Header Reklam
Header Reklam

İstanbul’un Akıllı Şehir Vizyonu Tartışıldı

06 Mayıs 2021
İstanbul’un Akıllı Şehir Vizyonu Tartışıldı

İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Akıllı Şehir Müdürlüğü, İPA, BİMTAŞ ve EY tarafından gerçekleştirilen çalıştayda 200’den fazla katılımcı ile pandemi süreciyle birlikte değişen kent yaşamında teknolojinin etkin kullanımını tartıştı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, “16 milyona hizmet ederken, kentimizi akıllı teknolojilerle donatmak İBB’nin önceliğidir” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na bağlı Akıllı Şehir Müdürlüğü, değişen dünyada İstanbul’un akıllı şehir, yenilikçilik ekosistemine yönelik vizyon ve yol haritasını revize ettiği çalışmalar serisinin ilki olan “Vizyon ve Misyon Belirleme Çalıştayı”nı düzenledi. İBB Akıllı Şehir Stratejik Planı, ülkemizin yerel yönetim seviyesinde yapılan ilk plan olma özelliğini taşıyor. Plan, aynı zamanda kentsel yaşamın farklı boyutlarında (çevre, ulaşım, enerji vb.) eylem alanları ve projeleri tanımlıyor. Böylece “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” (SKH) yerel ölçekte uygulanabilir hale getirilmesi hedefleniyor.

Akıllı şehir İBB mottosunun bir parçası

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İBB’nin “Akıllı Şehir” vizyonuna verdiği önemi şu sözlerle ifade etti: “16 milyona hizmet ederken, bizim genel mottomuz; vatandaşın sorunlarını çözerken kente aynı zamanda bir değer katıyor olabilmek. Bugünün dünyasında bu iki amacı yerine getirebilmek için de teknolojiyi kullanabilmek, kenti tüm teknolojik gelişmelerle akıllandırmak ve insanımıza hayatını kolaylaştırabilecek yönde hizmet sunulabilmesi bizim önceliklerimizin arasında bulunuyor.”

Gelir eşitsizliği sekiz katına çıktı

Çalıştay programı, açılış konuşmasının ardından İBB Akıllı Şehir Müdürlüğü’nün sunumu ile devam etti. Dünyayı dönüştüren trendlerin anlatılmasıyla başlayan sunum, geleceğin çalışma dünyası ve trendlerinin anlatılmasıyla ilerledi. İstanbul özelinde dikkat çeken bilgilerin de paylaşıldığı sunumda, 2006-2018 yılları arasında İstanbul’da gelir dağılımındaki eşitsizliğin artarak, en yüksek ve en düşük gelir grubu arasındaki farkın sekiz katına çıktığı ifade edildi. Akıllı Şehir kavramları arasındaki en önemli temalardan biri olan ulaşım. Bu alanda yapılan araştırmalar sonucunda İstanbul trafik sıkışıklığı konusunda 2019 yılında 9. sırada iken 2020 yılı itibariyle 5.sıraya yükseldiği bilgisi çalıştay sırasında aktarılan bilgilerden bir diğeriydi. Sunumda dikkat çeken bir diğer bilgi ise 2019 yılında İstanbul’un net iç göç hızı yüzdü 7,9 iken, 2020 yılında artışın tersine yüzde -3,4 olarak ölçümlendi. Aktarılan veriler ışığında: nüfus artışı, ekonomik belirsizlikler, iklim değişikliği gibi temel güçlerin beraberinde getirdiği değişimlerin, İstanbul’un ihtiyaçları üzerinde doğrudan etkiye sahip olduğu görüldü.

100 kentin karbon salımına etkisi yüzde 18

Çalıştay bilgilendirme sunumunda hızlı şehirleşme ve nüfus artışı, iklim değişikliği, ekonomik belirsizlikler ve teknolojiye ayak uyduramama gibi sebeplerin; altyapı, kentleşme, enerji, ulaşım gibi temel ihtiyaçların planlama ve uygulamasında şehirleri zorlandığı aktarıldı. Yapılan araştırmalar sonucunda İstanbul’un da aralarında bulunduğu 100 kentin dünyadaki karbon salımına etkisinin yüzde 18 olduğu söylendi. İstanbul Planlama Ajansı’nın da konu hakkında yapmış olduğu araştırmalar sunumda yer aldı. İstanbul’un 2050 yılında düşük karbonlu kent olma hedefinin gerçekleşebilmesi için karbon salınımlarının 2030 yılında en az yüzde 40 oranında azaltılması gerekiyor. Bu anlamda İstanbul’un, geleceğin şehrine dönüşümünü hızlı bir şekilde tamamlamak için mevcut endeks ve vatandaş ihtiyaçlarının güncellenmesi çalışması İBB Akıllı Şehir Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yapılan ‘Vizyon ve Misyon Belirleme Çalıştayı’ ile bu adımlar hızlı bir şekilde tamamlanacak ve akıllı şehir tematik çalıştayları da müdürlük tarafından önümüzdeki günlerde gerçekleşecek.

13 vizyon, 13 misyon

Çalıştaya; İBB ve iştirak şirketleri, ilçe belediyeleri, bakanlıklar, akademi dünyası, STK ve özel sektörden birçok temsilci katılım sağladı. 200’ü aşan katılımcı sayısı ile 4 saatlik çevrimiçi bir çalıştay gerçekleştirildi. 13 farklı grup oluşturulan çalıştayda katılımcılar, aktif bir çalışma gerçekleştirerek İstanbul Akıllı Şehir özelinde vizyon ve misyon ifadelerini oluşturdu. İki saatlik grup çalışmalarının ardından ortaya çıkan “13 vizyon ve 13 misyon ifadesi”, tüm katılımcılara açıklandı. Açıklanan ifadeler sonrasında katılımcılar çevrimiçi yöntem ile önce “vizyon ifadelerini” sonrasında da “misyon ifadelerini” uygulama üzerinden oyladılar. Oylama sonuçlarının açıklanması sonrasında katılımcılar söz alarak çalıştayın çok yararlı olduğunu ve çok keyifli geçtiğini belirttiler. Bazı temsilciler ise İBB’nin bu çalışmada tüm sektör temsilcilerini bir araya getirmesinin çok önemli olduğunu söylerken, İBB Akıllı Şehir Müdürlüğü tarafından İstanbul’da yaşayan ve İstanbul’u seven İstanbullular ile bu çalışmaların yapılması ve nihayete ermesinin çok büyük değer taşıdığı belirtildi.Slider Altına