Geri Dönüşüm Ekonomisi Pop - Machina'da Masaya Yatırılacak

28 Kasım 2019 Dergi:

AB’nin bilimsel araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine destek olmak üzere oluşturduğu hibe programları kapsamında yürütülen POP-MACHINA Projesi, 28-29 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenecek lansman toplantısı ve çalıştayla kamuoyu ile paylaşılacak.

AB’nin dünyanın en yüksek bütçeli hibe programı olan Ufuk 2020 kapsamında Avrupa’dan 23 ortakla birlikte yürütülen POP-MACHINA Projesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AB İlişkileri Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde, İBB Atık Yönetimi Müdürlüğü’nün yürütücülüğünde ve İSTAÇ A.Ş, Planet Turkey ve Koç Üniversitesi ortaklığında yürütülüyor. 
1 Haziran 2019'da başlayan ve 31 Mayıs 2023'te sona ermesi planlanan proje, atıklardan elde edilecek geri dönüşüm ile döngüsel ekonomiye katkı sağlamak bunu yaparken de yerel toplulukları geliştirmeyi ve potansiyellerini yükseltmeyi amaçlıyor.

POP-MACHINA’nın kentsel gelişim çerçevesi, Leuven, Pire, Selanik, Santander, İstanbul, Kaunas ve Venlo olmak üzere 7 yerel yönetime pilot projeler halinde uygulanacak. Bu kentsel gelişim çerçevesi, topluluklar arası döngüsel işbirliğine dayalı üretim ve şehirlere nasıl bir döngüsel ekonomi modeline doğru yönelecekleri konusunda yol gösterecek.

Çalıştayla; geleceğin Fabrikası (factory-of-the future) ve Blok Zinciri (blockchain) gibi en yeni teknolojilerden ve kentsel planlama ve mimarlık gibi disiplinlerden faydalanarak belediyelerdeki mevcut ve yeni girişimlerle birlikte bir ağ oluşturmaya yönelik ayrıntılı bir topluluk katılımı oluşturulması hedefleniyor.

PROGRAM:
09:30-10:00
Kayıt ve Kokteyl
10:00-10:45
Açılış Konuşması
Dış İşleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı
Faruk KAYMAKÇI
İBB Genel Sekreter Yardımcısı
İbrahim Orhan DEMİR
İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı
Prof. Dr Fuat ALARÇİN
10:45-11:00
Kahve Arası
11:00-12:15
Konuşmacılar
• İSTAÇ A.Ş. Genel Müdürü / Mustafa CANLI
• İBB AB İlişkileri Müdürü / Dr Hüseyin SERT
• Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölüm Başkanı
Aykut COŞKUN
12:15-12:30
Kapanış /Bilgilendirme Etkinliğinin Sonu
Adres: Ali Emiri Kültür Merkezi/ Hırka-i Şerif,