EEMKON2017 Kongre Programı Tanıtımı Yapıldı

26 Eki 2017

eemkon

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından düzenlenen Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kongresi (EEMKON2017), Harbiye Askeri Müze Kültür Sitesinde, 16-18 Kasım 2017 tarihlerinde, 7 ayrı sempozyum olarak yapılacak.

EEMKON 2017 Kongre Programı tanıtım toplantısı, 26 Ekim 2017 Perşembe günü EMO İstanbul Şubesinde düzenlendi. Toplantıya EMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Erol Celepsoy, Düzenleme Kurulu Başkanı Mehmet Turgut, Elektronik Sanayi Sempozyum Yürütme Kurulu Başkanı Hakkı Kaya Ocakaçan ve Enerji Politikaları Sempozyum Yürütme Kurulu Başkanı Gazi İpek konuşmacı olarak katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Erol Celepsoy şunları söyledi: “60 bini aşkın üyesiyle bu ülkedeki elektrik, elektronik, elektronik haberleşme, biyomedikal, kontrol, otomasyon vb. alanlarında çalışan mühendislerin meslek odası ve dayanışma ağı olan Elektrik Mühendisleri Odası, zaman zaman mesleki uzmanlık alanına giren konularda gündem oluşturmak amacıyla doğrudan ya da ilgili kuruluşlarla ortaklaşa, bölgesel ve ülke düzeyinde kongre, sempozyum, panel ve benzeri etkinlikler düzenliyor.Elektrik Mühendisleri Odası bu etkinliklerle, ülkemizde bilim ve teknoloji üretebilir bir toplumsal yapı yaratılması için; üniversite, sanayi, toplum üçgeninde iletişimin açık ve kamuya yararlı kılınmasına katkı vermeyi amaçlıyor.Birincisi, 2 yıl önce yapılan EEMKON2015 yedi ayrı sempozyumdan oluşmuştu. Bu kongreye; TESİD, ENOSAD, İPYD, EMSAD, ETMD, ATMK gibi pek çok sektörel dernek ve kuruluş ile birlikte, aralarında İTÜ, İstanbul, Boğaziçi, Karadeniz Teknik, Sabancı, Işık, Galatasaray, Bingöl Üniversitesi, Hacettepe ve Bilkent olan 38 üniversite destek vermişti. Üç günde 525 delege, 770 öğrenci ve 820 kayıtlı izleyici ve ayrıca sergi ziyaretçileri ve kayıtsız izleyicilerle birlikte 3.000’i aşkın katılımcının izlediği kongrede; 12 panel, 45 oturum düzenlendi ve dokuzu yurtdışından olmak üzere 245 konuşmacı sunum yaptı. EEMKON 2017 kongresinde de yedi sempozyum yer almaktadır. Kongremize, ETMD, ENOSAD, ODTÜ-Teknokent, Yeşil Düşünce Derneği, TÜYAK, Mekatronik Mühendisleri Derneği, BİMİAD, TESİD gibi sektörel dernek ve kuruluşlar desteklerken, aynı şekilde İTÜ, İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi gibi 37 üniversite desteğini sunmaktadır. Kongremizde, 46 panel-oturum, 4 özel oturum ve çağrılı konuşmacının yanında, 4 uluslararası davetli konuşmacı yer alacaktır. Biyomedikal Sempozyumu kapsamında Roma, La Sapienza Üniversitesinden  Prof. Dr. Fabio Babiloni, Küba Sinir Bilimleri Merkezi’nden Prof. Dr. Pedro Antonio Valdes-Sosa davetli konuşmacı olarak kongremizde yer alırken; Enerji Politikaları Sempozyumu kapsamında Danimarka Aalborg Üniversitesi’ndenProf. Dr. Henrik Lund ve Viyana Teknik Üniversitesi’nden Dr. Gustav Resch uluslararası davetli konuşmacılarımızdır. EEMKON2017, Elektrik-Elektronik mühendisliği alanında faaliyet gösteren şirketlerin yeni ürünlerini sunacakları sergi alanlarına da yer vermektedir. Siemens’den, Philips’e, EKOS dan EAE’ye kadar bir çok şirket kongremizde yer alırken, IBM şirketinin dünyaca ünlü yapay zeka ürünü Watson’da, yapacağı demo gösterilerle misafirlerin ve katılımcıların ilgi odağı olacaktır. Watson, IBM tarafından geliştirilen ve sorulan sorulara cevap vermek için tasarlanan bir yapay zekâ programıdır. 2011 yılında test edilmek amacıyla televizyon yarışma programı Riziko!'da yarıştı. Watson, Riziko!'da tüm zamanların en çok parasını kazanan yarışmacı ile (Brad Rutter) ile en uzun süre şampiyon serisini elinde tutan yarışmacıyı (Ken Jennings)  geçti. İlk oyunda 1 milyon dolar kazanmıştı. Yetenekleri yarışma ile de sınırlı değil. Watson,  soru cevaplamasının yanında, doğal dil işleme, bilgi alma, bilgi gösterimi ile akıl yürütme ve makine teknolojileri öğrenmede ileri bir uygulamadır. Watson kongremizde 5 ayrı konuda demo gösteriminde bulunacaktır. Bunlar; İş Güvenliği demosu, IBM IoT Münich Merkezinin gerçekleştirdiği VR (sanal Gerçeklik) demosu, IBM Güvenlik İşlemleri Merkezi’nin (Security Operations Center) VR (Sanal Gerçeklik) demosu, Drone ile gerçekleşecek kamu güvenliği/trafik  (Public Safety / Traffic) demosu ve Robotik el (Robotic Hand) demosudur.”

