MARUF21 için Geri Sayım Başladı

13 Temmuz 2021 Dergi:

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından 1-3 Ekim 2021 tarihleri arasında ikincisi online olarak düzenlenecek Marmara Urban Forum (Marmara Uluslararası Kent Forumu-MARUF21), COVID-19 salgınıyla birlikte yerleşik kentsel politikaları ve planlama süreçlerini yeniden sorgulamanın gereğiyle “Çözüm Üreten Kentler: Yeniden Düşün, Birlikte Hareket Et” başlığı etrafında şekilleniyor.

6 temel eksen

Dünya genelinde, kentleri derinden sarsan salgın sürecinden çıkarılan dersleri öğretilere dönüştürmek ve köklü dönüşümleri başlatmak için bir fırsat olarak ele alan Marmara Urban Forum kapsamında düzenlenecek olan oturumlar, geleceğin kentleri hakkında açılan tartışma alanında birbirini besleyecek olan altı ana eksen üzerinden ilerleyecek. Forum boyunca, 

  • “Sağlıklı”, 
  • “Kapsayıcı”, 
  • “Yenilikçi”, 
  • “Dayanıklı”, 
  • “Sürdürülebilir” ve 
  • “Yaratıcı” kentler 

olarak belirlenen temel eksenler ışığında; kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler ve tüm diğer paydaşlar ile birlikte yürütülecek olan bir diyalog, üretim ve paylaşım zemini oluşturulacak. Ana partnerleri arasında UN-Habitat’ın da bulunduğu MARUF21, yerel ve uluslararası birçok partnerin katılımıyla meselelere çok yönlü bakış açısı sağlayacak.

MARUF21, birlikte üretmek için başvuruları bekliyor

Doktora Çarşısı (PhD Showcase)

İlk MARUF’ta en çok ilgi gören etkinliklerinden biri olan Doktora Çarşısı, bu yıl da öğrencilere çalışmalarını akademisyenler, yerel yöneticiler ve belediye başkanlarından oluşan jüriye ve forum katılımcılarına sunma fırsatı verecek. Birinci seçilen araştırma 1000$; iki araştırma ise 250$ mansiyon ile ödüllendirilecektir. MARUF21 Doktora Çarşısı’na başvuru alınacak tez konuları; çevre, iklim değişikliği, biyoçeşitlilik, sürdürülebilirlik, kentleşme, ulaşım, dayanıklılık, altyapı, sosyal hizmetler, göç, kentsel tasarım, akıllı şehircilik, yerel yönetimler, yönetişim, kamu sağlığı olarak belirlenmiştir. Başvurular, doktora çalışması yürüten ulusal ve uluslararası tüm araştırmacılara açıktır. 
Detaylı bilgi ve başvuru için: https://www.marmaraurbanforum.org/doktora-carsisi

Kamu Sağlığı Oturumları (Public Health Sessions)

MARUF21 kapsamında özellikle “Kamu Sağlığı” konusu ile kentlilerin sağlıklı bir toplum biçiminde yaşamasını sağlamaya yönelik çalışmalar ele alınacaktır. Düzenlenecek oturum etkinlikleri kapsamında çeşitli paydaşların kamu sağlığı konusundaki hizmetleri ve çalışmaları ile bilgi ve deneyimleri aktarılacak. Ulusal ve uluslararası özel sektör profesyonelleri, sivil toplum temsilcileri, yerel yönetimler ve kamu kurumu temsilcileri ile akademisyenler, araştırmacılar ve öğrenci toplulukları “Kamu Sağlığı Oturumu” yan etkinliğine başvuruda bulunarak MARUF21’in bir parçası olabilirler. 
Detaylı bilgi ve başvuru için: https://www.marmaraurbanforum.org/kamu-sagligi-oturumu

Networking Etkinlikleri (Networking Events)

“Amaçlar için Ortaklıklar” başlıklı 17. Sürdürülebilir Kalkınma Amacı’na (SKA) doğrudan hizmet edecek olan MARUF21 Networking Etkinlikleri, MARUF21 için belirlenen konularda yapılacak olup benzer ilgi alanlarına sahip kurumların temsilcilerini bir araya getirecektir. Etkinliklerin formatı düzenleyenlerin tercihi doğrultusunda panel, açık tartışma, yuvarlak masa gibi farklı türlerde olabilecektir. Etkinlik sürecinde çeşitli katılımcı araçlar kullanılarak katılımcıların söz almaları sağlanacaktır. Tematik olarak düzenlenecek toplantılarda belirlenen gündem doğrultusunda iyi uygulamalar paylaşılabilecektir. 
Networking Etkinliği hakkında detaylı bilgi ve başvuru için: https://www.marmaraurbanforum.org/networking-etkinlikleri

İyi Uygulama Çarşısı (Good Practice Showcase)

İyi Uygulama Çarşısı, yerel yönetimlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) kapsamında ele alınan sosyal, ekonomik ve çevresel problemlere çözüm üretmek amacıyla geliştirdikleri projeleri 5 dakika içerisinde tanıtmalarına olanak sağlayacak bir MARUF21 oturumudur. Yerel yönetimlerin birbirleriyle bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmasına ve iyi uygulamaların yaygınlaşmasına zemin hazırlayacak olan İyi Uygulama Çarşısı’na dünya üzerindeki her seviyede yerel yönetim (belde, ilçe, il, büyükşehir) başvuru yapabilir. 
Detaylı bilgi ve başvuru için: https://www.marmaraurbanforum.org/iyi-uygulama-carsisi

Kamusal Alan Etkinlikleri (Public Space Events)

MARUF21 kapsamında kentlilerin bir araya gelebileceği ve kent ile bütünleşebileceği kamusal alanda gerçekleştirilecek etkinlikler için başvurular açıldı. Etkinlikler, düzenleyenlerin tercihi doğrultusunda sergi, tiyatro gösterisi, teknik gezi, müzik dinletisi, sanat gösterisi gibi farklı formatlarda planlanabilir. Etkinlilerini kentte yaşayan insanlara duyurmak ve kente yaymak isteyenler aşağıdaki linkten başvurularını yapabilirler. 
Detaylı bilgi ve başvuru için: https://www.marmaraurbanforum.org/kamusal-alan-etkinlikleri

Foruma ilişkin tüm detaylara ulaşmak için: www.marmaraurbanforum.org