Header Reklam
Header Reklam

İSKİ Genel Müdürlüğü Görevine Dr. Şafak Başa Vekaleten Atandı

06 Haziran 2022
İSKİ Genel Müdürlüğü Görevine Dr. Şafak Başa Vekaleten Atandı

6 Eylül 2019 tarihinden itibaren İSKİ Genel Müdürlüğü görevini başarıyla yürüten Raif Mermutlu, 8 Ağustos 2022 tarihi itibariyle emeklilik nedeniyle İSKİ’den ayrılacak.  
İSKİ Genel Müdürlüğü görevine, halen kurumumuzda Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Şafak Başa vekaleten görevlendirildi. 
İSKİ Genel Müdür Vekili Dr. Şafak Başa’nın Özgeçmişi:
1969 doğumlu Başa, 1990 yılında İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1992 yılında ODTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu İngilizce hazırlık programını tamamladı. 1993-1994 yılları arasında İngiltere’de yabancı dil eğitimi ve kamu yönetimine yönelik kurslar aldı.
13 Mart 2015 tarihinde Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğüne atanan Dr. Şafak Başa, Genel Müdür olarak görev yaptığı 4,5 yıllık süre zarfında, şehrin altyapı sorunlarının çözümü için büyük gayret gösterdi. Bu dönemde 2.650 km içme suyu, atıksu ve yağmur suyu yatırımı gerçekleştirildi. Tekirdağ sağlıklı içme suyuna kavuştu, atık su arıtma kapasitesi rekor düzeyde arttırıldı. Yapılan çalışmalar sonucu TESKİ her yönden kurumsal bir yapıya kavuştu.
Başa, 9 Ağustos 2019 tarihinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Temmuz 2021’e kadar İSKİ İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yaptı. O tarihten itibaren de İSKİ Bilgi İşlem, Abone Hizmetleri ve Şebekelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, aynı zamanda İSKİ Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini sürdürdü. Dr. Şafak Başa, evli ve iki kız çocuğu babası.
Akademik Kariyeri
•    Karabük-Yenice (1995-1998) ve Ordu-Mesudiye (1998-2002) ilçelerinde kaymakamlık 2002 yılında Mülkiye Müfettişliği. 
•    2003’te Mülkiye Başmüfettişliği. Aynı zamanda TODAİE’nin araştırma projelerinde (yerel kamu hizmeti standartlarının araştırılması ile yerellik düzeyinin araştırılması projeleri) görev aldı. 
•    Kamu Yönetimi Uzmanları Derneği yönetim kurulu üyesi (2007-2008) ile Devlet Denetim Elemanları Derneği denetim kurulu üyesi (2011-2013).
•    2007 yılında “1980 Sonrası Dönemde Mülki İdarede Dönüşüm” başlıklı çalışmasıyla TODAİE Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı.
•    2008 yılında Çin Halk Cumhuriyeti’nde insan kaynakları yönetimi alanında incelemelerde bulundu.
•    2010 yılında ABD Northern Illinois University, College of Business’de “Professional Communication and Public Management Leadership” adlı eğitim programı.
•    2012 yılında Hacettepe Üniversitesi Doktora Programı. (Doktora tezi TODAİE tarafından kitap olarak basıldı)
•    2016 yılında “Atatürk Dönemi Dâhiliye Vekâleti ile Mülki ve Mahalli İdareler (1923-1938)” adlı ikinci kitabı.
•    "Su ve Atık Su Yönetimi Uygulamaları Tekirdağ Örneği" başlıklı kitabı editörlüğü.
•    2016-2021 yılları arasında İstanbul’da bulunan Beykoz Üniversitesinde kurucu Mütevelli Heyeti üyesi. (Halen bu Üniversitenin Danışma Kurulu üyeliğini sürdürüyor)
•    2019 yılında, Hacettepe Üniversitesi Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu üyeliği.
•    Aynı zamanda bir yazar olan Dr. Şafak Başa’nın akademik çalışmaları http://www.safakbasa.com.tr/akademik_calismalar.php linkinden takip edilebilir. Slider Altına