Header

Eskişehir’de Bina Verimliliğini Artırmak Amacıyla Yapılacak Eğitim Serisinin İlki Gerçekleştirildi

21 Ağustos 2017 Dergi: Temmuz-Ağustos 2017

Birleşmiş Milletler tarafından 2011 yılında oluşturulan Herkes için Sürdürülebilir Enerji (Sustainable Energy for All - SE4ALL) girişiminin alt platformu “Bina Verimliliği Çalışmalarının İvmelendirilmesi Projesi (BEA)”, binalarda enerji verimliliğini artırarak daha sağlıklı ve yaşanabilir şehirler oluşturmayı hedefleyen çalışmalar yürütmeye başladı. Bu kapsamda Eskişehir, kapsamlı teknik destek alacak şehir olarak seçilerek 2016 yılının Haziran ayında uluslararası BEA ağına dahil oldu ve şehrin ihtiyaçlarına göre binalarda enerji verimliliği planını ve hedeflerini geliştirme çalışmalarına başladı.

BEA Eskişehir Projesi kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, lider şehir kurumu olarak proje teknik danışmanı WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler ile birlikte politika planlama, tasarım ve uygulama konusunda faaliyetlerde bulunacak. Proje süresince Eskişehir’de mesleki teknik kapasitenin güçlendirilmesi için bina verimliliği ile ilgili farklı tematik konularda eğitim serisi düzenlenecek. Eğitimler; yerel yönetim kurumları, meslek odaları ve özel sektör kuruluşlarının yanı sıra kamu hizmeti yapan kuruluşlar, üniversitelerin mühendislik, mimarlık, şehir ve bölge planlama bölümlerini ve sivil toplum kuruluşlarını da kapsayacak. Her eğitimin içeriği birbirinden farklı olacak ve yine farklı kuruluşlar tarafından işlenecek serinin ilk eğitimi, 9 Haziran’da Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Haller Gençlik Merkezi Toplantı Salonu’nda düzenlendi.

Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkan Vekili Hale Kargın Kaynak “Eskişehir olarak kapsamlı teknik destek alacak şehir olarak seçilerek Haziran 2016 yılında Küresel BEA Ağı’na dahil olduk. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi lider şehir kurumu olarak proje teknik danışmanı WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler ile birlikte strateji geliştirme, tasarım ve uygulama alanlarında iş birliği yapıyoruz” dedi.

“Şehirlerde Sürdürülebilir Büyüme - Bölgesel Isıtma ve Soğutma Sistemleri ve Uygulama” temasının öne çıktığı eğitim, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi temsilcisinin konuşmasıyla açıldı. Serinin üç saatlik ilk eğitimini; Danfoss Global İş Geliştirme Direktörü Dmitry Bochkalov, Danfoss Türkiye Isıtma Çözümleri İş Geliştirme Müdürü Murat Necati Erdoğan ve Danfoss Türkiye Teknik ve Servis Müdürü Sencer Erten verdi.  Eğitim; Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Fransız Kalkınma Ajansı, İnşaat Mühendisleri Odası, Osmangazi Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi olmak üzere pek çok kurum ve kuruluştan 95 uzmanın katılımıyla gerçekleşti.

WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler ve Eskişehir Belediyesi önderliğinde yürütülen eğitim seminerlerinin ikincisinin Eylül ayında gerçekleşmesi planlanıyor. Seminerlerde herhangi bir özel davet ya da kapalı grup kıstası öngörülmediği gibi uzmanlarımız ilgili ve meraklı herkesin katılımını bekliyor. Seminerler hakkında detaylı bilgiye wrisehirler.org’dan ulaşabilirsiniz.