EEMKON2017 Sempozyumları hakkında bilgi veren Celepsoy, “Mühendislik Eğitimi Sempozyumu’nda; eğitimde, meslek disiplinine özel gelişmelerin karşılanabilmesi için konunun geçmişten bugüne ve geleceğe yönelik sorunlarına ışık tutularak çözüm önerileri tartışmaya açılacak.‘Enerji Politikaları Sempozyumu’nda; Türkiye ve dünyada enerji planlamasının hangi yönde geliştiği, bu konuda nelerin dikkate alındığı üzerine tartışmalar ve küresel ısınmanın enerji kaynaklarındaki değişim olgusuna etkilerine ilişkin görüşler gündeme getirilecek.‘İletişim Teknolojileri Sempozyumu’nda; iletişim teknolojisi alanındaki araştırmacılar, bu teknolojilerin uygulayıcıları, bilimsel çalışmalar yapan akademisyenler ve bilgi üreterek sektörün gelişimini sağlayan temsilciler bir araya gelerek, iletişim teknolojilerini, iletişim alt yapısını ve radyo, internet, televizyon üzerindeki yayıncılık faaliyetlerini tartışacaklar. ‘Elektrik ve Kontrol Mühendisliği Sempozyumu’nda; gelişen teknolojiler kapsamında özellikle akıllı şebekeler, enerji verimliliği, endüstri 4.0 ve savunma sanayi kontrol sistemleri konularında dünyada ve ülkemizdeki  gelişmeler izleyiciler önünde masaya yatırılacak. ‘Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu’nda; biyomedikal mühendisliğinin sorunları, eğitimsel ve endüstriyel ihtiyaçları, gelişmiş ülkeler ile ülkemizdeki uygulamalar tartışılacak. ‘Elektronik Sanayi Uygulamaları Sempozyumu’nda; Türkiye’de elektronik sanayinin gelişmesi ve dünyada gelişen son teknolojiyi yakalayabilmek için akademik çevrelerin yaptıkları araştırmalar gündeme taşınacak. ‘Kent ve Elektrik Sempozyumu’nda ise
Bütün boyutlarıyla kentlerdeki elektrik hizmetinin masaya yatırılacağı tartışmalarda, özellikle aydınlatma konusunun kent yaşamındaki yeri sorgulanacak.Ülkemizde Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında ortaya çıkan her türlü sorun için 60 yıllık mesleki birikimine dayandırdığı uzmanlığı nedeniyle, medya tarafından sık sık görüşleri ve önerileri alınan; söz konusu sorunların meydana gelmesinden önce yaptığı açıklamalarla kamuyu aydınlatan ve uyaran TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, İstanbul Şubesi yürütücülüğünde EEMKON2017’yi de böyle bir anlayışla ülke kamuoyunun önüne taşıyor” dedi.

Celepsoy’un ardından Elektronik Sanayi Sempozyum Yürütme Kurulu Başkanı Hakkı Kaya Ocakaçan, Elektronik Sanayi Sempozyumunda yapılacak oturumlar ve tartışılacak konular hakkında, Enerji Politikaları Sempozyum Yürütme Kurulu Başkanı Gazi İpek ise Enerji Politikaları Sempozyumunda yapılacak oturumlar ve tartışılacak konular hakkında bilgi verdi.

EEMKON2017 hakkında ayrıntılı bilgi için

Webwww.eemkon.org.tr   Facebook/eemkon2017

Twitter : /eemkon2017            Instagram: : /eemkon2017