada doğal kaynakların korunması, bitkilerin, hayvanların ve insanların su kirliliğinden etkilenmemesi için kurulan atıksu arıtma tesisleri ve bu tesislerde kullanılan “dalgıç atıksu pompaları” hayati önem taşıyor. 

atiksu-aritma-tesisiMasdaf’ın ENDURO serisi dalgıç pompaları, atıksu arıtma tesislerinde arıtılan suyun; deniz, göl ve dere gibi doğal su kaynaklarına deşarjı esnasında zorlu olan kanalizasyon atıklarıyla mücadelede etkili çözümler sunarak, katı ve büyük partiküller nedeniyle pompalarda yaşanan sorunların çevre üzerinde tehdit oluşturmasının önüne geçiyor. 

Çark yapıları sayesinde farklı atıksuları kolaylıkla basınçlandırabilen ENDURO serisi dalgıç pompalar, atıksu arıtma tesislerinin yanı sıra evsel ve endüstriyel ham kanalizasyon atıklarının taşınmasında, çamurlu ve katı parça içeren sıvıların taşınmasında ve fabrika atık sıvılarının naklinde de kullanılıyor.

enduro-pompaMasdaf Ar-Ge departmanı tarafından TS 12599 standardına uygun olarak tasarlanan ENDURO dalgıç pompalar, helisel yapıdaki salmastra kutusu ile pis su içerisinde bulunan katı parçacıkları, mekanik salmastradan uzak tutarak, mekanik salmastrayı koruyor ve uzun bir çalışma ömrü sunuyor. Pompa içerisinde kullanılan “su kaçağı elektrodu” ise mekanik salmastradan veya herhangi bir sebepten dolayı oluşabilecek kaçakları erken şekilde uyararak, sistemin kesintiye uğramasının önüne geçiyor. Termistör kullanımıyla da motorun aşırı ısınmasına karşı koruma sağlanıyor. 

ENDURO dalgıç pompaların gövdesinde bulunan temizleme kapağı ise pompanın, tesisattan sö¬külmesine ihtiyaç duyulmadan hızlı müdahale ve bakım avantajı sunuyor.