Slider Altına

EIC, yeni bir "Sürdürülebilir Altyapı Projeleri için AB-Afrika Ortaklığı" Sağlayacak Bir Çalışma Raporu Hazırladı

17 Ekim 2019 Dergi:

Altyapı ve güçlü ulaşım ağları, birbirine bağlı ekonomilerin ve toplumlarının bel kemiğidir. EIC (Avrupa Uluslararası Müteahhitler Birliği), Afrika kıtasının altyapı geliştirme yaklaşımına bakarak, Afrika ile işbirlikleri oluşturmak için ortak bir Avrupa girişiminin her iki tarafa da büyük ölçüde fayda sağlayabileceği sonucuna vardı ve bu ortak girişimi kurgulayabilecek bir çalışma gerçekleştirdi.
Çalışma, Afrika için Çin tedarik modelinden alınan dersleri analiz ediyor. Avrupalı uluslararası müteahhitlerin temsilcisi olan EIC, atık, su ve ulaştırma sektörlerinde gerekli kamu projelerini yürütmek için yeterli finansman eksikliği nedeniyle potansiyelini dinamiğe dönüştüremeyen Afrika’da, yeni bir Sürdürülebilir Altyapı için AB-Afrika Ortaklığına ihtiyaç duyulduğunu gösteren bir çalışmayı yayınladı. Çalışmanın bir gözlemi; Çin gibi yeni finansörlerin, Afrika'da, BM’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile birebir uyuşmayan altyapı projelerini teşvik ettiği yönünde.
AB, Çok Taraflı Kalkınma Bankaları ve diğer paydaşlar için EIC; üç ana gruptan oluşan bir AB stratejisinin uygulanmasını öneriyor:
1. Geliştirilmiş AB Altyapısı Finansmanı: Afrika kıtası için yeterli AB dış finansman araçlarının sağlanması;
2. AB Dış Yardımında Mütekabiliyet: Çin'in yurtdışı kredilendirme için uluslararası normlara ve uygulamalara uygunluğunu sağlama mekanizmaları 
3. Altyapı Projelerinin Sürdürülebilir İhalesi: Küresel Kalkınma Gündemi projesinin uygulanmasına olanak sağlayan tedarik araçlarının ve uygulamalarının geliştirilmesi.
Çalışmanın tamamı EIC web sitesinden ücretsiz olarak PDF formatında indirilebilir.
https://www.eic-federation.eu/eic-study-infrastructure-development-africa