Header Reklam
Header Reklam

Evsel Atık Suların Yalnızca Yüzde 56’sı Güvenilir Bir Arıtmadan Geçiyor

30 Ağustos 2023 Dergi: Eylül-Ekim 2023
Evsel Atık Suların Yalnızca Yüzde 56’sı Güvenilir Bir Arıtmadan Geçiyor

Su, çevresel sürdürülebilirliğin merkezinde yer alıyor. Ancak sanayileşme ve hızlı nüfus artışı nedeniyle temiz su kaynakları yani dereler, nehirler ve göller hızla kirleniyor. Çünkü yerleşim yerlerindeki evsel atık sular ile fabrikaların atık suları doğru yönetilemediği için temiz su kaynaklarını tehdit ediyor. Hatta temiz suların kirlenme sebeplerinin başında yüzde 74 ile evsel atık sular geliyor. Evsel atık suların ise yalnızca yüzde 56’sı güvenilir bir arıtmadan geçiyor.

Peki atık suların çevresel ve toplumsal bir tehdit oluşturmaması için neler yapmak gerekir?

Hızlı kentleşme ve sanayileşme su krizini de beraberinde getiriyor. Çünkü sanayileşme ve hızlı nüfus artışı nedeniyle mevcut altyapı yetersiz kalıyor ve temiz su kaynakları hızla kirleniyor.

Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan ‘Su Raporu’na göre evsel atık suların yalnızca yüzde 56’sı güvenilir bir arıtmadan geçiyor. Arıtma sistemlerinin yetersizliği veya sistemden kaynaklı kaçaklar; akarsuların, göllerin ve denizlerin kirlenmesinde önemli rol oynuyor.
 
Evsel atık sular, temiz suları kirletiyor

Türkiye’de de durum, farklı değil. T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 57 ilde ki 370 yer üstü suyu izleme noktasında yaptığı araştırma, 272 yer üstü suyu izleme noktasında kirlenme olduğunu gösteriyor. Kirlenme sebeplerinin başında yüzde 74 ile evsel atık sular geliyor. Suların kirlenmesinin nedeni ise atık suların arıtılmaması ve mevcut atık su arıtma tesislerinin yetersiz olması. 

Yaşamı tehdit ediyor

Temiz suların en büyük kirlenme nedeni olan atık sular, denizlere ve nehirlere karıştığında balıklar ve omurgasız hayvanlara, ekili alanlara karıştığında ise bitkilere zarar veriyor. Çevreye yayılan atık su aynı zamanda; kolera, dizanteri, hepatit A, ve çocuk felci gibi bulaşıcı hastalıklara da sebep olarak, yaşamı tehdit ediyor. Bu nedenle hem evsel hem de endüstriyel atık suların doğru yönetilmesi sürdürülebilir bir gelecek için büyük önem taşıyor.  

Pompalar koku yayabilir ve atık suyu sızdırabilir

Atık suların çevresel bir tehdit oluşturmaması için atık su arıtma tesislerinin doğru bir şekilde tasarlanması ve sistemde doğru teknolojilerin kullanılması gerekiyor. Pompalar da kanalizasyon sularının ve endüstrilerdeki atık suların transferin de önemli rol oynuyor. Çünkü yeterli donanımlara sahip olmayan bir pompa, suyun transferi esnasında ortama koku yayabiliyor ve atık suyun çevreye sızmasına neden olabiliyor. 

Endüstrilerdeki atık suların transferinde etkili çözüm

Pompa sistemleri sektörünün öncü firması Masdaf, UKMS serisi kendinden emişli atık su pompaları ile kanalizasyon sularını ve endüstrilerdeki atık suları, ortama atık su sızdırmadan transfer ederek, çevreyi koruyor.  

UKMS serisi kendinden emişli atık su pompaları, çevreci bir yaklaşımın yanı sıra işletmede de büyük bir avantaj sağlıyor. Güçlü yataklama elemanları sayesinde uzun yıllar zor koşullar altında çalışabilen UKMS pompaların katı partikül geçirgenliği 76 mm’ye ka¬dar çıkabiliyor. Bu sayede atık suların transferi esnasında, katı ve lifli partiküller nedeniyle pompa sistemlerinde tıkanma yaşanması önlenerek, işletmelerin pompa sistemlerinden kaynaklı bir kesinti yaşamasının önüne geçiliyor. 

Kokunun dışarı çıkmasını engelliyor

BlackBOX serisi kendinden depolu “Atık Su ve Foseptik Terfi İstasyonları” ise endüstriyel tesislerdeki atık suların özellikle de tekstil endüstrisindeki boyalı sularının toplanmasında güvenli çözümler sunuyor. BlackBOX; 400 litre, 750 litre ve 1000 litre suyu rahatlıkla depoluyor. BlackBOX serisi terfi istasyonlarında tankın üzerinde bulunan özel kapak, içeride oluşan kokunun dışarı çıkmasını engelliyor. Tank içerisinde biriken atık su, Enduro serisi dalgıç pompalar vasıtasıyla güvenli bir şekilde tahliye ediliyor.
 
Evsel atık suları güvenle transfer ediyor

Enduro serisi dalgıç pompalar, atık su transferinde yaşanan sorunlara etkili çözümler sunuyor. Mekanik dayanımı yüksek olan pompalar özellikle konut ve işletmelerdeki atık suların tahliyesinde dalgıç pompalar için sorun yaratan elastik malzemeleri, çamurlu ve katı parça içeren sıvıları tıkanma yapmadan, rahatlıkla basabiliyor. 76 mm’ye kadar çıkabilen  robust mil tasarımı ve güçlü yataklama elemanları sayesinde uzun yıllar zor koşullar altında çalışabiliyor. Böylece kanalizasyon sularını ve evsel atık suları, ortama koku yaymadan ve atık su sızdırmadan transfer ederek, biyolojik hayatı ve insan sağlığını koruyor. 

Gri su arıtma sistemlerine verimli çözümler sunuyor

Masdaf, Hexa serisi dik milli komple paslanmaz çelik pompalarla da gri su geri kazanım sistemlerinde suyun tekrar basınçlandırılmasında çevreci çözümler sunuyor. Gri suyu güvenli bir şekilde deşarj eden çevreci HEXA serisi pompalar, gri su arıtma sistemlerine verimli çözümler sunuyor. 
 Slider Altına