Header Reklam
Header Reklam

Döngüsel Ekonomi Modelinin, Avrupa Genelinde 600 Milyar Avro Net Kazanç Sağlaması Öngörülüyor

24 Ekim 2018 Dergi: Eylül-Ekim 2018
Döngüsel Ekonomi Modelinin, Avrupa Genelinde 600 Milyar Avro Net Kazanç Sağlaması Öngörülüyor

ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme Vakfı, öncüsü olduğu sürdürülebilir ve sistematik geri kazanım için çalışmalarına 27 yıldır artan bir ivmeyle devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Döngüsel Ekonomi konusunda Türkiye’de uluslararası bir kongre düzenleyen ÇEVKO Vakfı, kongrenin ardından, düzenlediği bir dizi çalıştayla fikir ve eylem odağında devamlılığı hedefliyor.

ÇEVKO Vakfı çalıştaylarının üçüncüsü, “Döngüsel Ekonomi İçin Mali Mekanizmalar” başlığı altında gerçekleşti. Çalıştaya, sürdürülebilir çevre ve kalkınma konusunda uzman finans ve danışmanlık kurumlarının yanı sıra, İstanbul Sanayi Odası yetkilileri, ÇEVKO Vakfı üye kuruluşlarının temsilcileri, çeşitli kuruluş, birlik ve derneklerin yöneticileri katıldı.

Çalıştayın ilk bölümünde, ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer’in yanı sıra, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği Analisti Bengi Su Kılıç, Andoka Danışmanlık Kurucusu Hande Sezer, Şekerbank Sürdürülebilir Kalkınma Bankacılığı Yöneticisi Elif Neslihan Sezgin, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Mühendislik ve Teknik Danışmanlık Yöneticisi Çağla Eker Altınkulp birer sunum gerçekleştirdiler. Döngüsel Ekonomi İçin Mali Mekanizmalar konusu, çalıştayın ikinci bölümünde katılımcıların soru ve katkıları ile derinlemesine ele alındı.

Döngüsel Ekonomi, 600 milyar avro net kazanç potansiyeli sunuyor

ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer, AB’de üç yıldır üzerinde çalışılan Döngüsel Ekonomi Paketi’nin önümüzdeki yıllarda yasal düzenlemelere dönüşmesinin beklendiğine ve bu gelişmenin ülkemizi de etkileyeceğinden hazırlıklı olmamızın önem taşıdığına dikkat çekti. ÇEVKO Vakfı’nın, bu konunun doğal öncüsü konumunda olduğunu belirten İmer, vakfın geçtiğimiz yıl düzenlediği kongrenin ardından, bir dizi çalıştay organizasyonu ile, kamu, iş dünyası çatı kuruluşları, finans kurumları, özel şirketler ve medyadan temsilcileri bir araya getirdiğini sözlerine ekledi.

Döngüsel ekonomiye geçişin, maliyetleri azaltıp, atık önleme, eko-tasarım, tekrar kullanım alanlarında yeni iş olanakları ortaya koyabileceğini belirten ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer, “AB bu konuya oldukça önem veriyor; zira döngüsel ekonomiye geçişin, AB üyesi ülkelerde şirketlere yıllık 600 milyar Avro’ya varan tasarruf olanağı sunacağı öngörülüyor. Avrupa Birliği Komisyonu raporuna göre, atıkların önlenmesi, eko-tasarım, tekrar kullanım sayesinde döngüsel ekonominin AB üyesi ülkelerdeki şirketlere 600 milyar Avro, ya da yıllık cirolarının yüzde 8’i mertebesinde net kazanç potansiyeli sunduğu hesaplanıyor. Diğer taraftan, yine rapora göre, döngüsel ekonomiye geçiş sera gazı salınımında yüzde 2-4 aralığında düşüş sağlayabilecek” dedi.

Döngüsel ekonominin, sadece ülkemiz için değil, tüm dünya için oldukça yeni bir kavram olduğunu ve sanayinin bu konuda rekabet edebilme gücünü artırmak için daha çok araştırmaya ve yeniliğe gereksinim olduğunu belirten İmer, “Döngüsel ekonominin rekabet avantajlarından yeni iş modellerine, gelir ve istihdam olanaklarına, tüketicilere daha ucuz, dayanıklı ve kaliteli ürünler sunulmasına uzanan potansiyel yarar zincirinin, uygun mali mekanizmalar ile desteklenmesi önem taşıyor.  Bu alanda uzmanlaşmış finans kurumlarının ve danışman kuruluşların, önemli katkılar sunacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

EBRD’nin bugüne dek Türkiye’de 270’in üzerinde projeye, 10 milyar Avro’nun üzerinde yatırımı bulunduğu kaydeden EBRD Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği Analisti Bengi Su Kılıç, bankanın döngüsel ekonomiyi “varolan enerji ve malzeme akışından daha fazla fayda sağlanması; ya da malzeme ve enerji akışının iyileştirilmesi” olarak tanımladığını söyledi. Türkiye’deki farklı projelerden örnekler veren Kılıç, şirketlerin kaynak verimliliği ve atıkların geri dönüşümü projeleri için finans desteğinin nasıl olabileceği konusunda bilgiler aktardı.

Karbon ayak izi ve karbon emisyonlarının azaltımı konusuna odaklanan şirketlerin, ilk aşamada döngüsel ekonomi kapsamında karbon ticaretiyle fayda sağlayabileceklerini dile getiren Andoka Danışmanlık Kurucusu Hande Sezer, emisyon azaltımı hedeflerine hızla ulaşmada kolaylık sağlayan karbon ticareti sistemi hakkında bilgiler aktardı.

Şekerbank Sürdürülebilir Kalkınma Bankacılığı Yöneticisi Elif Neslihan Sezgin, bankanın kaynak ve çevre sürdürülebilirliği, enerji verimliliği odaklı ürünü EKO Kredi ile, bugüne dek bu alanlarda 1 milyar TL’yi aşan finansman desteği sunduğunu belirtti. Bankanın sürdürülebilirlik için finansman çalışmalarından örnekler veren Sezgin, EKO Kredi ile finanse edilen projelerle bugüne dek 6,2 milyon ton karbon salınımının engellendiğini de sözlerine ekledi.

TSKB’nin yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlara bugüne dek sağladığı finansman desteğinin, 4 milyar doları aştığını belirten (TSKB) Mühendislik ve Teknik Danışmanlık Yöneticisi Çağla Eker Altınkulp, finanse edilen projelerle bugüne dek 12 milyon ton karbon salınımının engellendiğini de sözlerine ekledi. TSKB’nin Düşük karbonlu ekonomiye geçişte yenilikçi ürünlerle fark yarattığını ifade eden Altınkulp, döngüsel ekonomi modeli kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlara da destek olmaya hazır olduklarını söyledi.

ÇEVKO Vakfı organizasyonunda düzenlenen ve TSKB’nin Cennet Bahçesi Eğitim Salonu’nda ev sahipliği yaptığı çalıştayda ayrıca, atıkların endüstriler arası yeniden kullanımını desteklemek amacıyla hayata geçen Türkiye Materials Marketplace platformu hakkında da bilgi aktarıldı.