Header Reklam
Header Reklam

Doktora Çarşısı Çevrimiçi Etkinliği ile MBB Desteği Almış Doktora Tezleri Tanıtıldı

06 Mayıs 2021
Doktora Çarşısı Çevrimiçi Etkinliği ile MBB Desteği Almış Doktora Tezleri Tanıtıldı

Marmara Belediyeler Birliği Lisansüstü Tez Desteği Programı bünyesinde tez çalışmalarını tamamlamış olan doktora araştırmacıları, 5 Mayıs 2021 günü Zoom ve Youtube üzerinden yayınlanan “Doktora Çarşısı: MBB Desteği Almış Doktora Tezlerini Dinliyoruz” web seminerinde tezlerinin 10 dakikalık sunumlarını gerçekleştirdi.

1-3 Ekim 2019’da ilk kez, 25 ülkeden 250 konuşmacının katkıları ile düzenlenen Türkiye’nin ilk kent forumu olan Marmara Urban Forum (MARUF) kapsamında gerçekleştirilen Doktora Çarşısı (PhD Showcase) kapsamında düzenlenen webinarla, kentleşme, yerel yönetim ya da şehircilik alanlarına farklı perspektiflerden katkı sağlayan araştırmaların, bu alanlarda çalışmalarını yürüten kent yöneticilerine, uzmanlara ve akademik çalışmalarına devam eden araştırmacılara kaynak sunması amaçlandı. 

MBB Şehir Planlama Koordinatörü Ezgi Küçük Çalışkan moderatörlüğünde düzenlenen etkinlik, MBB Şehir Politikaları Uzmanı Büşra Yılmaz’ın Lisansüstü Tez Desteği Programı’nı tanıtımı ile başladı.

İlk konuşmacı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Zemin İnceleme Müdür Yardımcısı, Geomatik Yüksek Mühendisi Dr. Emin Yahya Menteşe idi.

“Ekolojik Sürdürülebilirlik ile Mekansal Plan İlişkisinin CBS Teknikleri Kullanılarak Modellenmesi” başlıklı tezini özetleyen Dr. Menteşe; 13 bin yıl önce Ortadoğu’da ilk buğday tanesinin toprağa ekilmesi ile başlayan tarım devriminin, insanlık tarihinde bir kırılma noktası olduğunu söyledi. Sürdürülebilirlik ve ekolojik sürdürülebilirlik kavramlarını açıklayan Dr. Emin Yahya Menteşe; “Ekolojik sürdürülebilirlik değerlendirmelerinin ‘mekânsal’ ilişkisi eksiktir. Mekânsal gelişimin ‘ekolojik sürdürülebilirlik’ bileşeni eksiktir. Bu çalışmada; ekolojik sürdürülebilirlik-mekânsal planlama ilişkisinin kurulabilmesi için yeni bir model geliştirilmiştir. Ekolojik sürdürülebilirlik bileşenlerinin mekan ile olan ilişkisi kurulmuştur. Bu modelde ES konsepti yenilikçi bir şekilde adapte edilmiştir. ES kavramı, ekolojik sürdürülebilirliği temsil edecek bir nitelikte kullanılmıştır. Kullanıcı, konu ve mekan niteliklerine göre uyum sağlayabilecek yeni bir yazılım geliştirilmiştir. Bu model ve yazılım ile mekânsal plan ve arazi örtüsü karşılaştırılarak, planlamanın tüm adımlarına ışık tutacak pratik bir ürün/model tasarlanmıştır” dedi.

Dr. Cem Ayık, “Sürdürülebilir Kentleşme Performansını Ölçmek için Bir Endeks Önerisi: İstanbul Yerel Yönetimler Örneği” başlığını taşıyan tezinin amacı hakkında şunları söyledi: “Sürdürülebilir kentleşmenin başarısını artırmak için kent planlama disiplini çalışma alanı dahilinde, özellikle yerel ölçekte sürdürülebilir kentleşme girişimlerine katkı sağlamaktır. Bunu yaparken sürdürülebilir kentleşme girişimlerinin bugüne kadar neden başarılı olmadığını, farklı teorik ve pratik yaklaşımlarla kapsamlı olarak ele alarak daha sürdürülebilir bir kent planlaması için yol gösterici bir rehber niteliğinde; sürdürülebilirlik çerçevesinde kentsel sorunlara temas eden kapsamlı göstergelere sahip sürdürülebilir kentleşme endeksi oluşturulması hedeflenmiştir.”

Dr. Ayça Doğaner, kitap olarak da basılan “Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Politikaları ve Finansman Modelleri” konulu tez çalışması hakkında; kentsel dönüşümün sadece eski, ekonomik ömrünü tamamlamış yapılar yerine yenilerinin yapılması olarak görülmemesi, çevre dostu binaların ve istihdamın artması gibi ekonomik artıları ile getireceği fırsatların görülmesi gerektiğini vurguladı. Kentsel dönüşümün doğru politikalar ve planlamalar çerçevesinde yapılmasının çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Dr. Sezen Tarakçı, “Kentsel Yenileme Alanlarında Arazi Değer Artışlarının Kamuya Kazandırılması için Yöntem Önerisi: Fikirtepe Kentsel Yenileme Alanı” başlıklı tez çalışmasında; arazi değer artışının dünyadaki önemi nedir, ülkemizde artan arazi değerinin kamuya kazandırılması için yasal mevzuat yeterli midir, bu arazi değeri kamuya nasıl kazandırılır sorularına yanıtlar getirildiğini ve arazi değer kazanımının araçlarının irdelendiğini belirterek tezin hipotezi konusunda şunları söyledi: “Türkiye’de kentsel yenileme uygulamalarının ekonomik olarak sürdürülebilirliğini sağlayabilmek için planlama sisteminde bütüncül bir yaklaşımla kamuya değer kazanımını artırmak, aktörler arasındaki paylaşımı dengelemek gerekmektedir.”

Dr. Adil Alkan, “Teoride ve Uygulamada Kentsel Rantların Vergilendirilmesi” konulu tezi çerçevesinde ele aldığı; “Kentsel rant kavramı, kentsel rantları etkileyen faktörler, kentsel rantlar ve vergilendirme tarihçesi, vergi teorileri ve vergi toplama yöntemleri, dünyadaki uygulama örnekleri; Kolombiya, İngiltere, ABD, Danimarka, Avustralya ve Türkiye” başlıkları altında bilgi aktardı.

Dr. Mehmet Şimşek Deniz “Eski Eserlerin Sürdürülebilir Periyodik Bakımında Mobilize Muayene Bakım-Onarım ve Denetim Sisteminin Kurulması” konulu tezinin hipotezi hakkında şunları söyledi: “Türkiye’deki mevcut koruma mevzuatı, örgütlenmesi ve kurumsal refleksleri yetersizdir. Türkiye’deki mevcut koruma yöntemi, kurgusu ve yapılanması yetersizdir. Ancak aktif bir mobilite sistemle desteklenirse koruma düzeyi, daha iyi bir duruma gelebilecektir.”

Dr. Mustafa Gül “Küçük ve Orta Ölçekli Kentlerde Dayanışma Temelli Yaratıcılık Potansiyelinin Değerlendirilmesi: Sinop Örneği” konulu tezin amacını; “Türkiye’ye özgü, küçük ve orta ölçekli kentlerin yaratıcılık politikası için gerekli olan temel unsurları belirlemektedir” sözleriyle açıklayarak “İmece Usulü Bir Bienal: Sinopale” örneği hakkında bazı detay bilgiler verdi.

Web Seminer, soruların yanıtlandığı bölümle son buldu.Slider Altına