Header Reklam
Header Reklam

Kadıköy’de “Yeşil Binaların Ayak İzi” Semineri

03 Şubat 2020
Kadıköy’de “Yeşil Binaların Ayak İzi” Semineri

Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi İklim Elçileri ortaklığında düzenlenen “İklimin Ayak İzleri Seminerleri”nin beşincisi; “Yeşil Binaların Ayak İzi” konu başlığı ile 1 Şubat Cumartesi saat 14.00’te Tasarım Atölyesi Kadıköy’de yapıldı.

Moderatörlüğünü İklim Elçileri Koordinatörü Işık Baştuğ’un yaptığı seminerin konuşmacıları Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği Genel Sekreteri Engin Işıltan ve Demir Enerji Danışmanlık Bina Başkanı Beril Alpagut Kishalı idi. Işıltan’ın “Yaşanabilir Bir Çevre İçin Yeşil Binalar Sistemleri”ni ve Kishalı’nın “Enerji Verimli Binalar ve Avrupa Birliği Ekseninde Pozitif Enerji Yerleşimler”ini anlattığı seminer, çeşitli disiplin mensubu katılımcı tarafından ilgiyle izlendi.
Engin Işıltan sunumunda özetle şu bilgilere yer verdi: “Dünya nüfusunun 2050 yılında 9 milyara ulaşması ve nüfusun %70’inin de kentlerde yaşıyor olması bekleniyor.Dünyanın kendini yenileme hızı sınırlı. 2019 yılı Ağustos ayında dünya, ürettiğinden fazlasını harcadı.2025 yılına gelindiğinde, 1.8 milyar insan mutlak su sıkıntısı çekecek. Dünya üzerindeki suyun sadece %2.5’i tatlı sudur ama bunun sadece %0.3’ü kullanılabilir durumdadır. Binalar su tüketiminin %15’inden sorumludur. Paris COP21’deki mutabakata göre küresel ısınmada endüstri öncesine göre maksimum 1.5-2 °C artış sınırı, 3.7 °C’ye doğru gidiyor. Dünya, aşırı iklim olayları, kuraklık, ani seller, deniz seviyesinin yükselmesi, biyolojik çeşitliliğin yok olması gibi sorunlarla mücadele ediyor. Yeşil binaların önemi bu doğrultuda giderek artıyor. Yapılan araştırmalara göre işletme giderleri açısından bir yılda tasarruf ortalaması dünyada %8, Avrupa’da %7, 5 yılda ise dünyada %14, Avrupa’da %13’tür. Yapılan yatırımın geri ödeme süresi ise dünyada 7, Avrupa’da 9 yıldır. Yeşil bina sertifikasyonu konusunda her ne kadar başı LEED çekiyor olsa da dünya genelinde pek çok sertifikasyon sistemi mevcuttur. Derneğimiz ÇEDBİK (Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği) B.E.S.T. Türkiye koşullarına uygun sertifika sistemi geliştirmiştir. Türkiye'de geliştirilen bu sertifika sayesinde hem sertifika geliri yurtiçinde kalacak hem de yerel ihtiyaçlar daha büyük ölçüde gözetilebilecektir. Bu Sertifika kapsamında konutlar; Bütünleşik Yeşil Proje Yönetimi, Arazi Kullanımı, Su Kullanımı, Enerji Kullanımı, Sağlık ve Konfor, Malzeme ve Kaynak Kullanımı, Konutta Yaşam, İşletme ve Bakım, Yenilikçilik olmak üzere 9 başlık altında değerlendirilmektedir. Bu başlık altında yer alan her bir alt başlık, bir puan değerine sahiptir. Bu sistem ile KİPTAŞ’ın 23 binadan oluşan projesi, B.E.S.T. Yeşil Bina Sertifikası almaya hak kazandı.”
Demir Enerji Proje Müdürü Beril Alpagut, dünya ve kentlerin geleceğine yönelik bilgi vererek başladığı sunumunda özetle şunları söyledi: “Birleşmiş Milletlerin nüfus projeksiyonlarına göre 2015’te 7.3 milyar olan dünya nüfusunun 2100 yılında 11.2 milyar olması bekleniyor. 2008 yılında ilk kez kent nüfusu, kır nüfusunu geçti. 1900’de 1 milyonun üzerinde nüfusa sahip 11 kent varken bu sayı 2025’te 599’a yükselmiş olacak ve bu kentlerin %80’i, gelişmekte olan ülkelerde yer alacak. Kentler dünya yüzeyinin %2’sini kapladığı halde toplam kaynakların %75’ini tüketip, atıkların tamamına yakınını üretiyor. Toplam enerji tüketiminin %80’inden ve sera gazı salımlarının %75’inden sorumludur. Sadece kentsel yapılar toplam enerji tüketiminin %30’undan sorumludur. Kadıköy Belediyesi sınırları içinde sanayi bulunmadığı için yapıların enerji tüketimindeki payı %64.56 gibi bir orana yükselmektedir. Ulaşım ise %33.92 oranı ile ikinci büyük dilimi oluşturmaktadır. Kadıköy’deki binalarda enerjinin %57’si ısıtma, %21’i sıcak su hazırlama, %17’si soğutma, %6’sı ev cihazları ve %4’ü aydınlatma için kullanılmaktadır. Kentsel sera gazları ve enerji tüketiminin azaltım potansiyeli; belediye binaları, tesisler, ekipmanlar, sanayi, konutlar, ticari yapılar, ulaşım, atıksu, katı atık, tarım, hayvancılık, ormancılık gibi yaşamın her alanında mevcuttur. Hedeflenmesi gereken enerji dönüşümü; enerji üretiminde yenilenebilir kaynakların kullanımı, endüstride ve binalarda karbonsuzlaştırma, yerinde üretim ve tüketim, düşük karbonlu ekonomiye geçiş, enerji üretim, iletim, dağıtım ve tüketiminde esnekliği kapsamaktadır. Akıllı şehir, bilişim teknolojilerinden güvenli bir şekilde faydalanılarak kent varlıklarının ve kaynaklarının entegre yönetimini ifade eden bir kentsel gelişim vizyonudur. İnsan kaynakları, mevzuat alt yapısı ve teknoloji, bu dönüşüm sürecinin bileşenleridir. PED (Pozitif Enerji Bölgesi) yıllık pozitif enerji dengesine ulaşmak için aralarındaki ve daha büyük enerji sistemi arasındaki enerji akışını aktif olarak yöneten farklı tipolojilere sahip binalardan oluşan ve belirli sınırları olan kentsel alandır. Sürdürülebilir kentleşme için pozitif enerji bölgesine doğru eğilim bulunmaktadır.” Konuşmasında Avrupa Birliği Akıllı Şehir Projelerine de yer veren Alpagut’un konuşmasının ardından izleyenlerin soruları yanıtlandı.

Kadıköy Belediyesi Bütüncül ve Katılımcı İklim Eylemi Projesi

Kadıköy Belediyesi Türkiye Avrupa Vakfı ortaklığı ile birlikte Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı’na “Kadıköy Belediyesi Bütüncül ve Katılımcı İklim Eylemi” projesiyle başvurmuş ve hibe almaya hak kazanmıştı. IPA 2013’ün (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı) finanse ettiği program kapsamında iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya yönelik, Kadıköy Belediyesi tarafından küresel ve AB düzeyi strateji ve yöntemlerle düzenlenen bir dizi etkinliklerle, belediye çalışanları ve Kadıköy sakinlerinin aktif katılımını önceleyen katılımcı bir perspektifle, bütüncül bir yaklaşım geliştirilmekte ve uygulanmakta. 
 Slider Altına