Header Reklam
Header Reklam

Kentleşme ve Sürdürülebilir Şehirler Eğitimi

18 Haziran 2018
Kentleşme ve Sürdürülebilir Şehirler Eğitimi

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi tarafından oluşturulan STK Clinique, ayda iki defa olmak üzere sivil toplum kuruluşlarını desteklemek amacıyla eğitimler düzenliyor. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında, 11. hedef olarak sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları STK Clinique’nin başlangıç dersi olacak. 22 Haziran’da Kadir Has Üniversitesi’nde düzenlenecek eğitim WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler’den Kentsel Gelişim&Erişilebilirlik Yöneticisi Dr.Çiğdem Çörek Öztaş ve Stratejik İletişim Koordinatörü Hande Küçükcoşkun Dönmez’in eğitim ortaklığı ile Kentleşme ve Sürdürülebilir Şehirler başlığına odaklanacak.  

Detaylar için: https://wrisehirler.org/etkinlikler/kentle%C5%9Fme-s%C3%BCrd%C3%BCr%C3%BClebilir-%C5%9Fehirler

 Slider Altına